GravidGratis vaksine mot kikhoste til alle gravide

Gratis vaksine mot kikhoste til alle gravide

Vaksinen tilbys i uke 24, men det også mulig å ta vaksinen senere. e Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 1654 Sist oppdatert 22.04.24
Fra mai får alle gravide i Norge tilbud om gratis vaksine mot kikhoste. Vaksinen tilbys i svangerskapsuke 24, og målet er å beskytte de minste barna før de selv er gamle nok til å få sin første vaksinedose ved tre måneders alder.

I statsbudsjettet for 2024 satte regjeringen av 17 millioner kroner til gratis kikhostevaksine til alle gravide. 3, og gravide kan få vaksine der de går til ordinære svangerskapskontroller.

En del av barnevaksinasjonsprogrammet

– Vi er veldig fornøyde med å få på plass ordningen, og er glade for å kunne beskytte de aller minste barna, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Gratis kikhostevaksine til gravide er en permanent ordning, og den tilbys gjennom barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Én dose er tilstrekkelig i svangerskapet, og den tilbys som en kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste.

Anbefalte vaksinetidspunkter mot kikhoste:
Totalt seks doser gjennom barnevaksinasjonsprogrammet:
Gravide i uke 24 (uavhengig av når du sist tok vaksine mot kikhoste)
Baby ved 3, 5 og 12 måneders alder
Boosterdose i 2. og 10. klasse

FHI anbefaler at voksne tar en boosterdose hvert 10. år. På grunn av økt risiko for smitte og videre spredning av smitte til sårbare pasienter er dette spesielt viktig for helsepersonell og personer som jobber med små barn. For at boostervaksinene skal ha full effekt, må personen tidligere være grunnvaksinert mot disse sykdommene. Personer som ikke tidligere er grunnvaksinert, bør tilbys basisvaksinasjon (tre doser).

Kilde: Folkehelseinstituttet


Antistoffoverføring fra mor til barn

– Gravide får tilbud om vaksinen i svangerskapsuke 24. Grunnen til at man ønsker å gi vaksinen akkurat da, er at dette er det optimale tidspunktet i forhold til antistoffoverføring til barnet i magen, sier Greve-Isdahl.

Antistoffene mor danner etter vaksinasjon, overføres til barnet via morkaken. Barnet blir da født med beskyttende antistoffer fra mor. Dette har vist seg å kunne hindre alvorlig kikhostesykdom hos spedbarn fram til de kan få sin første vaksinedose.

Greve-Isdahl forklarer at det tar 1-2 uker etter vaksinering før mor får vaksinerespons, og at antistoffoverføringen til barnet er mest effektiv mot slutten av 2. trimester og i hele 3. trimester. Det betyr at også gravide som er kommet lenger enn svangerskapsuke 24 kan få vaksinen. Så hvis du er kommet lenger når ordningen innføres, kan du likevel få vaksine.

– Dersom vi får gitt vaksinen godt i forkant av fødselen, rekker man å bygge opp et godt forsvar hos mor, og barnet i magen vil også få maksimalt ut av den, sier hun.

Hvor fort virker vaksinen?
– Etter vaksinasjon tar det 1-2 uker før mor får økt mengde antistoffer i blodet. Det tar litt tid før disse igjen blir overført til babyen i magen. Dersom mor tar vaksinen 2 uker før fødselen, er det for sent til å få tilstrekkelig antistoffoverføring til barnet. Men det kan hjelpe likevel, fordi mor er beskyttet og i mindre grad vil kunne smitte spedbarnet sitt i tiden før det får sin egne første dose ved 3 måneders alder, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Kikhoste kan være alvorlig for de minste

Den mest sårbare alderen for barn å bli smittet med kikhoste, er fra de er nyfødt og fram til de får første vaksinedose ved tre måneders alder. I verste fall kan det være farlig.
– Kikhoste er en svært smittsom sykdom, og nyfødte og små barn kan bli alvorlig syke om de smittes før de selv har fått vaksine. Flere av de som smittes under 1 år blir innlagt på sykehus, og det er fare for sjeldne komplikasjoner som hjerneskade, lungesvikt og i enkelte tilfeller dødsfall, sier Greve-Isdahl.

For voksne sier hun at sykdommen først og fremst er plagsom. Kikhoste kan vare veldig lenge, og det er grunnen til at sykdommen også kalles hundredagershoste.
– Man får kraftige hosteanfall. Flere som har fått sykdommen i voksen alder opplever ribbeinsbrudd og at de tisser på seg på grunn av hosten. Dette kan være en ekstra påkjenning når man allerede har stor mage, ofte sliter med søvnen og går hyppig på do, sier Greve-Isdahl.

Premature barn
Premature kan reddes helt ned til rundt uke 23. Disse minste barna vil ikke få hjelp av det nye tiltaket. For premature barn som fødes etter at mor er vaksinert, vil mengde antistoffer de har ved fødsel både avhenge av tid siden mor fikk vaksine og barnets alder, da antistoffoverføringen er mest effektiv i 3.trimester av svangerskapet.
– Men alle premature barn født før uke 32 får tilbud om en ekstra vaksinedose 6-8 uker etter fødsel, og tilbudet opprettholdes selv om vi innfører kikhostevaksine til gravide. Denne vaksinen beskytter mot kikhoste, og har vært anbefalt siden 2019, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Kikhosteutbrudd i Europa og smitteøkning i Norge

I april 2024 er det meldt om utbrudd av kikhoste i flere europeiske land. I Norge stiger også tallene. I mars 2024 målte FHI det høyeste antallet kikhostetilfeller på over syv år.
– Selv om vi hadde en pandemi imellom her med nedgang i de fleste smittsomme sykdommer, kan det se ut til at tallene er i ferd med å stige igjen, sier Greve-Isdahl.

Et land som opplevde et stort utbrudd i fjor, var Danmark. I siste del av 2023 var det over 6000 smittetilfeller der, og ett spedbarn døde av kikhoste i 2023.


– Trygg vaksine

– Mange gravide er skeptiske til å ta vaksine mens de er gravide. Hva vil du si til dem?
– Vi er veldig trygge på sikkerhetsdataene til denne vaksinen. Det er ingen grunn til å tro at vaksinen skal gi skader på babyen i magen eller at det kan føre til fødselskomplikasjoner som for eksempel prematur fødsel. Isolert sett kan ulike infeksjoner i svangerskapet gi en økt risiko for prematur fødsel, men her er det ikke vist noen sammenheng mellom kikhostesykdom hos mor og for tidlig fødsel, sier Greve-Isdahl.

Dersom du får bivirkninger av vaksinen, pleier de å dukke opp i løpet av 1-2 døgn etter vaksinasjonen – og de er kortvarige. Du kan få litt vondt i armen og hevelse ved stikkstedet, kortvarig og forbigående hodepine, sykdomsfølelse og feber.
– Men noen studier har vist at gravide faktisk får mindre såkalte systemiske bivirkninger, det vil si bivirkninger som feber og slapphet. Dette kan skyldes at immunsystemet er endret i svangerskapet, sier Greve-Isdahl.


Lang erfaring med kikhostevaksine i andre land

Greve-Isdahl påpeker at det er mange års erfaring med kikhostevaksine til gravide.
– California var først ut for 14 år siden. En generell vaksinering av gravide i USA ble innført i 2011, og Storbritannia begynte i 2012. Etter dette har det gått slag i slag – først og fremst i høy- og mellominntektsland. Kikhostevaksine gis nå til gravide i alle land i både Nord- og Sør-Amerika, Australia, New Zealand og i mange europeiske land, sier hun.

Også land i Norden har en vaksinert i noen år. Først ut var Danmark og Island i 2019, og Sverige kom etter i 2022. Ifølge Greve-Isdahl har ikke Finland noen generelle anbefalinger, men de gjør tiltak dersom det kommer utbrudd.

– I Norge ønsker vi å være i forkant. Hvis vi venter til det kommer et utbrudd før vi gjør noe, kan vi fort komme bakpå, sier Greve-Isdahl.

Mange gravide positive til vaksine

FHI foretok en spørreundersøkelse blant gravide for å se hvordan de stilte seg til kikhostevaksine.
– Kravet for å kunne svare, var at det var 20-40 uker gravide. Av de som svarte var de fleste positive. Grunnene til at de var positive, var at dette er en vaksine barnet uansett skulle ha senere, og at vaksinen til mor først og fremst er for å beskytte barnet. Samtidig uttrykte de et klart behov for skikkelig informasjon, sier Greve-Isdahl.

Ikke langvarig beskyttelse
Kikhostevaksinen gir ikke langvarig beskyttelse. Når virkningen begynner å avta, kan en ved smitte få en mild sykdom, og være med og smitte videre.
– Beskyttelsen reduseres allerede etter 2-3 år, mens noen studier viser beskyttelse i opptil 12 år. Det varierer tydeligvis fra person til person hvor lenge beskyttelsen varer. Vi ser ofte at det er noe økning av tilfeller året før barna skal få påfyllsdose, enten i 2. eller 10. klasse. Siden vaksinen ikke er så effektiv over lengre tid er det dessverre ikke nok til at vi klarer å unngå smitte helt, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: