Thelma har ukjent opphav, men kan være inspirert fra gresk thelema, som betyr ønske. Navnet var brukt i Norge fra rundt 1850. Thelma kom i bruk i USA rundt år 1900 med plasser på 20-tallet inspirert av navn på en figur i romanen "Thelma" (av den britiske forfatteren Marie Corelli, 1887), der figuren var ei norsk prinsesse.

Sist oppdatert: 2. april 2019

Så populært er Thelma:

446 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Thelma i Norge og andre land:

Navnet var i bruk i Norge fra 1850-årene til tidlig på 1900-tallet. Dette vil si fra før romanen med navnet. Bruken har igjen økt etter år 2000.

De siste 10 årene har 20 til 30 barn i året fått navnet Thelma. I 2018 var antallet 26.

Thelma var ikke i topp 100 i Sverige i 2018 eller i topp 50 i Danmark i 2017 eller første halvdel av 2018. Navnet var heller ikke i topp 1000 i England og Wales i 2017.

I USA var Thelma i topp 1000 fra 1900 til 1982, med høye plasseringer i topp 100 fram til 1940.

Derfor fungerer Thelma godt nå:

Thelma blir sannsynligvis helst brukt fordi navnet har litt tradisjon i Norge og fordi det har lyder som mange foreldre liker. Navnet har de tydelig stemte konsonantene l og m.

Navnet er mindre brukt i blant annet Sverige, Danmark og USA enn i Norge, slik at påvirkning fra andre land er lite sannsynlig. Nå på 2000-tallet er det særlig skrivemåten Thelma med h som blir brukt.

Varianter av Thelma:

Telma, Tilma

Slik uttales Thelma

TELL-ma

Navn i samme sjanger som Thelma

Aaron, Alicja, Amy, Ariana, Betty, Colin, Edwin, Elly, Evelina, Gabriella, Isaac, Josephine, Matthew, Molly, Norah, Sabrina, Stephanie, Tyra

Du kjenner Thelma fra:

Filmene «Thelma» og «Thelma & Louise», skuespillere Thelma Fardin og Thelma Todd

Relaterte lister:

Navn som inneholder populære konsonanter
Navn som slutter på a
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelSandra
Neste artikkelUna
DEL