Tidemann er opphavlig et tysk fornavn. Det er satt sammen av to deler som betyr folk og mann. Den første delen av Tidemann har samme opphav som delen Diet- i Dietrich, og Did- i den norske formen Didrik. Tyske varianter av Tidemann har siden 1300-tallet hatt former med T først, blant annet Tidemann. Etternavnet Tidemand er blitt til på tysk for etterkommere etter menn med dette fornavnet.

Sist oppdatert: 5. desember 2019

Så populært er Tidemann:

112 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Tidemann i Norge og andre land:

Tidemann og varianter ble brukt i deler av Norge særlig fra 1600- til 1800-tallet.

Navnet kom på nytt i bruk fra rundt år 2000, og bruken har økt fra 5 i 2010 til 17 i 2017, og det lå på 16 i 2018.

Per 01.01.19 var det 99 personer ved navn Tidemann, 14 Tidemand og 13 Tideman i Norge.

Tidemann er ikke å finne på topplister i land vi gjerne deler navnetrender med, som Sverige, Danmark, England og USA.

Derfor fungerer Tidemann godt nå:

Når Tidemann blir brukt på 2000-tallet, kan det være både fordi foreldre henter fram et gammelt tradisjonsnavn, og fordi navnet har lyder som de liker. Tidemann har de tydelig stemte og populære konsonantene m og n. Dessuten er d-en stemt.

Navnet kan se ut til å være i sakte vekst.

Varianter av Tidemann:

Teimann, Tideman, Tidemand, Timann

Slik uttales Tidemann

TII-de-mann

Navn i samme sjanger som Tidemann

Adolf, Agneta, Alvar, Beret, Bitten, Dagfrid, Egon, Ernestine, Gjøran, Hjalti, Ingve, Kjetill, Lillan, Marti, Norun, Ottilia, Sannah, Satinder, Siss, Siver, Somaia, Suliman, Teresia, Theresie, Thommas, Tien, Timann, Tinde, Torborg, Tristian, Vassili, Vestina, Vilmar, Wenting, Zelma, Åsil

Du kjenner Tidemann fra:

Karakteren O. Tidemann fra tv-serien «Sesam Stasjon»

Jentevariant(er) av Tidemann:

Tidema, Tidemine

Relaterte lister:

Lange navn (8 eller flere bokstaver)
Navn som ender på konsonant
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelWilmer
Neste artikkelTallak
DEL