BloggFar på føden

Far på føden

Som ledsager har du en støttende rolle under fødselen, men du kan likevel være en viktig medspiller – både for den fødende og jordmor. Foto: iStock
Blogg: Jordmor Grethe R. Teigen, Mamastork 22396

Som jordmødre ser vi veldig forskjell på fedres reaksjoner i fødsel – akkurat som forskjellen er stor blant de fødende. Mange menn føler nok at de må være sterke for kvinnene sine denne dagen, og de fleste er riktig gode ti å hjelpe og støtte. Men noen menn trives ikke i et sykehusmiljø.

Når et par venter barn, fokuserer de fleste på mor og hennes behov. Det er selvsagt viktig. Men la oss ikke glemme at det ofte også er en far som trenger å bli sett og hørt.

Gjennom et langt svangerskap går mor på svangerskapskontroller (noen ganger er riktignok også far med) og får informasjon. Hun kan også stille sine spørsmål, og få svar på dem. Far får oftest informasjon via mor.

Far får også informasjon fra blant andre kamerater og kolleger. Også han får en del informasjon han trenger å forholde seg til – på godt og vondt.

Hjelpeløs rolle for far
Mange menn er vant med å fikse, ordne og ha kontroll i stress-situasjoner. En fødsel er noe helt annet, og mange menn føler seg veldig hjelpeløse. De vet ikke alltid hva deres oppgaver er, eller hvordan de skal reagere når kvinnen uttrykker behov for noe.

Noen menn trives rett og slett ikke i sykehusmiljø. Det kan henge sammen med tidligere erfaringer fra sykehuset, eller bare et generelt ubehag i forhold til miljøet der. Menn som mistrives på sykehuset, har ofte nok med seg selv. Og er kanskje ikke den mest optimale støtten for en fødende kvinne.

Invitere flere med på fødestuen?
Hvis paret på forhånd vet at far kan mistrives på sykehuset, kan det være lurt å vurdere om de skal ha med seg en tredje person. I andre kulturer ser vi at både mødre, søstre og svigerinner er med på fødsel. Det er ikke så uvanlig at det er flere enn far der, og det er heller ikke så ukjent for oss jordmødre.

Frustrert og aggressiv
For en stund siden opplevde jeg en mann som ble riktig truende fordi konen hans ikke fikk epidural i løpet av kort tid under fødselen. Det var riktignok litt språkproblemer, men det var ikke hovedproblemet. Anestesiavdelingen var opptatt, og legen kunne ikke få fra en operasjon. Den fødende måtte derfor vente til operasjonen var over. Mannen klarte imidlertid ikke å se på at kvinnen jobbet så hardt, og at hun ba om smertelindring uten å få det med én gang.

Hans reaksjon var å gå på meg, og kreve forklaring på hvorfor ting ikke skjedde raskere. Hun mente det var meg som ikke presset nok på, og at hun ikke fikk epidural fordi de var utlendinger.

Det var faktisk en meget ubehagelig opplevelse. I ettertid kan jeg se at dette var en mann som selv var redd og frustrert fordi han ikke kunne hjelpe kvinnen sin bedre selv.

Far er vanligvis gull verdt!
For oss jordmødre er far viktig. Uten han der, hadde vi trengt dobbel bemanning. Dessuten er hans tilstedeværelse en trygget i seg selv for kvinner flest.

Fars rolle under fødselen er først og fremst å være en støtte for mor.

Her er noen tips:


  • Backe opp mor

  • Skryte av henne

  • Hjelpe henne å finne gode stillinger

  • Tilby mat og drikke

  • Gi omsorg og nærhet

  • Vise henne at han tror at hun vil klare jobben!


Som jordmødre kan vi aldri erstatte fars rolle i relasjonen – derfor vil vår tilstedeværelse i rommet være av en annen karakter.

Dreamteam
En trygg og rolig far er en støtte for både mor og jordmor. En far som tør å se at kvinnen hans jobber hardt, at hun noen ganger vil gi opp, men som likevel står ved siden av henne og er positiv – er en viktig del av fødestuens dreamteam – mor, far og jordmor.

Bloggen er publisert i samarbeid med Mamastork

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: