Noen ønsker å være hjemme så lenge som mulig. Av og til er det mannen som ønsker å dele ansvaret med andre og gjerne vil ha kvinnen inn på sykehuset. Vanlig anbefaling er å bli hjemme til riene varer i ca. 60 sekunder og kommer ca. 3–4 ganger i løpet av 10 minutter. 

Sist oppdatert: 27. desember 2019

Ring til fødestedet dersom du tror fødselen har startet. Jordmor kan gi deg og partneren din gode råd om hvordan dere skal forholde dere. Det kan være vanskelig å vurdere om fødselen er skikkelig i gang over telefon. Men ut fra den kartleggingen jordmor gjør i løpet av samtalen, vil du enten få råd om å vente en stund til hjemme, eller komme til fødestedet for en vurdering.

Føler du deg utrygg hjemme, eller har en lang og slitsom modningsfase og trenger smertelindring, er det lav terskel for vurdering og eventuelt innleggelse. 

Langt å reise til fødestedet?
Noen ganger er det så lang reisevei til fødestedet at man bør starte turen selv om det er lenge mellom riene. I noen tilfeller er det tryggest at transporten foregår i ambulanse, slik at man kan få hjelp underveis dersom fødselen går raskt. Har du mer enn én times reisevei, har du krav på følge av jordmor.

Ved hjemmefødsel kommer jordmoren hjem til kvinnen for å vurdere og bistå den fødende. 

Ikke vent for lenge med å ta kontakt. Det er ukomfortabelt å sitte/ligge i en bil/ambulanse med sterke rier. Likeledes kan det være mye stress forbundet med å være usikker på om du når frem før barnet kommer.

Her kan du lese våre leseres fødselshistorier

Hva synes du om artikkelen?