Willum er en gammel dansk og norsk form av Wilhelm. Wilhelm, og Vilhelm, er et tysk navn satt sammen av to deler som betyr vilje og hjelm.

Sist oppdatert: 2. juli 2019

Så populært er Willum:

13 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Willum i Norge og andre land:

I Norge og Danmark ble Willum brukt mye fra 1400- til 1800-tallet. Danmark har bruken av Villum økt mye fra rundt år 2000, og navnet var på 47. plass første halvår av 2018.

Willum er ikke å finne på topplister i land vi gjerne deler navnetrender med, som Sverige, England og USA.

Derfor fungerer Willum godt nå:

Willum er lite brukt i Norge nå. Når det blir brukt, er det nok helst fordi det blir hentet fram fra gammel tradisjon. Dessuten har navnet lyder foreldre liker. Det har de tydelig stemte konsonantene l og m, der særlig de to siste har vært mye brukt på 2000-tallet.

Varianter av Willum:

Liam, Vellem, Vellom, Vellum, Vilhelm, Villem, Villum, Wilhelm, William

Slik uttales Willum

VILL-um, på norsk

VILL-åm, på dansk

Navn i samme sjanger som Willum

Aanon, Adelie, Bjartmar, Camilia, Derrick, Erikke, Ferdinan, Gidsken, Hendrika, Imogen, Jessie, Kendrick, Ledvin, Madelin, Nikoletta, Oliander, Pippi, Randy, Sigvar, Tancred, Vinter, Willow

Du kjenner Willum fra:

Musiker Willum Geerts

Jentevariant(er) av Willum:

Veline, Wilhelma, Wilhelmina, Wilma

Relaterte lister:

Navn som ender på konsonant
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelMagne
Neste artikkelVillum
DEL