Er du hjemme med barn på grunn av koronastengt barnehage eller skole, kan du bruke omsorgsdager. Nå blir antallet dager doblet.

Sist oppdatert: 16. mars 2020

I dag, mandag 16. mars 2020, ble det holdt en pressekonferanse på Stortinget hvor de politiske partiene presenterte flere tiltak de var blitt enige om i en krisepakke for å begrense folks økonomiske tap.

Ett av tiltakene gjelder bruk av omsorgsdager i forbindelse med koronastengte barnehager og skoler. Per i dag har du rett til 10 omsorgsdager med sykt barn per forelder, altså totalt 20 dager, dersom du har ett eller to barn. Dersom du er alene med omsorgen for barnet, har du rett til 20 dager. Har du 3 eller flere barn, har hver av foreldrene rett på 15 dager, altså totalt 30 dager. Også her har du rett på alle dagene dersom du er alene med omsorgen. Rettigheten gjelder omsorg for barn til og med det året barnet fyller 12 år.

I krisepakken fra Stortinget heter det nå at:

– Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

– Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Oppdatering kl. 15:
NAV sier på en pressekonferanse at de ber om forståelse for at det kan ta tid å få opp de tekniske løsningene. De ønsker også å prioritere å få ut skikkelig informasjon om hvordan folk skal gå fram for å få det de har rett på. Pågangen hos NAV er også veldig stor, og det kan derfor ta tid før utbetalingene kommer i gang.

Hva synes du om artikkelen?