For mange som ønsker seg barn, har det ikke bare vært et stort ønske om å bli gravid. Det har også vært et pluss å få barn innen barnehagefristen. Nå har dere bedre tid!

Sist oppdatert: 22. august 2017

Lenge var det om å gjøre å føde innen 1. september for å sikre barnet plass i barnehage når det fylte ett år. På fødeavdelingene merket jordmødrene et ekstra trøkk om sommeren, og det kunne bli mye styr og usikkerhet om hva en skulle gjøre etter at permisjonen var over dersom en fødte på ”feil tid” på året.

Fra høsten 2016 ga regjeringen og samarbeidspartiene 9800 barn som fyller ett år i september og oktober rett til barnehageplass. Sommeren 2017 utvidet de retten til å gjelde 4400 barn som fylte ett år i november 2017.

På regjeringens nettsider skrev de at:
”Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av måneden barnet blir født.”

Forslaget ble vedtatt på Stortinget 12. juni 2017. Det er kommunene som har ansvaret for å oppfylle retten til barnehageplass, og barnet har rett på barnehageplass i kommunen det er bosatt i. Du kan lese selve lovteksten i Barnehageloven §12.a.

Hva har barnehagefristen å si for dere? 

 

Kilder: 
Regjeringen.no
Artikkel om høringsforslaget, regjeringen.no

Hva synes du om artikkelen?