Klart det spiller inn hvor gamle dere er når dere setter igang med prøvingen. Naturen er nå en gang som den er og kvinners fertilitet går markant ned ved 35-årsalderen. Men hva skyldes det, og hva kan paret gjøre?

Sist oppdatert: 30. mars 2009

I 1986 – 1990 var kvinner i gjennomsnitt 25 år ved første graviditet/fødsel. Nå er gjennomsnittsalderen 29 år. Når fertiliteten har gått nedover de siste årene, er kvinnenes alder en viktig faktor, opplyser gynekolog Rósa T. Adalsteinsdóttir. Ettersom kvinnen blir eldre, reduseres både antall egg og kvaliteten på disse.

– Et jentefoster har fra 6 til 7 millioner egg i eggstokkene. Når hun er kommet til puberteten er tallet redusert til 300 000 – 400 000 egg. I løpet av hennes fertile alder reduseres tallet gradvis. Eggene går rett og slett i oppløsning og absorberes av kroppen, uavhengig av mensen. Samtidig synker kvaliteten på de eggene hun har igjen. Derfor har kvinner over 35 års alderen reduserte sjanser for å bli gravide, forklarer hun.

Les også:
Skal vi fortelle at vi prøver?
Hindrer redselen meg i å bli gravid?

Aldersavhengige faktorer
Et ungt, friskt par, som har regelmessig sex og ikke benytter prevensjon, har 85 prosents sjanse for å bli gravide i løpet av et år. Når kvinnen er kommet til 35-årsalderen, er sannsynligheten i følge Adalsteinsdóttir redusert til 50 prosent.

– En meget viktig faktor er kvaliteten på eggene. Unge kvinner med friske egg har høy sjanse for å bli gravide ved hver eggløsning. Jo færre høykvalitetsegg kvinnen har, jo mindre sjanse er det for at det enkelte egget blir befruktet. Eggene har da gjerne noen feil, for eksempel kromosomfeil, sier gynekologen. Dette fører til at hvis eggene befruktes, er det også økt fare for spontanabort eller misdannelser hos fosteret.

Andre faktorer som reduserer fertiliteten, som endometriose, bekkeninfeksjoner og polypper, er noe 35 år gammel dame har hatt mer tid på å ”få med seg i bagasjen” enn en 20-åring har rukket. Også muskelknuter i livmoren forekommer sjeldnere hos unge kvinner, men kan dukke opp etter hvert som alderen øker. Slike muskelknuter kan av og til påvirke kvaliteten på livmoren, slik at livmorens sjanse for å motta og ta vare på et befruktet egg, reduseres.

Samlet fruktbarhetstall

Ser man på hvor mange barn en kvinne får i løpet av sin fruktbare periode, får man et fruktbarhetstall. Samlet fruktbarhetstall for 2017 var i Norge 1,62.

Høyest samlet fruktbarhetstall var det i Rogaland (1,82) og lavest i Oslo (1,50).

Samlet fruktbarhetstall for menn var i 2017 1,46 her til lands.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Les også:
Mens vi venter på positiv test…
Farlig fett før fødsel

Fortsatt sjanser
Også kvinnenes generelle helse har betydning for om de blir gravide, og for om de kan gjennomføre en graviditet. Og helsen vår forringes dessverre gjerne også med alderen.

– Spørsmålet om kvinner bør prioritere barn og familie mens de er unge, og så bygge opp karrieren etterpå, er avgjort et tema. Samtidig er det heldigvis flere faktorer vi kan påvirke, også etter hvert som vi blir eldre, forteller gynekolog Rósa T. Adalsteinsdóttir.

– Det er umulig å bli yngre. Men fertiliteten kan øke med god helse. Kvinner som ønsker å bli gravide bør uansett alder droppe røyken og leve sundt. En meget god investering for fertiliteten og generelt god helse, er å holde seg i god fysisk form. Dessuten bør kvinner som ønsker å bli gravide, unngå for høyt sukkerinntak og ha en god kost, for om mulig å forebygge diabetes, forklarer hun.

Den såkalte Body Mass Index (BMI) bør en forsøke å holde mellom 18,5 og 25. Både altfor slanke og altfor tunge kvinner har nedsatt fertilitet på grunn av eggløsningsforstyrrelser.

Unntak for polycystisk ovarie syndrom
Regelen om høy alder kontra fertilitet har ett unntak. Det finnes kvinner som har mange eggposer, men sjelden eggløsning. Tilstanden kalles polycystisk ovarie syndrom (PCOS). Kvinner som har dette vil som regel ha lange mens-syklusser. Mange av dem er overvektige og kan ha rikelig hårvekst på kroppen og eventuelt også i ansiktet.

– Nyere forskning tyder på at for noen av disse kvinnene øker muligheten for fertilitet med økt alder, innen en viss grense, selvfølgelig. Årsaken er at etter hvert som antall egg blir færre, begynner egg å løsne. Men det at de har økt sjanse for å bli fertile ved høyere alder, betyr ikke at de kan vente og tro at alt blir greit hvis de bare venter lenge nok, advarer gynekologen.

Eldre foreldre

I 2017 var mor gjennomsnittlig 29,3 år da hun fikk sitt første barn, mens far var 31,7 år.

Ser vi på alle fødsler for 2017 var en gjennomsnittlig nybakt mor eldst i Oslo (32,6 år) og yngst i Nord-Trøndelag (29,4 år). Det samme gjelder fedrene som i Oslo var 35,2 år og i Nord-Trøndelag 32,7 år.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Far og farer
Menn produserer sædceller kontinuerlig fra de er blitt kjønnsmodne og til livets ende. Produksjonen er styrt av mannlige hormoner, og en mann i 20-årene har mer testosteron i kroppen enn det en 70-åring har. Likevel er det fortsatt sædcelleproduksjon hos den gamle. Derfor er ikke mannens alder i seg selv blant faktorene en tar med i regnskapet når en evaluerer sannsynligheten av at paret lykkes i å bli gravide.

Men mannlig fertilitet er et stort tema. Hos omtrent en tredjedel av infertile par foreligger en kjent mannlig faktor, i en tredjedel foreligger det en kvinnelig faktor, og hos en tredjedel finner man ikke årsaken.

Fertiliteten hans kan påvirkes eller ødelegges av ulike typer infeksjoner, forskjellige medikamenter, kreft i testiklene eller behandling mot ulike typer kreft. Det å sitte ofte og lenge i badstu eller boblebad gjør at det blir for varmt for sædcellene i testiklene og da kan de dø. Dessuten kan sterkt overvektige menn ha mindre testosteron og dårligere sædkvalitet. Og som for kvinner er det slik at jo lengre en lever, jo større fare er det for at en rammes av sykdommer, blir overvektig eller får andre ”farefaktorer med seg i ryggsekken”.

Ta kontakt
Gynekologens klare anbefaling til par som er kommet opp i høyere alder og ikke blir gravide ved naturmetoden, er å søke hjelp.

– Vi anbefaler som regel at paret oppsøker hjelp når de har forsøkt i ett år uten å lykkes. Men jo eldre kvinnen er, jo mindre tid har hun å forsøke på. Derfor mener jeg at jo høyere opp i alder kvinnen kommer, jo lavere terskel bør det være for å søke hjelp.

Les om Sofie som kom etter 10 IVF-forsøk

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?