PrøverForberedelserDet meste du trenger å vite om sædkvalitet

Det meste du trenger å vite om sædkvalitet

Sædkvaliteten hos menn har stupt de siste 40 årene. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Maren Eriksen 76174
Hovedårsaken til mannlige fertilitetsproblemer er dårlig sædkvalitet.

Hva er sædkvalitet?

Sæd består av mer enn det vi kaller sædceller. Det meste er faktisk sædvæske. Det mest brukte begrepet på sædceller er spermier, det er dem som kan befrukte kvinnens egg. For at disse skal være av optimal kvalitet skal også de andre bestanddelene av sædvæsken være friske. Blant annet skal væsken være av passelig konsistens for å fremme spermienes bevegelighet, og inneholde nok og riktig næring for at spermiene skal holde seg friske.

Når man måler sædkvalitet ser man på flere faktorer, og de viktigste er antallet spermier, hvor godt de beveger seg og hvor stor andel av dem som er normale. Det er ikke uvanlig at de fleste spermiene ikke er helt slik de skal være. Disse spermiene kommer normalt ikke frem til egget. Det er heller ikke uvanlig at opp mot en fjerdedel av spermiene er døde.

Hvorfor er mengden spermier viktig?

Det kan virke unødvendig med mange millioner spermier når man vet at bare én av dem kan befrukte egget. Ved ejakulasjon (utløsning) deponeres sædvæsken øverst i skjeden. Derfra er det ca 18 cm til stedet der egget ligger. Spermiene må ”svømme” gjennom livmorsekretet, gjennom livmorhalsen, gjennom livmoren og opp i riktig eggleder. Svært mange faller fra på veien. Det er faktisk blitt hevdet at en del av spermiene ikke har som mål å nå egget, men å bane vei for de friskeste.

Les også:

Kan man påvirke barnets kjønn?

Mannens forplantningsorganer

15 ting du bør gjøre FØR du får barn

Hvorfor er bevegeligheten viktig?

For å klare ”svømmeturen” opp til egget må sædcellen kunne bevege seg hurtig i riktig retning. Ikke alle spermiene klarer denne oppgaven. Husk at spermiene er kroppens minste celler, og de skal svømme ganske mange tusen ganger sin egen lengde for å nå egget. Da må spermiene være i god form.

Hvorfor er utseende viktig?

Det perfekte utseendet til en spermie er et ovalt hode og en lang hale. I hodet finnes arvestoffet som skal blande seg med egget, og halen behøves for å bevege seg ordentlig. Utseendet er slik fordi spermien best mulig skal kunne fullføre sin oppgave. Det er imidlertid ikke uvanlig at noen av spermiene er unormale av utseende. Noen har svært store hoder, noe som kan tyde på at arvestoffene vil frigjøres for tidlig, andre har svært små hoder. Det er heller ikke uvanlig med skjeve eller bøyde hoder, og noen spermier har gjerne to hoder. Enkelte spermier har dessuten krøllete haler og svømmer særdeles dårlig.


Hva er god sædkvalitet?

Med ”god” mener vi her normal, eller slik den bør være. I store deler av befolkningen er sædkvaliteten dårligere enn man ønsker.

Her følger et udrag fra Verdens helseorganisasjon (WHO) sin definisjon av normal sædkvalitet:


 • Det er minst 15 millioner spermier per milliliter sædvæske.

 • Det er minst 1,5 milliliter sædvæske per ejakulasjon.

 • Minst 58 prosent av spermiene skal være levende.

 • Minst 32 prosent av spermiene skal svømme hurtig fremover.

 • Minst 4 prosent av spermiene skal være normale.


Kriteriene har vært revidert flere ganger. Sist i 2010. Da satte man ned kriteriene for normal sædkvalitet. WHO presiserer i sine retningslinjer at god sædkvalitet ikke gir garanti for å lykkes i å få barn, og at dårlig sædkvalitet heller ikke trenger å bety at man ikke kan få barn.

– De fleste spermiene er ikke normale. Ofte er rundt 10 prosent normale hvis sædkvaliteten er god, sier klinikksjef Jon Hausken ved Klinikk Hausken.

Hva er dårlig sædkvalitet?

Som en hovedregel sier vi at alle tall er lavere enn Verdens helseorganisasjons definisjon indikerer dårlig sædkvalitet. I motsetning til hva mange tror, betyr ikke svært høyt antall spermier nødvendigvis at sædkvaliteten er særdeles god, også for høye tall kan føre til infertilitetsproblemer.

Det finnes imidlertid en gråsone for dem som avviker noe, som verken regnes som fertile eller infertile.

Man må også se på paret som helhet. Kvinnens fertilitet er på topp tidlig i 20-årene. Dersom paret forsøker å unnfange da, er sjansen større for at menn med dårlig sædkvalitet kan bli fedre, enn dersom kvinnen er mindre fertil.

Hvordan er sædkvaliteten hos nordmenn?

Sædkvaliteten hos vestlige menn har stupt de siste 40 årene. Forskning tyder på at den kan være halvert. Hvorfor vet man ikke sikkert, men mange roper varsko og mener man må gjøre mer for å stoppe eller snu trenden.

En studie publisert i 2017 har undersøkt menns sædkvalitet mellom 1973 og 2011 og fant dramatiske resultater:

– Rapporten vår viser at sædkvaliteten har sunket dramatisk – mellom 50 og 60 prosent for menn i Nord Amerika, Europa, Australia og New Zealand. Fordi disse resultatene kan gi store helsemessige effekter, må vi raskt finne årsakene til denne nedgangen, skriver arbeidsgruppen bak studien.


Israelske Hagai Levine er hovedmannen bak studien og sier til Newsweek at det er noe alvorlig galt med menn, og at evnen til å reprodusere er den viktigste i alle arter.

En dansk undersøkelse fra 2017 støtter opp om funnene, og tror miljøet er hovedsynderen. Både gjennom at kjemikalier, hormonpåvirkende stoffer og sprøytemilder kan påvirke mannen direkte, og gjennom indirekte miljøpåvirkning i mors liv. Dobling i forekomsten av testikkelkreft hos menn i fruktbar alder mener man også er en indikasjon på dette.

Hvordan måles sædkvaliteten?
Mannen blir bedt om å levere en så fersk sædprøve som mulig, og prøven undersøkes i et laboratorium. Spermiene telles og prøven analyseres.

Det er viktig å være oppmerksom på at sædkvaliteten kan endres over tid. Av den grunn foretas ofte flere analyser med noen ukers mellomrom for å gi sikrest mulig resultater.

Det er fremdeles en viss usikkerhet rundt resultatene av slike tester. Det er også årsaken til at man opererer med en relativt stor gråsone før man regner mannen som infertil på grunn av sædkvaliteten.

I den senere tid har enkle hjemmetester også blitt lagt ut for salg.

– Disse er ikke like gode som å få sædkvaliteten vurdert ved en klinikk, men kan være et greit startpunkt for å få en indikasjon på om sædkvaliteten er bra eller dårlig. Sier hjemmetesten at sædkvaliteten er dårlig, er det lurt å få den undersøkt nærmere, sier Hausken.

Han forteller at man også kan si mye om sædkvaliteten ved å se på den under mikroskop. Tidligere ble målingene gjort manuelt, men nå er det maskinelt. Hausken mener det ikke er stor forskjell i resultatene.

– Men ser man under mikroskop at sædcellene ser normale ut, er det også større sjanse for at de viser seg å være det, sier Hausken.

Hva er årsaken til dårlig sædkvalitet?
Noe entydig svar finnes ikke, men vi vet at flere ulike faktorer kan virke inn både på spermienes bevegelighet, mengde og utseende. Man antar at hovedårsaken er genetisk, men i hvor stor grad feil på genene skyldes miljøpåvirkning vet man ikke sikkert.

Mulige årsaker:


 • Arv

 • Miljø

 • Livsstil

 • Steroider

 • Kosthold

 • Alkohol

 • Legemiddelbruk

 • Kjønnssykdommer

 • Stråling

 • Stress

 • For varme testikler


Vi har sett nærmere på noen av disse årsakene i artikkelen Hva kan føre til dårlig sædkvalitet?

Er sædkvalitet arvelig?

Når man blir gravid til tross for dårlig sædkvalitet mener mange forskere risikoen er større for skader på fosteret.

Fosteret kan dessuten arve årsakene til fars dårlige sædkvalitet. Dette gjelder særlig for sønner som er blitt til ved hjelp av ISCI.

En studie publisert i 2016 viste at unge menn unnfanget ved hjelp av ISCI hadde tre ganger så høy risiko for å ha dårlig sædkvalitet (lavere enn WHOs definisjon av normal sædkvalitet).

– Unge menn som vet at de er unnfanget ved ISCI bør kanskje begynne å tenke på barn litt tidligere, og gjerne søke hjelp fortere fordi de har økt risiko for dårlig sædkvalitet, råder Hausken.

En portugisisk undersøkelse publisert i fagtidsskiftet New Scientist viste at en fjerdedel av mennene med dårlig sædkvalitet som deltok i undersøkelsen hadde feil på samme gen. Dersom ett gen ikke er som det skal, kan det også tyde på at andre gener ikke er i orden. Denne genfeilen som ble påvist viser seg å være arvelig. Og mindre spermiemengde øker risikoen for at en spermie med defekt gen befrukter egget slik at den dårlige sædkvaliteten arves.

Kan man forbedre sædkvaliteten?

Sædkvaliteten er ikke konstant, men svinger. Det tar normalt 74 dager å produsere hver enkelt sædcelle, og opp til 20 dagers modning i testiklene før de ejakuleres. Sæden er altså fornybar, og produksjonen skjer kontinuerlig. Dermed kan man påvirke kvaliteten på spermiene. Men dette gjelder ikke når dårlig sædkvalitet skyldes gener (arv).

Her er noen punkter som kan bidra til å forbedre sædkvaliteten:

Kort oppsummert handler det om å velge den jevne middelvei og ikke overdrive noe i noen retning.


 • Stump røyken

 • Sørg for et sunt kosthold

 • Spis mer fisk og/eller ta tilskudd av Omega-3

 • Unngå bruk av narkotika

 • Unngå alkohol i store mengder

 • Ta forholdsregler overfor miljøgifter

 • Beskytt deg mot seksuelt overførbare sykdommer

 • Vær kritisk til bruk av legemidler, hør om eventuelle bivirkninger

 • Sjekk helsetilstanden din

 • Unngå overvekt

 • Vær i fysisk aktivitet, men ikke overdriv

 • Unngå sterk varme, særlig rundt kjønnsorganene (varme bad, badstu mm)

 • Unngå stress


– Ingenting er absolutt, og sædkvaliteten går litt opp og ned, sier Hausken.

Kan man forhindre dårlig sædkvalitet?

Fordi vi ikke vet helt hva som fører til nedsatt sædkvalitet, er det ikke mulig å si noe sikkert om hvordan man kan forhindre dårlig sædkvalitet. Det er dette mange ønsker mer forskning på, slik at vi kan snu trenden med synkende sædkvalitet. Fordi mye ser ut til å skyldes arv, er det gjerne lite man kan gjøre. Men å leve sunt vil for de fleste i hvert fall bidra til at sædkvaliteten ikke synker ytterligere. Bruk gjerne rådene over som utgangspunkt.

Les også:

20 tips som gjør det lettere å bli gravid

Tar det lang tid å bli gravid?

10 kjappe om infertilitet og IVF

Hvor dårlig er for dårlig?

Definisjonen på hva som er for dårlig må stadig endres på grunn av fremskritt i medisinens verden. Etter at assistert befruktning har blitt vanlig kan stadig flere infertile par få barn. I dag behøver man teoretisk bare én enkelt frisk spermie for å kunne befrukte et egg ved assistert befruktning. Det kalles, som nevnt tidligere, Intra Cytoplastic Sperm Injection (ICSI) og går ut på at spermien hjelpes inn i egget.

Ikke alle menn produserer sæd eller spermier. Menn som for påvist dårlig sædkvalitet ved en infertilitetsutredning kan møte på begreper som:

Oligospermia

(svært få spermier)

Azoospermia

(ingen spermier – rammer 1% av den mannlige befolkningen, men hele 15% av infertile menn)

Dysspermia

(dårlig bevegelighet eller unormalt utseende hos spermiene)

Aspermia

(mangel på sædvæske)

For dårlig vil være i tilfeller hvor det ikke finnes noen spermier eller ingen normale spermier.

Hausken mener at mange kvinner får ufortjent skylden for fertilitetsproblemer.

– Det er nok også mer tabu å snakke om lav sædkvalitet blant menn enn det er å snakke om fertilitetsproblemer for kvinner, sier Hausken.

Kan jeg bli far likevel?

Som nevnt tidligere kan sædkvaliteten endres over tid, slik at man kan snu den negative trenden. I noen tilfeller skyldes dårlig sædkvalitet også feil eller hindringer i mannens kjønnsorganer, for eksempel hvor sædlederne er blokkerte. Og noen ganger kan man fjerne disse hindringene.

Menn med svært dårlig sædkvalitet har også blitt fedre, men det kan ta lengre tid. Vi har dessuten assistert befruktning som kan hjelpe de aller fleste menn med dårlig sædkvalitet.

– Noen menn med dårlig sædkvalitet blir far uten problem, og noen menn med god sædkvalitet blir aldri far. Det er paret samlet sett som er den utløsende faktoren for om det er et fertilitetsproblem. Men man kan jo si at en kvinne gjerne må være superfertil for å lykkes i å bli gravid med en mann med dårlig sædkvalitet, sier Hausken.

Og selv om trenden er stadig dårligere sædkvalitet, så er ikke han så pessimistisk.

– De fleste par som ønsker det får barn. Enten selv eller ved hjelp. Det er sjelden par er helt sterile, men mange befinner seg i en gråsone. Da er det klart at man ønsker å ha alderen på sin side, for fertiliteten synker med alderen, sier Hausken.


Vil sædkvaliteten min påvirke barnet?

Noen hevder at risikoen for å overføre genetiske feil øker ved lav sædkvalitet, særlig når man bruker assistert befruktning (særlig da Intra Cytoplastic Sperm Injection – ICSI). Årsaken er at spermier som normalt ikke ville kunne befrukte egget her sprøytes direkte inn i det.

Norske undersøkelser viser imidlertid at hyppigheten av genetiske sykdommer ikke er merkbart større hos barn som er født etter bruk av ICSI metoden.

Man vet imidlertid at naturen ”rydder opp” og fjerner embryo som ikke er levedyktige, og forskere mener derfor risikoen for spontanabort øker dersom sædkvaliteten er dårlig, også der assistert befruktning er benyttet.

Kuriosa

En undersøkelse publisert i forskningstidsskiftet New Scientist i 2003 konkluderte med at pene menn har best sædkvalitet. Menn med symmetriske trekk ble favorisert, og det viste seg at mennene som ble vurdert å være kjekkest hadde mer bevegelige spermier enn de andre mennene i undersøkelsen.

Kilder: Jon Hausken ved Klinikk Hausken, Folkehelseinstituttet, Forskning.no, Emory Healthcare, University of Maryland Medicine,  Mst, Mad og sundhed, Autoteket, Proxeed, Dagbladet, NRK, VG, Aftenposten, Netdoktor.dk

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Neste artikkel

Nyeste artikler: