BabyBabyen skal veies 7-10 dager gammel

Babyen skal veies 7-10 dager gammel

Du skal ta med kopi av fødselsmeldingen når du tar med babyen til vektkontroll på dag 7-10. Noen steder foregår denne kontrollen hjemme hos den nybakte familien. Alle illustrasjonsfoto: Anne Lise Norheim
Av Maren Eriksen 9669 Sist oppdatert 21.06.12

For å unngå at nyfødte babyer blir dehydrert, har Helsedirektoratet innført nye retningslinjer – nå bør babyen skal veies på helsestasjonen før den er 10 dager gammel. Du må selv ta kontakt!

Da sykehusene begynte med tidligere hjemreise etter fødsel, og helsestasjonen fremdeles måtte vente på å få fødselsmeldingen i posten, var det barn som ble dehydrerte og måtte legges inn på sykehus bare dager eller uker gamle. I fjor kom derfor Helsedirektoratet med klar beskjed om at nyfødte bør veies og hodeomkretsen måles mellom sjuende og tiende levedøgn.

– En kvalitetssikring av barnets start, og trygging av de nybakte foreldrene, mener Ebba Sommerfeldt, leder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Sola.

Dette står i de nasjonale faglige retningslinjene:
I første leveår anbefales veiing etter 7.-10. levedøgn på helsestasjonen for blant annet å vurdere ammesituasjonen. Veiing kan også foregå med transportabel vekt ved hjemmebesøk. Videre bør barnet veies ved de anbefalte helsestasjonskonsultasjonene.
(Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, IS1736)

Tidligere ble barn veid og målt langt hyppigere enn det som har vært vanlig de siste årene. I fjor konkluderte Helsedirektoratet i nye retningslinjer med at hyppigere målinger skulle gjenopptas. Nå skal babyen veies ved fødselen og ved utskriving av sykehus – som regel når babyen er to til fire dager gammel. Det nye i retningslinjene er spesifisering av tidspunkt for veiing mellom utskriving og seksukerskontrollen.

Fødselsmeldingene tar for lang tid
Egentlig skulle alle fødselsmeldingene allerede bli sendt elektronisk til helsestasjonen, men datasystemene er ikke klare ennå. Sommerfeldt er ikke optimistisk på at det kommer til å skje med det første heller.

– Foreldrene kommer jo hjem fra sykehuset med babyen før vi får vite at de har født. Og så lenge fødselsmeldingene sendes i posten, er vi avhengig av postgang. Det er et såbart system. Dessuten får vi ofte bolker med fødselsmeldinger. Det kan ta mange dager før vi får beskjeden og kan ta kontakt. Enkelte fødselsmeldinger har også blitt borte i posten. I fjor var det tre fødselsmeldinger vi aldri mottok i vår kommune. Da var det flaks at alle tre kvinnene var andregangsfødende og visste at de skulle ta kontakt, forteller hun. 

Derfor har sykehusene nå som rutine at nybakte foreldre får med seg kopi av fødselsmeldingen når de reiser hjem fra sykehuset. Beskjeden er også klar – de skal selv ta kontakt med helsestasjonen for å få veid babyen innen den er ti dager gammel.

– Det har fungert bra hos oss, sier Sommerfeldt.

Hvorfor så viktig å veie nettopp da?
I dag sendes nybakte foreldre hjem fra sykehuset så tidlig at babyen kanskje ikke har begynt å gå opp igjen i vekt etter vekttapet, eller tatt igjen fødselsvekten. Hos førstegangsfødende har gjerne ikke melken kommet skikkelig i gang,og mange har heller ikke fått god nok opplæring i riktig ammeteknikk.

– Tilsyn i helsestasjoner over hele landet for noen år siden avdekket at barn ble dehydrerte de første dagene og ukene hjemme. Dehydrering er vanskelig å oppdage ved å se på barnet – her vil ikke hudfolden stå etter å ha blitt klemt, slik som hos større barn og voksne som er dehydrerte, forteller Sommerfeldt.

Men hos dehydrerte barn vil vekten gå ned. Derfor er det viktig med veiing den første tiden hjemme – for å sjekke at barnet vokser. Tidligere kunne det ta lang tid før vektnedgang ble oppdaget.

– Det gikk jo stort sett bra med barna selv uten denne ekstra veiingen, men det var også noen det ble dramatisk for. Noen fikk for lite mat og måtte legges inn på sykehus igjen bare dager og uker gamle, sier hun.I retningslinjene er det også viet et avsnitt om årsaken til innføring av nytt veietidspunkt av nyfødte: 90% av norske barn ammes som nyfødte. Perioden inntil ammingen er vel etablert er en sårbar periode hvor det er spesielt viktig å følge vekstutviklingen. For stort vekttap etter fødselen og sen innhenting av fødselsvekten kan få alvorlige helsemessige konsekvenser. Det er eksempler på neonatal dehydrering med hypernatremi, en tilstand som kan føre til hjerneskade om det ikke oppdages i tide. Hypernatremisk dehydering kan også oppstå som følge av dårlig vekst de første ukene etter fødselen. Dette kan forebygges gjennom tidlig veiing og kyndig ammeveiledning. Rutiner med tidlig utskrivning fra barselavdelingene medfører økt behov for oppfølging fra helsestasjon. Det er viktig at helsestasjonen får direkte beskjed ved utskriving fra barselavdelingen.

Måler også hodeomkrets
Det er mulig å komme innom helsestasjonen og veie babyen i det angitte tidsrommet, og så gå igjen. Sekretæren skal da oppdage dårlig vektøkning og melde fra til helsesøster som raskt kan kontakte familien for veiledning. Men noen steder er det også en helsesøster som er tilstede på venterommet til enhver tid – for å følge opp denne vektkontrollen og målingen av babyens hodeomkrets.


I retningslinjene heter det: Måling av hodeomkrets på helsestasjonen gjøres fra 7.-10. levedøgn. Da har hodeform normalisert seg og eventuell hevelse som følge av fødselen gått tilbake. Hodet har sterk vekst i hele første leveår. Hodet forventes å vokse i samme takt som kroppslengden. I spedbarnsalderen er det derfor viktig å måle for å se om hodet, og dermed hjernen, vokser normalt. Måling av hodeomkrets er særlig viktig for avdekking av hydracephalus. (…) Både for stort hode, for lite hode og hode med avvikende fasong er det av stor betydning å fange opp.

– Ettersom hodeomkretsen skal måles av helsesøster, skal egentlig alle nybakte foreldre få møte helsesøster ved denne sjekken. Men det kan være en utfordring å få til. Mange steder vil helsesøster foreta denne målingen på hjemmebesøk eller på barselkontakten på helsestasjonen, sier Sommerfeldt.

Ammeveiledning
Ettersom det ofte tar noen dager før melken kommer, har svært mange nybakte mødre rukket å komme hjem først. Det kan by på utfordringer.

– Når melken kommer for fullt, er det mange som tror at de har fått tette melkeganger eller brystbetennelse. Men om ikke ammingen kommer skikkelig i gang, kan dette trykket gi lukkede melkeganger og også brystbetennelse. Det så vi mer av før – at mor ikke fikk ammeveiledning tidlig nok. Det var helt unødvendig, og skapte mye problemer for dem det gjaldt. Nå håper vi at besøket på dag sju til ti skal bidra til å hindre dette, sier hun.

Helsestasjonen i Sola der Sommerfeldt jobber, er godkjent ammekyndig helsestasjon. Der tilbyr de ammeveiledning tre dager i uken

– Det er viktig å se at ammingen er godt i gang, og sikre at de får god veiledning tidlig. Er de såre kan vi se på hvorfor – ofte dreier det seg om feil ammestilling. Vi tilbyr også veiledning for de som ikke ammer, sier hun.
Sommerfeldt forklarer at selv barn som fullammes kan bli dehydrerte.

– Mor kan ha for lite melk, eller babyen kan suge for dårlig. Kontrollen på dag sju til ti gir en god forsikring om at babyen får nok mat, og avdekker vi dårlig tilvekst, følges de opp med hyppige målinger og veiledning, forklarer hun.

Selv om nye retningslinjer tar tid å få innarbeidet, er Sommerfeldt utdelt positiv til endringen.

– Vi har mer kontroll nå, avslutter hun.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: