Er du gravid, og lurer på hva som faktisk fylles ut i "Helsekort for gravide" – og hvorfor? Jordmor Ragna T. Larsen går i denne videoen gjennom helsekortet med deg og forklarer.

Sist oppdatert: 15. February 2017

Helsekortet er et viktig papir som følger deg gjennom alle typer kontroller gjennom hele svangerskapet. Er du på noen form for kontroll, vil helsepersonell alltid spørre etter dette.
Her er "Helsekort for gravide". Klikk på bildet for å se i større størrelse. Kilde: Helsedirektoratet

– Helsekortet inneholder opplysninger om mor og far/medmor.
– Det blir spurt etter opplysninger om sivilstatus, utdanning, om du er i jobb, tro og livssyn.

Dette er opplsyninger som blir brukt til ulike registreringer etter fødselen, så det er viktig at de er korrekte og oppdaterte. Så dersom du skifter adresse eller navn underveis i svangerskapet, er det viktig at dere gir beskjed om dette.

Det registreres om du er gravid for første gang, eller om du har hatt tidligere svangerskap eller fødsler. Dette er vikitig for å vite hvilken informasjon du trenger, og om det er noe lege/jordmor må være eksra opmerksomme på. Av samme grunn er det også viktig å vite om du har tidligere/nåværende sykdommer, og om det er arvelige sykdommer i familien.

Også dine levevaner er viktig å vite noe om, slik at lege/jordmor kan vite om du trenger veiledning f.eks. i forhold til røyk, snus og alkohol. De registrerer også om du bruker medisiner.

Helsekortet sier når du hadde din siste menstruasjon og når forventet termin er. Etter at du har vært på ordinær ultralydundersøkelse, blir også denne lagt inn.

I diagrammet symfys-fundusmål registreres SF-målet ditt. På det nyeste helsekortet starter registreringene ved 23 uker. Den midterste røde streken viser gjennomsnittet, og de fleste vil få mål som går innenfor normalområdet rundt dette. Det viktige er at utviklingen følger kurven oppover. SF-målet er en fin måte å måle vekst av baby og livmoren, siden de fleste ikke har ultralyd på hver undersøkelse.

Av rutineprøver blir det sjekket for blant annet blodtype. Andre prøver kan tas på indikasjon, det vil si dersom det er grunner for å ta dem. Det kan for eksempel være at du har vært ute på reise, og kan ha blitt utsatt for smitte/virus som det er lurt å sjekke deg for.

Noen ting blir sjekket på flere/hver kontroll. Her er forklaringen på forkortelsene:
Uker: hvor mange uker er du på vei
Vekt: din vekt blir sjekket
BT: blodtrykk
Hb: hemoglobin, dvs. blodprosent
Urin: det tas urinprøver ved alle kontroller
Ødem: dette sier noe om du har vann/væskeansamlinger i kroppen, grad 0/1/2/3
Leie/bevegelse: etter hvert blir det sjekket hvordan babyen din ligger i magen. Det kan være tverrleie, hodeleie, seteleie. Det markeres kanskje også hvilken side babyen har ryggen mot. Det blir etter hvert også spurt om du har kjent bevegelse fra babyen.
Fl/min: fosterlyd, babyens puls.
Kjenner liv
Med +/-: om du bruker medisiner
I jobb %: hvor mye jobber du for tiden

I feltet “Notater” kan lege/jordmor skrive mer fritt. Her kan det kanskje stå om du har bekkenløsning, mye kynnere, er trøtt, sykmeldt, føler deg i fin form, har fødselsangst eller er lei og ser fram til fødsel.

Det krysses også av for om du har vært på svangerskapskurs, og om du har fått informasjon om amming.

Husk å ta med deg helsekortet på alle kontroller – og ta godt vare på det!

Podcast: Hva skjer på svangerskapskontrollene?
Gjest: jordmor Annett Hegen Michelsen

Hva synes du om artikkelen?