Barnesykdommene

Vannkopper er en av barnesykdommene. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Maren Eriksen 34474
Har du fått høre ”Å, det er sikkert bare en barnesykdom” eller ”har barnet ditt hatt barnesykdommene?” Men hva er dette ulne begrepet og er barnesykdommer farlige?

Egentlig er begrepet barnesykdommer villedende, fordi det i prinsippet kan brukes om alle sykdommer barn får. Men det som kjennetegner de sykdommene som regnes som barnesykdommene, er at det (nesten) bare er barn som får den.

– Barnesykdommene er nokså ulike med tanke på forekomst, behandling, vaksinering og så videre, så det er bedre å omtale dem hver for seg. Infeksjoner i barneårene er nok mer dekkende, sier overlege Knut Øymar ved Stavanger Universitetssykehus.

Barnesykdommer er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer for er så smittsomme at det er veldig vanlig å bli smittet av som barn. Fordi de gir livslang immunitet rammes sjelden eller aldri voksne av disse sykdommene. Unntaket er skarlagensfeber som man en sjelden gang kan få flere ganger. De fleste barnesykdommene gir utslett, men ikke alle.

Fordi barnesykdommer er såpass vagt definert, finnes det også ulike oversikter over hvilke sykdommer som regnes som barnesykdommer. Vi har for sikkerhets skyld tatt med alle:

De vanligste

Nesten alle barn får den fjerde barnesykdom som barn. Mange får også den femte barnesykdom og vannkopper. Disse sykdommene er normalt ufarlige og kjennetegnes med prikkvist utslett som varierer fra sykdom til sykdom. Siden sykdommene er spesielt smittsomme, hender det ofte at mange barn på samme avdeling i barnehagen får sykdommen omtrent samtidig. Noen oppsøker også bevisst smitte for å ”gjøre seg ferdig med” barnesykdommene.

Mange er svært sjeldne
Det bryter jo med selve navnet og definisjonen, men mange av barnesykdommene er slett ikke vanlige her til lands. Det skyldes at barn i Norge vaksineres mot flere av dem. Årsaken er at enkelte barnesykdommer kan gi alvorlige komplikasjoner. Disse er meslinger, røde hunder og kusma som dekkes av MMR-vaksinen og i tillegg fins egen vaksine mot kikhoste. Det er viktig at barnet følger vaksinasjonsprogrammet slik at eventuelle påfyllingsdoser sikrer at barnet bevarer immuniteten. Vaksinerte barn kan få barnesykdommene det er vaksinert mot, men i mye mildere grad.

Stort sett ufarlig
De barnesykdommene barn ikke vaksineres mot, regnes ikke som spesielt farlige, men barnet kan likevel bli dårlig og få høy feber. Unntaket er om spedbarn under 1 år får kikhoste. Da skal du ta kontakt med lege eller legevakt så snart som mulig for riktig behandling. Det er fordi barnets lunger ikke er sterke nok til å tåle denne spesielle typen hosting.

– Meslinger kan også absolutt være farlig, og noen kan dø av sykdommen. Meslinger har fått økt oppmerksomhet de siste årene fordi det har vært utbrudd i Europa som følge av lav vaksinasjonsgrad, sier Øymar.

Han forteller at kusma også kan være farlig i den forstand at den kan føre til sterilitet hos menn. Og røde hunder kan gi skade på fosteret dersom den gravide smittes.

Allmenntilstanden avgjør

De fleste barnesykdommene medfører både feber og utslett. Det er verken feberen eller utslettet som avgjør hvor dårlig barnet er, men barnets allmenntilstand. Ettersom barnesykdommene er forbundet med stor smittefare, bør du også belage deg på en god stund hjemme med sykt barn, også om barnet virker i god form.

Fare for smitte før barnet er vaksinert?

Noen vaksiner får barnet bare noen måneder gammel, men for eksempel MMR-vaksinen er barnet normalt 15 måneder før det får. Hva om barnet smittes før det er vaksinert?

– Faren for smitte før barnet er vaksinert er liten fordi det er så få tilfeller av sykdommene i befolkningen. Vaksine har jo den effekten at den beskytter de som er for unge eller av andre årsaker ikke kan vaksineres. Det kalles flokkbeskyttelse. Men meslinger og kikhoste kan være farlige for barnet dersom det blir smittet før det er vaksinert, sier Øymar.

Gravide bør være ekstra påpasselige

Hvis du selv ikke har hatt barnesykdommene, og heller ikke er vaksinert mot dem, bør du ta ekstra forholdsregler som gravid. Noen av sykdommene (for eksempel røde hunder) er forbundet med fare for misdannelser for fosteret om mor blir syk.

– Gravide bør helst ikke få røde hunder, vannkopper eller den femte barnesykdom. Sykdommene kan være farlige enten for fosteret, for mor, eller begge to, sier Øymar.

Er jeg immun mot sykdommen? Blir barnet immunt?
Hvis du er vaksinert eller selv har hatt sykdommen, er du ikke smittsom og vil heller ikke smittes dersom barnet blir sykt. Unntaket er for skarlagensfeber man kan få om igjen, og vannkopper som kan komme igjen som helvetesild som voksen (gjennom en tilfeldig reaktivering av vannkoppevirus som ligger latent i kroppen fra du hadde vannkopper som barn. Helvetesild er en ny sykdom, og ikke en ny runde med vannkopper, men en sykdom forårsaket av samme virus). Men stort sett får veldig få voksne barnesykdommer.

– Vaksine gir god immunitet mot sykdommene i en periode, men så er det nødvendig med en ny boosterdose, for eksempel for kikhoste. Prinsipielt gir gjennomgått sykdom bedre immunitet enn vaksiner, sier Øymar.

Når skal du ta kontakt med lege?
Det gjelder ingen egne regler for barnesykdommer. Du følger de samme reglene som ellers: Hvis barnet får kraftig redusert allmenntilstand, høy feber (over 40 grader), har sterke smerter, har endret bevissthet eller opplever bevegelsesforstyrrelser eller får feberkramper (og ikke har hatt det tidligere), bør du ta umiddelbart kontakt med lege eller legevakt.

Ellers gjelder de samme reglene for barnesykdommene som ellers når barn er syke. Sykdommene behandles normalt ikke med medisin, men husk at det alltid er bedre med et legebesøk for mye hvis du er i tvil.

Kilder: Overlege Knut Øymar, Wikipedia

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: