BabyHelsestasjon og hjemmebesøk etter fødselen

Helsestasjon og hjemmebesøk etter fødselen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Hentet fra Svangerskapsboken Gravid 21827

Når dere skrives ut fra barsel, er det helsestasjonen som overtar ansvaret for oppfølgingen av babyen din. Her er det du kan vente deg.

Ved hjemreise skal du ha fått informasjon om hvilken oppfølging som venter deg de første dagene og ukene. Det sendes fødselsmelding til fastlege, kommunejordmor og helsestasjon. Du skal ha kopi av den informasjonen som sendes, og den kan ikke sendes uten ditt samtykke. Er det spesielle behov for oppfølging, ringer gjerne jordmor til helsestasjonen for å sikre at dette skjer.

Tilbud om hjemmebesøk
Ifølge retningslinjer for barselomsorgen anbefales et hjemmebesøk av jordmor innen to dager etter hjemreise fra barselavdelingen. Ved ammevansker, komplisert fødselsforløp, ambulant fødsel eller hjemmefødsel tilbys et besøk til i løpet av den første uken. 

Barnets vekt og hodeomkrets kontrolleres, og du kan få hjelp med amming og eventuelle barselplager. Etter den første uken overtar helsesykepleier, og det avtales deretter oppfølging på helsestasjonen, med faste kontrolltimer og tidspunkt for vaksiner etter barnevaksinasjonsprogrammet. Du kan også ta kontakt med helsestasjonen selv dersom det er noe du lurer på. Det er greit å finne ut hvilken helsestasjon du hører
til i god tid før fødselen (se kommunens hjemmesider).

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud
Det betyr at det er lett å komme i kontakt med personalet der, og få tid sammen med helsesøster om det er noe dere vil snakke mer om, eller få sjekket. Helsestasjonens fokus er å forebygge sykdom. Det er altså ikke hit du tar med en syk baby, da drar du heller til fastlegen eller legevakten.


Vaksinasjon og kontroller
Så langt det lar seg gjøre får dere en fast helsesykepleier å forholde dere til. Og det er henne dere vil møte på kontrollene. I tillegg vil barnet bli undersøkt av helsestasjonslegen ved enkelte av kontrollene. Det første halve året er det en kontroll omtrent hver måned. Så annenhver måned til barnet er 15 måneder gammelt. Deretter er det helsekontroll når barnet er cirka to, fire og fem år. Den første kontrollen er når babyen er seks uker gammel.


Vaksinasjonen skjer på helsestasjonen når babyen er 6 uker, og 3, 5, 12 og 15 måneder gammel. Barselgruppe
Helsestasjonen vil som regel tilby barselgrupper. Hvordan disse organiseres varierer noe fra sted til sted, men det er vanlig at helsestasjonen setter sammen gruppen og har i hvert fall det første barseltreffet på helsestasjonen.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: