GravidHva skjer på første kontroll?

Hva skjer på første kontroll?

Blodtrykket er én av tingene som blir undersøkt på alle svangerskapskontroller. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 143037 Sist oppdatert 18.11.22
Noen uker inn i svangerskapet har de fleste utallige tanker og spørsmål rundt graviditeten. For mange føles den første kontrollen som en aldri så liten milepæl. Endelig skal graviditeten bekreftes av en lege eller jordmor!

Dere vil få mulighet til å stille mange spørsmål, samtidig som lege eller jordmor ønsker å finne ut mest mulig om den gravide for å tilpasse videre oppfølging best mulig. Svangerskapskontrollen kan også være en fin måte for partneren å være inkludert i svangerskapet.

Etter dagens basisprogram for svangerskapsomsorg er første kontroll plassert omkring uke 6 til 12. De første 10-12 ukene er den mest risikofylte perioden av graviditeten, og den første kontrollen har derfor ofte blitt tatt mot slutten av denne perioden. I dagens svangerskapsomsorg er det imidlertid fokus på at en skal avtale første svangerskapskonsultasjon så tidlig som mulig. Ifølge helsenorge.no bør du få timeavtale innen en uke hvis du ringer lege eller jordmor.

Ved første kontroll blir du også henvist til tidlig ultralyd, dersom du ønsker det. Tidlig ultralyd for alle er innført i løpet av 2022, og undersøkelsen blir gjort i svangerskapsuke 11+0 til 13+6. Gravide som er over 35 år ved termin eller har en annen indikasjon, kan også få fosterdiagnostikk med NIPT for trisomi 13, 18 og 21. Gravide som ikke har rett på  NIPT, kan få en slik test ved en privat godkjent virksomhet dersom de betaler selv.

I et normalt svangerskap vil kontroll foregå hos fastlege, jordmor eller på helsestasjon. Dere kan selv velge om dere ønsker oppfølging av både lege og jordmor. Vær likevel obs på at det kan være lokale forskjeller, slik at det ikke alltid er mulig med kontroller både hos jordmor og lege.

Svangerskapskontrollene er gratis. Dersom det oppstår tilstander som krever videre undersøkelser hos spesialister, er også disse gratis.

Les også:

Første kontroll

Første kontroll handler om levevaner, forberedelser til svangerskap, fødsel, amming og livet som foreldre. Hensikten er å identifisere dine behov og hva som er viktig for deg.

Ved første konsultasjon får du et helsekort, der jordmor eller lege noterer ned resultater fra prøver og undersøkelser. Dette kortet blir du bedt om å ta med til senere kontroller, og du må også ta med kortet på fødeavdelingen når du skal dit. Oppbevar alltid blodprøvesvarene fra kontrollene sammen med helsekortet.

Helsekortet er en pasientjournal på papir og et bindeledd mellom lege, jordmor og sykehus.
– Ved å gå nøye gjennom og se på de ulike punktene her, kommer vi inn på mange forskjellige tema. For eksempel kan vi ved å snakke om hvor den gravide jobber, informere om eventuelt behov for tilrettelegging eller forholdsregler som bør tas, sier kommunejordmor Silje Espejord i Harstad.

Det er mye som skal sjekkes på den første kontrollen, og det å kartlegge tidligere sykdomshistorie er viktig. På alle kontroller leverer du urinprøve for å sjekke om det eventuelt er protein/eggehvite i urinen. Unormalt mye protein kan være et tegn på svangerkapsforgiftning.

Alle gravide vil også få tilbud om tester for hepatitt B, hiv og syfilis. Dersom den gravide er risikoutsatt for hepatitt B-smitte under graviditeten (for eksempel gjennom å ta stoff med sprøyter) anbefales flere tester  under svangerskapet.

Det tas blodprøver for å bestemme blodtype og antistoffer, blodprosent/hemoglobin. På indikasjon blir det tatt blodprøver for å avdekke svangerskapsdiabetes. For enkelte kan det være aktuelt å måle HbA1c inntil uke 16, mens for mange er den mest aktuelle anbefalingen å ta glukosebelastningstest i uke 24 av svangerskapet.

Enkelte funn kan påvirke behovet for videre kontroller, så det er sterkt anbefalt å ta blodprøver. For de som vegrer seg for blodprøver er det viktig å huske på at de som tar disse prøvene gjør det daglig og har mye erfaring med pasienter som ikke er glad i sprøyter.

Finnes det andre sykdommer, psykiske problemer eller andre sosiale forhold som kan få innvirkning på graviditeten, er det viktig å dele dette på kontrollen. Jordmor eller lege vil snakke med deg om tema som:
– bruk av medisiner
– helsetilstand og eventuelle kroniske sykdommer
– tidligere svangerskap, fødsler og eventuelle aborter
– vanlige plager og endringer i forbindelse med svangerskapet
– farskapserklæring dersom du og barnefaren ikke er gift
– psykisk helse
– vold, fysisk/psykisk trakassering og (seksuelle) overgrep, bekymringer, redsel for å føde eller sykehusskrekk

Både vekt og høyde måles på den første kontrollen. Hvis du ikke ønsker å bli veid av lege eller jordmor kan du veie deg selv hjemme, og notere vekten på helsekortet. Husk at ved rutinemessig veiing er det viktig å bruke den samme vekten hver gang. Ved første kontroll beregnes også din BMI (body mass index/kroppsmasseindeks).

– Hvilken BMI man har kan ha noe å si for hvilken oppfølging man trenger i svangerskapet. Både undervektige og overvektige blir gjerne fulgt ekstra opp med ultralyd i svangerskapet for å kontrollere barnets vekst. Og dersom man for eksempel har en BMI på over 35, må man henvises til fødepoliklinikk for vurdering av videre oppfølging og fødested, forklarer Espejord.

– Noen sier tidlig at de ikke vil veies. Det kan være et sårt tema for mange. Det viktige i svangerskapet er å få i seg variert og sunn mat. I tillegg må vi sikre riktig vurdering av spesialister i fødselshjelp for å forebygge/fange opp risiko som kan oppstå for fosteret eller i fødselen når en kjenner til avvik i ernæring, stoffskifte eller BMI, sier Espejord.

Blodtrykket sjekkes også. Dette gjøres for å vurdere den gravides risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning, men også for å finne de som allerede har et høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk er ofte det eneste tidlige tegnet på alvorlig sykdom, og blodtrykket sjekkes derfor på samtlige kontroller.

Du vil også bli spurt om dine røyekvaner, og informert om faren barnet utsettes for ved eventuell røyking. Videre vil arbeidsforhold bli diskutert. Arbeidsplassen er en stor del av miljøet ditt, og kan påvirke både din og fosterets helsesituasjon under graviditeten. Også kostholdsvaner, trening og alkohol kan være aktuelle tema.

Lege eller jordmor vil også orientere deg om svangerskapsomsorgen i kommunen, trygderettigheter og ultralydundersøkelsene som blir tilbudt i uke 11-13 og 17-20. På første kontroll sendes det henvisning til ultralyd. Også eventuelle tidligere svangerskap og fødsler, ulike fødetilbud der du bor, fødselen og partnerens rolle under fødselen er tema som kan bli tatt opp.

Førstegangsfødende over 25 år eller gravide med risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes vil få tilbud om en sukkerbelastningstest (glukosebelastningstest) i uke 24.

Dersom du er over 35 år eller fyller 35 år før du skal føde, har du rett til fosterdiagnostikk – tidlig ultralyd og NIPT. Jordmor eller lege vil orientere deg om dette, og dersom du ønsker det, vil du henvises videre. For noen er det også aktuelt med genetisk fosterdiagnostikk, for eksempel dersom det er økt risiko for å få et foster eller barn med alvorlig utviklingsavvik eller arvelig sykdom, som for eksempel cystisk fibrose og spinal muskelatrofi.

Dersom du har gjennomgått brystreduksjon eller har silikoninnlegg, kan du ha behov for tettere oppfølging knyttet til amming.

Hvor ofte skal jeg til kontroll?

Første kontroll: uke 8 – 12
Andre kontroll: tidlig ultralyd og eventuelt NIPT
Tredje kontroll: rundt uke 18: rutineultralyd i svangerskapet
Fjerde kontroll: uke 24
Femte kontroll: uke 28
Sjette kontroll: uke 32
Sjuende kontroll: uke 36
Åttende kontroll: uke 38
Niende kontroll: uke 40
Eventuelt tiende kontroll: uke 41 (forgår på sykehuset, ikke ute i svangerskapsomsorgen. Der gjøres en overtidskontroll med ultralyd, der det sjekkes mengde fostervann, gjennomstrømming i navlesnor og vektsestimering)

Ofte stilte spørsmål om svangerskapskontroll

Nedenfor (under reklamen) finner du en rekke spørsmål med svar angående svangerskapskontroller.

Når får jeg høre fosterlyden?

– Med spesielle apparater kan du høre fosterlyden allerede i uke 8-10. For å høre fosterlyden utvendig må man vente litt lenger. Livmoren må ha kommet seg opp av bekkenet og fosteret må ligge i rett posisjon for å høre lyd ved hjelp av dopplerapparat. Med dopplerapparatet kan en høre hjertelyden fra cirka 12-15 uker.

– Ved hjelp av jordmorstetoskop kan fosterlyden høres fra uke 21. Det er vanlig å lytte til fosterhjertelyden ved hver kontroll fra uke 22-24.

– Jeg merker at mange gravide faller lettere til ro nå som tidlig ultralyd er innført. De får tidlig se fosteret og hvordan det står til, sier Espejord.

Er svangerskapskontroller gratis?

– Ja. Basisomsorgen i svangerskapet er gratis. Alle undersøkelser innunder det offentlige svangerskapstilbudet er gratis for den gravide. 6-ukers kontrollen etter fødsel er også gratis. Dersom det oppstår komplikasjoner som krever videre undersøkelser av spesialist under svangerskapet er også dette gratis.

Må jeg ha en gynekologisk undersøkelse?

– Det anbefales ikke rutinemessige, gynekologiske undersøkelser. Celleprøver tas helst utenom svangerskapet. Hvis det er nødvendig å ta celleprøve fra livmorhalsen, eller du bør testes for klamydiainfeksjon, får du tilbud om en undersøkelse. Du bør testes for klamydia dersom du er under 25 år og/eller har hatt flere seksualpartnere.

Jeg har et anstrengt forhold til vekt – må jeg veies? Kan jeg veie meg hjemme?

– Å følge vekten i svangerskapet er viktig. Det blir et verktøy for å følge kosthold og levevaner samt identifisere mulig risikomomenter i svangerskapet. Over- og undervekt kan medføre problemer i svangerskapet og trenger derfor spesiell oppfølging. Du kan gjerne veie deg hjemme og notere vekten på helsekortet.


Vil legen kjenne på magen min?

– Legen vil kjenne på magen din for å vurdere fosterleie. Ved hjelp av Leopolds fire håndgrep undersøkes den gravide magen systematisk fra cirka uke 30. Lege eller jordmor kan med denne undersøkelsen fint ut hvilken vei ryggen ligger, om det er hodet eller setet som ligger ned, og om det er festet i bekkeninngangen. Det er spesielt viktig å finne rett leie i uke 36.

Fra uke 24 vil man også ta SF-mål, altså symfyse-fundus-mål. Dette er avstanden fra symfysen (tidligere også omtalt som skambeinet) og til øvre kant av den gravide livmoren. Dette målet er en bra indikator på fosterets vekst.

Moren min forteller om brystundersøkelser, gjør de det enda?

– Det er ingen grunn til å undersøke brystene rutinemessig under svangerskapet. Brystenes størrelse eller utseende har ingen betydning for amming.

– Det er normalt at det skjer forandringer i brystene i løpet av svangerskapet, for eksempel på grunn av melkekjertlene. Men dersom du lurer på noe, oppfordrer jeg den gravide til å spørre jordmor eller lege, sier Espejord.

Les også:


Bør jeg si i fra om overgrep, omskjæring, tidligere spiseforstyrrelser osv?

– Overgrep bør man alltid si i fra om. Jordmor og lege kan hjelpe deg med kontakter hvis du vil snakke med noen, samt at det gjør det lettere å forstå dine reaksjoner på undersøkelser og fødsel.

– Omskjæring bør identifiseres tidlig. Vurderinger i svangerskapet i samarbeid med fødestedet gir mulighet for å planlegge hvor og hvordan fødselen bør skje.

– Både tidligere spiseforstyrrelser og andre lidelser bør sies i fra om. Det er viktig for lege og jordmor å danne seg et helhetlig bilde av deg for å best kunne hjelpe og støtte deg gjennom graviditeten. Har du spiseforstyrrelser kan det for eksempel være aktuelt med ernæringsfysiolog.

Vil min kroniske sykdom ha noe å si for kontrollene?

– Enkelte kroniske sykdommer medfører at du må følges opp i spesialisthelsetjenesten i tillegg til den vanlige svangerskapsomsorgen.

Er det noen som har krav på flere kontroller enn vanlig?

– Den vanlige svangerskapsomsorgen er ment for ”normale” kvinner uten risikosvangerskap. Dersom du har sykdommer eller om det oppstår komplikasjoner under graviditeten vil du ofte få flere kontroller enn vanlig.

– Dersom du føler at du har behov for ekstra kontroller i løpet av svangerskapet, kan du også be om det selv, sier Espejord.

Hvis jeg vil gå annenhver gang til lege og jordmor, må jeg selv ordne dette?

– Det er dessverre ingen automatikk i dette, så om ønskelig må det ordnes selv. Henvend deg til helseavdelingen i din kommune for å komme i kontakt med en jordmor. Det er kvinnens valg hvor hun vil gå, enten det er bare til lege eller bare til jordmor – eller i kombinasjon.

Ordner legen med bestilling av ultralyd?

– Etter den første svangerskapskontrollen vil lege/jordmor summere din tidligere sykdomshistorie, identifisere risikofaktorer, for så å sende en henvisning til ultralydundersøkelser. Tidlig ultralyd er i uke 11+0 til 13+6, "ordinær" ultralyd i uke 17-19. Du kan selv ta kontakt med avdelingen for å endre tidspunkt for ultralyd, men det er ikke alltid mulig å gi deg et nytt tidspunkt.


Tidlig ultralyd – hva er det?

Dette er vanlig for å fastslå at barnet lever (ved blødninger), eller for å se hvor langt svangerskapet har kommet – dersom det er tvil om det. Det er også vanlig ved assistert befruktning når man vil sjekke at overføringen har gått bra, og at egget har festet seg. Når man har sett et bankende hjerte på ultralyd, er risikoen for spontanabort redusert til mindre enn 20 prosent.

Nå brukes begrepet også om den første ultralydundersøkelsen som finner sted i uke 11+0 til 13+6.


Kan man betale seg til tidlig ultralyd?

– Det finnes flere private tilbud om tidlig ultralyd. Hvis du velger å dra på tidlig ultralyd bør du være svært nøye med å velge en som har rett kompetanse og riktig utstyr. Velg helst en spesialist i svangerskap med spesiell kompetanse i tidlig ultralydundersøkelser.

Når det er snakk om tidlig ultralyd i uke 11+0 til 13+6 i offentlig regi, er det nå et gratis tilbud til alle gravide.

Hvem kan få tilbud om tidlig fosterdiagnostikk?

Alle gravide skal få tilbud om tidlig ultralyd mellom uke 11 og 14.

Fra 1. januar 2022 har gravide som er 35 år eller eldre ved termin rett til NIPT (en blodprøve som kan gi svar på om fosteret kan ha en ekstra kopi av bestemte kromosomer) for trisomi 13, 18 og 21 og ultralydundersøkelse i uke 11+0 til 13+6.

Noen gravide spesiell indikasjon har rett til et utvidet tilbud om fosterdiagnostikk ved et fostermedisinsk senter.
Du har rett til tilbud om relevant genetisk fosterdiagnostikk eller ultralydundersøkelse ved et fostermedisinsk senter hvis:
– en ultralydundersøkelse viser at fosteret kan ha et utviklingsavvik, eller NIPT viser at fosteret kan ha en trisomi
– du har økt risiko for å få et foster eller barn med alvorlig utviklingsavvik eller alvorlig arvelig sykdom, som for eksempel cystisk fibrose og spinal muskelatrofi
– du/dere tidligere har fått et foster eller barn med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik.

Hvis du og eventuell partner er i en svært vanskelig livssituasjon og ikke vil klare belastningen med et barn med alvorlig sykdom eller tilstand, kan du få tilbud om ultralydundersøkelse i uke 11-14 og NIPT gjennom den offentlige spesialisthelsetjenesten, ved lokalsykehuset.

Alle gravide, uavhengig av alder og risiko, har mulighet til å gjøre NIPT-basert trisomitesting mot egenbetaling. Flere private aktører har fått godkjenning til å ta slike tester.

Kilder: Helsenorge.no, Bioteknologirådet


Podcast: Hva skjer på svangerskapskontrollene?


Gjest: Annett Hegen Michelsen

Kilder: 
Helsenorge.no
Svangerskapsboken Gravid
Bioteknologirådet
Jordmor Grethe R. Teigen, Mamastork
Kommunejordmor Silje Espejord, Harstad

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: