Mange hundretusener nordmenn har katt, men hvor vidt kattehold kan forbygge eller utløse allergi og astma, har ikke ekspertene vært enige om. En ny studie tyder på at katten må ut når babyen kommer inn. Eller...?
 

Sist oppdatert: 22. februar 2010

I mange år har diskusjonen gått om katt/hund kan være forebyggende på astma og allergi. Randi Jacobsen Bertelsens nye studie (del av hennes doktogradsavhandling) viser et todelt resultat:

– Det ser ut til at eksponering for katteallergener tidlig i barndommen øker risikoen for å utvikle astma og overfølsomhet i luftveiene, men ikke allergi, sier Jacobsen Bertelsen til forskning.no.

Unik studie
Hun fulgte 260 barn fra de var nyfødt til de var ti år gamle.

– Jeg kjenner ikke til andre studier som har fulgt barn fra fødselen, som har vist en sammenheng mellom eksponering for katteallergener tidlig i livet og astma hos barn som er eldre enn seks år, sier Jacobsen Bertelsen.

Hunden frikjent…
Studien viste imidlertid ingen sammenheng mellom allergener fra hund og risiko for astma eller allergi. Barna fikk målt lungefunksjonen ved fødselen gjennom Miljø- og barneastmastudien i Oslo (MBA-studien), og da barna var ti år ble helsetilstanden vurdert i en oppfølgingsstudie.

– Den lange oppfølgingstiden mellom eksponering og utfall, gir viktige fordeler både med tanke på å kunne stille en sikker diagnose, og med hensyn til å påvise varige virkninger av allergeneksponeringen, påpeker Jacobsen Bertelsen.

Men det vil nok ta år før foreldre kan få et klart råd om de bør eller ikke bør ha katt når en får barn i huset. En annen og mer omfattende europeisk studie, GA2LEN-studien, fant ingen sammenheng mellom dyrehold og astma- og allergiutvikling senere i barndommen. Karin C. Lødrup Carlsen mener det er for tidlig å gi råd.

Fortsatt utydelige råd fra ekspertene
– Vi kan ikke utelukke at det for enkelte grupper og i enkelte situasjoner kan medføre en fordel eller ulempe å ha husdyr hjemme tidlig i livet når det gjelder allergisk sykdom. Per i dag kan vi ikke identifisere disse gruppene for rådgivning, sier Karin C. Lødrup Carlsen, til forskning.no.

Hun er blant annet seksjonsoverlege ved Barnemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og har vært en av Jacobsen Bertelsens veiledere.

Men er det slik at folk med erfaringer med astma er mer forsiktige med å anskaffe seg kjæledyr med pels? En egen studie av alle barna som var med i MBA-studien (1019 barn) tyder ikke på det.

Astma hos én eller flere av familiemedlemmene påvirker ikke om en familie anskaffer eller kvitter seg med kjæledyr. Derimot er høysnue den vanligste årsaken til at enkelte familier aldri skaffer seg kjæledyr med pels.

– Resultatene i denne studien viser at kjæledyrhold er et komplekst fenomen. Det er viktig å kjenne til de ulike sidene ved kjæledyrhold når man skal lage nye studier og tolke funnene i disse, sier Jacobsen Bertelsen.

Så….enn så lenge kan vi vel slå fast for dem som er usikre og ønsker å ta sine forholdsregler: KJØP GULLFISK! Hittil ingen studier som har gjort fiskehold til syndebukk i allergidiskusjonen.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?