Trolig har 10-24 prosent av kvinner i fertil alder i Norge PCO og PCOS. Men hva vil det si å ha denne tilstanden? Professor Eszter Vanky gir deg svar på ti vanlige spørsmål om PCO og PCOS.

1. Hva står PCO og PCOS for?
PCO står for polycystisk ovarier, og PCOS står for polycystisk ovariesyndrom. Poly betyr flere, cyster er væskefylte blærer, og ovarier er eggstokker. Både PCO og PCOS skyldes hormonforstyrrelser.

2. Hva er PCO?
PCO er mange små cyster like under overflaten på eggstokkene. De er vanligvis ikke større enn 8 millimeter i diameter og er eggposer (follikler) som er delvis modnet og derfor fylt med væske. De har ikke modnet normalt på grunn av hormonell ubalanse, og eggløsning finner derfor ikke sted.

Også kvinner med normal menstruasjonssyklus kan ha cyster i eggstokkene. Mange av de cystene som dukker opp på eggstokkene, er helt normale og kalles fysiologiske cyster. De oppstår som følge av eggløsning, og krymper vanligvis i løpet av en til tre måneder. Andre cyster skyldes overvekst av forskjellige celletyper i eggstokkene. De fleste cyster på eggstokkene er små og forsvinner uten å skape problemer, oppgir Norsk helseinformatikk på sine nettsider.

3. Hva er PCOS?
PCOS er en alvorligere utgave av PCO hvor det også er andre symptomer. Sykdommen ble oppdaget i 1935 av legene Stein og Leventhal, og var tidligere kjent som ’Stein-Leventhal syndrom’. PCOS er den vanligste hormonelle årsaken til infertilitet hos kvinner.

Ikke alle som får diagnosen PCOS har cyster i eggstokkene, men de aller fleste har uregelmessig menstruasjonssyklus. Omtrent én av fem kvinner med uregelmessige menstruasjoner eller hormonell ubalanse har polycystiske eggstokker.

Fordi PCOS kan utarte seg svært ulikt og skyldes forskjellige ting, finnes det ikke én tydelig definisjon av tilstanden. Generelt sier man likevel at PCOS er menstruell eller hormonell ubalanse, med eller uten PCO (polycystiske eggstokker).

4. Hvor vanlig er PCOS?
Trolig har fra 10-24 prosent av kvinner i fertil alder i Norge PCOS. Svaret er avhengig av hvordan man diagnostiserer, og hvilken gruppe kvinner man undersøker.

5. Hvilke symptomer kan man få?
Symptomene kan variere fra person til person, men uregelmessige og sjeldne menstruasjoner, økt hårvekst, vedvarende kviser som ikke forsvinner etter tenårene og sentralisert fedme (rund midjen) er de vanligste. Å ha ett av disse symptomene betyr ikke nødvendigvis at man har PCOS. Har man derimot flere kan det være greit å oppsøke lege.

6. Er PCOS medfødt?
Årsaken til PCO og PCOS er en blanding av arv og miljøet fosteret blir utsatt for i mors liv. Det vil si at grunnlaget for PCO og PCOS oppstår når fosteret ligger i magen. Man kan derfor ikke få PCO eller PCOS i voksen alder.

Man merker lite til tilstanden før man kommer i fruktbar alder, slik at symptomene blir tydeligere med alderen. I voksen alder kan vektøkning forsterke symptomene.

7. Finnes det forebygging og behandling for PCOS?
Det er ingen konkret behandling for tilstanden, men normalisert vekt og fysisk aktivitet kan minske symptomene. Vektøkning og lite fysisk aktivitet er ikke årsaken til PCOS.

Legen kan foreslå at du begynner på p-piller hvis du har symptomer på PCOS, og ikke ønsker å bli gravid. Dette kan hjelpe mot uregelmessige menstruasjoner, uønsket hårvekst og kviser. Hvis du ønsker å bli gravid, kan legemiddelet metformin bidra til kontroll av menstruasjonen og redusere uønsket hårvekst. Legemiddelet brukes vanligvis mot diabetes, og reduserer blodsukkeret, noe som også synes å hjelpe kvinner med PCOS.

Et siste alternativ er å destruere noe av eggstokkenes overflate for å dempe den unormale hormonproduksjonen. Det gjøres via laparoskopi, som er en kikkhullsoperasjon.

8. Kan PCOS påvirke fertiliteten?
Kvinner med PCOS kan oppleve at det tar lengre tid å bli gravid, eller at de må søke hjelp for å bli gravide. De aller fleste har normale graviditeter, men PCOS kan øke forekomsten av komplikasjoner som spontanabort, svangerskapsdiabetes, prematur fødsel og svangerskapsforgiftning. Vekt spiller også en rolle her. Hvis kvinnen er nær sin normalvekt er det større sjanse for at alt går bra – både i prøveperioden og i svangerskapet.

9. Kan kvinner med PCOS bli fruktbare på et senere tidspunkt i livet?
Kvinner med PCOS ser ut til å være fruktbare noe lenger enn andre kvinner, men det er veldig individuelt.

Eldre kvinner, fra 35-40 år, har økt risiko for spontanaborter og kromosomfeil hos fosteret. De har også økt forekomst av svangerskapsdiabetes og svangerskapsforgiftning.

10. Er PCOS arvelig?
Det kan være arvelig. Har du en søster eller mor som har PCOS, er sannsynligheten for at du har tilstanden cirka 40 prosent.

Svarene er utarbeidet av Eszter Vanky, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Hun er leder av forskningsgruppen – «Kvinnehelse – PCOS», som er en tverrfaglig forskningsgruppe ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer og Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital.

Andre kilder: Norsk helseinformatikk, helsedirektoratet, Store Norske Leksikon, Helsenorge.

Vil du vite mer om PCO og PCOS? 

Les også:

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?