GravidHelsekort for gravide – en guide

Helsekort for gravide – en guide

Helsekortet for gravide følger deg gjennom hele svangerskapet. Foto: skjermdump fra nettsidene til Helsedirektoratet
Av Janet Molde Hollund 50554 Sist oppdatert 10.05.23

Er du gravid, og lurer på hva som faktisk fylles ut i "Helsekort for gravide" – og hvorfor? Her få du en grundig gjennomgang av helsekortet.

Helsekortet er et viktig papir som følger deg gjennom alle typer kontroller gjennom hele svangerskapet. Helsekortet er en pasientjournal på papir, og er et bindeledd mellom deg, lege, jordmor og sykehus. Er du på noen form for kontroll, vil helsepersonell alltid spørre etter dette. Gjennom helsekortet vil alle få samme informasjon om deg og barnets helse, og om dere eventuelt har noen særskilte behov.

Mor og far/medmor
– Helsekortet inneholder opplysninger om mor og far/medmor.
– Det blir spurt etter opplysninger om sivilstatus, utdanning, yrke, arbeidssted, landbakgrunn og språk.
– Det blir også spurt om navn og telefonnummer til fastlege og jordmor.

Hvis du ikke er gift med barnets biologiske far, skal det krysses av (nesten nederst på helsekortets første side) om farskapserklæring er utfylt i svangerskapet.
Flere opplysninger om mor og far/medmor blir brukt til ulike registreringer etter fødselen, så det er viktig at de er korrekte og oppdaterte. Så dersom du skifter adresse eller navn underveis i svangerskapet, er det viktig at dere gir beskjed om dette.

Flere opplysninger om mor og far/medmor blir brukt til ulike registreringer etter fødselen, så det er viktig at de er korrekte og oppdaterte. Så dersom du skifter adresse eller navn underveis i svangerskapet, er det viktig at dere gir beskjed om dette.

Tidligere historikk
Det registreres om du er gravid for første gang, eller om du har hatt tidligere svangerskap eller fødsler. Her er det også avkrysning for om du har opplevd spontane aborter. Alt dette er viktig for å vite hvilken informasjon du trenger, og om det er noe lege/jordmor må være ekstra oppmerksomme på.

Av samme grunn er det også viktig å vite om du har tidligere/nåværende sykdommer, og om det er arvelige sykdommer i familien.

Sykdommer som må følges ekstra opp er:
– diabetes
– epilepsi
– stoffskiftesykdommer

Helsetjenesten er også interessert i å få kartlagt sykdommer, blant annet:
– hjerte- og karsykdommer
– nyresykdommer
– astma og allergier
– gynekologiske sykdommer
– medfødte hoftefeil
– blodpropp (trombose)
– høyt blodtrykk (hypertensjon)
– psykisk sykdom

Bruk av legemidler:
– både reseptfrie og reseptbelagte medisiner
– om du har legemiddelallergi

Slik ser helsekort for gravide ut. Det ble endret i juni 2022, fordi det ikke lenger er anbefalt å screene gravide for asymptomatisk bakteriuri (ABU) – å ha bakterier i urinen uten å ha symptomer.

Levevaner
Også dine levevaner (kosthold og kosttilskudd, folat, fysisk aktivitet) er viktig å vite noe om. Det er nyttig for lege/jordmor å vite om du trenger veiledning f.eks. i forhold til røyk, snus og alkohol. De spør også om ditt forhold til andre rusmidler/narkotika.

Når du blir spurt om antall sigaretter, er dette for å avgjøre hvor stor risiko dette utgjør for deg og barnet.

Termin
Helsekortet sier når du hadde din siste menstruasjon og når forventet termin er. Etter at du har vært på ordinær ultralydundersøkelse, blir også denne lagt inn. Dersom du har blitt gravid ved hjelp av assistert befruktning, legges datoen for dette inn. Det blir også registrert om det blir utført fosterdiagnostikk eller ikke.

Rutineundersøkelse og eventuelt behov for andre prøver
Det vil bli tatt ulike rutineundersøkelser og prøver i løpet av svangerskapet. Av rutineprøver blir det sjekket for blant annet blodtype. Andre prøver kan tas på indikasjon, det vil si dersom det er grunner for å ta dem. Det kan for eksempel være at du har vært ute på reise, og kan ha blitt utsatt for smitte/virus som det er lurt å sjekke deg for. Det kan også være behov for såkalt glukosebelastningstest. Dersom du har høyere risiko for asymptomatisk bakteriuri (urinveisinfeksjon uten symptomer), er det en en prøve som kan bli tatt i tillegg.

Målinger av deg:
symfyse-fundus-mål (målinger av livmoren, gjøres utenpå magen). Målingene starter i uke 24, og markeres i kurven i diagrammet symfys-fundusmål. Den midterste røde streken viser gjennomsnittet, og de fleste vil få mål som går innenfor normalområdet rundt dette. Det viktige er at utviklingen følger kurven oppover. SF-målet er en fin måte å måle vekst av baby og livmoren, siden de fleste ikke har ultralyd på hver undersøkelse.
– blodtype
– blodtrykk
– høyde
– vekt, høyde og KMI (kroppsmasseindeks) før svangerskapet

Målinger av fosteret:
– hjerteslag (fosterlyd)
– bevegelser
hvordan fosteret ligger

Noen ting blir sjekket på flere/hver kontroll. Her er forklaringen på forkortelsene:
Uker: hvor mange uker er du på vei. Angis i fullgått uke + dager
Vekt: din vekt blir sjekket
BT: blodtrykk
U-Prot: urin-protein
Ødem: dette sier noe om du har vann/væskeansamlinger i kroppen, grad 0/1/2/3
Pres/leie: etter hvert blir det sjekket hvordan babyen din ligger i magen. Det kan være tverrleie, hodeleie, seteleie. Det markeres kanskje også hvilken side babyen har ryggen mot. Det blir etter hvert også spurt om du har kjent bevegelse fra babyen. Det blir etter hvert også sjekket om hodet har festet seg.
Fl/min: fosterlyd, fosterets hjerteslag per minutt
Kjenner liv
Legemidler +/-: om du bruker medisiner
I jobb %: hvor mye jobber du for tiden

Forklaringer på andre forkortelser du finner på helsekortet:
ABO: blodtypen din noteres: A, B, AB eller 0.
P/Alb: Protein/albumin (eggehvite) i urinen
Ex. u.: Svangerskap utenfor livmoren
Ferritin: Blodprøve som forteller om jernnivået ditt
HIV: Prøvesvar fra HIV-test
MSRA: Resistente bakterier kalt meticillinresistente Staphylococcus aureus
RH-D: Blodtypen din eller fosterets kan være Rh-positiv eller Rh-negativ
Syfilis: Syfilisprøve. Her settes datoen den ble tatt og prøvesvaret.

I feltet «Notater» kan lege/jordmor skrive mer fritt. Her kan det kanskje stå om du har bekkenløsning, mye kynnere, er trøtt, sykmeldt, føler deg i fin form, har fødselsangst eller er lei og ser fram til fødsel.

Det krysses også av for om du har vært på svangerskapskurs, og om du har fått informasjon om amming.

Du får tildelt hvor du skal føde, men kan søke om bestemt sted hvis du ønsker. Hvis du har behov for følgetjeneste, skal dette noteres. Helsestasjonen som skal gi deg oppfølging etter at du har født, noteres også.

Husk å ta med deg helsekortet på alle kontroller – og ta godt vare på det!

Mister du det, må du gi beskjed til lege/jordmor. Glemmer du det til en kontroll, er det viktig at dere noterer ned og fører inn registreringer og opplysninger i kortet senere.

Kilder: 
Helsenorge.no
Helsedirektoratet (Helsekort for gravide og veiledning for utfylling av Helsekort for gravide)
Jordmor Ragna T. Larsen

I videoen under forklarer jordmor Ragna T. Larsen hovedtrekkene i Helsekort for gravide. Siden videoen ble laget har det kommet noen endringer i kortet, så hun viser til en tidligere versjon av skjemaet. Du kan likevel ha nytte av forklaringene hennes. Se bilde i artikkel for å se hvordan det nyeste helsekortet ser ut.


Podcast: Hva skjer på svangerskapskontrollene?
Gjest: jordmor Annett Hegen Michelsen


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: