Etter fylte to år går det lenger tid mellom hver kontroll på helsestasjonen. Her er noen av tegnene du selv kan være oppmerksom på dersom du er bekymret for barnets syn eller hørsel.

Sist oppdatert: 7. mars 2011

Alle barn tar hørselstest på barselavdelingen når de blir født – en screening. På helsestasjonen spør helsesykepleier foreldre om syn og hørsel på alle konsultasjoner. Når barnet har vært på helsestasjonen til toårskontroll, er det to år til neste ordinære besøk. Men det hender likevel at det skjer endringer som gjør at foreldre tar kontakt tidligere.

– Vi får ofte henvendelser angående språk. Det er kan være foreldre som reagerer, men vel så ofte er det barnehagen som er bekymret i forhold til språkutvikling, sier helsesykepleier Esther Pollen. Hørselstesten skjer normalt først på femårskontrollen.

Ofte ørebetennelser
Halvor Kyllingstad er både helsestasjonslege og fastlege. Også han sier det oftest er nedsatt hørsel hos et barn som er årsak til forsinket språkutvikling.

– Som regel skyldes dette problemer med ørebetennelse. Etter ørebetennelser kan hørselen være nedsatt i kortere eller lengre tid. Vi kan sjekke trommehinnene og måle trykkforhold i øret for å oppdage tilfellene med kronisk ørebetennelse, sier han.

Når et barn har kronisk ørebetennelse henvises barnet videre til øre-nese-hals-lege, enten privat eller på sykehus. Dersom tilstanden ikke ordner seg, kan det være nødvendig med innleggelse av dren i ørene.

– Et viktig råd til foreldre er at barnet alltid må gå på etterkontroll etter en akutt ørebetennelse. Etterkontroll anbefales etter fire til seks uker. Vi undersøker da om forholdene i ørene er normale, eller om det eventuelt er tegn til væske i mellomørene – slik som ved kronisk ørebetennelse, sier Kyllingstad.

Mulige tegn på dårlig hørsel:

 • Manglende interesse for og reaksjon på lyder og stemmer (gjelder fra 6 mnd  alder).
 • Gjentatte ørebetennelser.
 • Barn som er grovmotorisk forsinket.
 • Følg med på om barnet har talespråket i orden. Er det artikulasjonsproblemer?Hvordan er språkforståelsen?
 • Følg med etter alvorlig infeksjon som hjernehinnebetennelse.
 • Dersom barnet viser økt visuell oppmerksomhet
 • Dersom barnet har påfallende god utviklet kommunikasjon med kroppsspråk og gester.
 • Ved kraftig nedsatt hørsel, kan det være sterke følelsesmessige reaksjoner i  form av sinne og/eller sterk egenvilje.

Snubling og nær tv
Barnet har synskontroll på helsestasjonen når det er fire år. Grunnen til at det ikke skjer før, er at testen kan være vanskelig å gjennomføre når barnet er yngre. Det handler både om å kjenne igjen figurer og å være nok konsentrert.

Det er noen bekymringer som ofte går igjen når lege eller helsesykepleier blir kontaktet om synet. Foreldrene synes kanskje barnet snubler litt for ofte, eller at det sitter for nært fjernsynet. Men det finnes også konkrete tegn.

– Jeg har opplevd barn som har vært helt fine ved toårskontrollen, men som begynner å skjele når de er to til tre år, sier Esther Pollen.

– Også nærsynhet og langsynthet kan utvikle seg i småbarnsalder, derfor prøver vi å være ekstra årvåkne. Ved mistanke om at noe er galt, henviser vi videre til øyelege. Barn yngre enn 10 år med mulig synsproblem skal til øyelege, og ikke optiker. Barn med skjeling får også oppfølging av ortoptist, sier Halvor Kyllingstad.

Mulige tegn på dårlig syn:

 • Dersom barnet snubler lett og dunker borti ting.
 • Dersom barnet sitter nær tv. Noen barn har dette mer som en uvane. Du kan da flytte barnet lenger fra, og se om det fremdeles ser greit.
 • Sjekk øye-hånd-koordineringen. Dersom synet er dårlig, hender det ofte at barnet for eksempel ikke klarer å håndtere spisebestikket skikkelig. Finmotorikk.
 • Dersom barnet ikke ser små ting. Kan de plukke opp små ting og perle?
 • Skjeling er gjerne noe foreldre merker selv hos barna. Skjelingen kan være konstant, eller i perioder.
 • Arvelighet: Hvis barnets foreldre eller søsken har  synsproblemer eller er behandlet for skjeling, skal man være ekstra observant.
 • Dersom barnet har dårlig blikk-kontakt.
 • Passivitet – forsinket motorisk utvikling.
 • Nedsatt fokuseringsevne på nært hold. Dette som kan vise seg som redusert utholdenhet ved næraktiviteter, for eksempel se i bøker.

Hvor henvende seg?
Dersom du merker noen av tegnene som står listet opp her, kan du ta kontakt med helsestasjonen. Dette er et lavterskeltilbud som er åpent for alle, og helsesykepleier vil da vurdere om barnet skal henvises videre. Du kan også gå til fastlege, som også kan hjelpe med eventuelle henvisninger videre.

Ordinære kontroller ved helsestasjonen:

To år: Språkkartlegging. Hos en toåring forventer vi et ordforråd på cirka 50 ord, og små setninger på to-tre ord. Dersom språket er forsinket, snakker helsesykepleier med foreldrene og av og til barnehagen, og følger opp dette. Helsesykepleier kan henvise til PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), og tar ansvar for kartlegging av hørsel dersom det er behov for å sjekke dette.

Fire år: Synskontroll og språkkartlegging. Dersom språket er forsinket, snakker helsesykepleier med foreldrene og gjerne barnehagen. Dersom foreldre er bekymret, blir det tatt en hørselskontroll, og det henvises eventuelt til PPT i samråd med barnehage og foreldre.

Fem år: Obligatorisk hørselskontroll. Dersom det har vært tvil om resultatet av synstesten fra fireårskontrollen, tas det ny synstest.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?