Babyverden plussAlle får tilbud om to gratis ultralydundersøkelser – men mange vil ha...

Alle får tilbud om to gratis ultralydundersøkelser – men mange vil ha flere

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 343 Sist oppdatert 19.04.24
Før tidlig ultralyd rundt uke 12 ble et offentlig tilbud til alle, betalte mange av egen lomme for å se fosteret tidligere enn ved rutineultralyden rundt uke 18. Nå som to undersøkelser tilbys av det offentlige, er det fremdeles mange gravide som betaler for en ekstra titt inn i magen.

– Etter at det ble et offentlig tilbud med tidlig ultralyd til alle, merker jeg at det er litt mindre trøkk på klinikken. Men det er fremdeles nok å gjøre. Mens flest før kom i uke 12-13 for å sjekke fosterets anatomi, en det nå en økning i antall undersøkelser hos gravide som er 8-9 uker på vei, sier jordmor Merete Arnøy.

Arnøy har spesialutdanning i ultralyd, og driver privatklinikken Meretes Ultra i Stavanger. Hun møter kvinner og par som vil sjekke at «alt er i orden». De som vil forsikre seg om at det er et lite hjerte som banker inni magen, slik at de kan slappe litt mer av og slippe å uroe seg.

Mye vil ha mer

– Innen fagmiljøet har det lenge vært et ønske om et offentlig tilbud av tidlig ultralyd, og det er veldig bra at dette nå er kommet på plass. Det er ikke til å legge skjul på at mange gravide synes det er enormt betryggende å se at det er et hjerte som slår, sier Arnøy.

– Vårt inntrykk er også at mange tar en ekstra ultralydundersøkelse privat i uke 8-9. Før var det gjerne rundt uke 12 til 13, men siden det offentlige nå tilbyr tidlig ultralydundersøkelse med fosterdiagnostikk i uke 11-13, har det forskjøvet seg. Kvinner vil vite mest mulig om graviditeten, og ønsker seg en ultralydundersøkelse enda tidligere enn det det offentlige tilbyr, sier overlege Kjell Å. B. Salvesen ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin.

– Hva tenker du om denne utviklingen?
– Generelt sett mener jeg at man bør ha en medisinsk grunn til å ta ultralyd. Alle kvinner i Norge får nå tilbud om å ta ultralydundersøkelser i både uke 11-13 og uke 17-19, og dette bør holde. Vi tror det er risikofritt å ta undersøkelser med ultralyd, men det er energi som sendes inn i magen. Så selv om det ikke er vist noen skadelige effekter, er det heller ikke noe som viser at det er helt ufarlig, sier Salvesen.

– Men mange er redde, og ønsker å se at alt er i orden ...
– Hva er det som gjør folk redde, da? Er det ting de leser? Er det tiden vi lever i? Er det noe som tilsier at en ultralydundersøkelse kan kurere redsel, spør Salvesen.

– Det kan jo være at noen har mistet tidlig før, eller at de for eksempel har vært gravide utenfor livmoren ...
– Da er det jo medisinske årsaker. Og har du medisinske årsaker til å få flere ultralydundersøkelser, kan du få henvisning gjennom fastlege, sier Salvesen.
– Det jeg er skeptisk til, er å ta ultralydundersøkelser «bare for moro skyld», sier han.


Forventninger versus realitet

Det tidligste man kan se graviditeten på ultralyd er i uke 6.
– Så hvis noen kommer inn i uke 7, kan jeg se at det er et hjerte som banker, at fosteret er rundt 10 millimeter og at det er fint plassert i livmoren, samt hvor mange foster det er. Men det er også alt. Noen ganger er det kanskje et misforhold mellom den gravides forventninger og hva jeg faktisk kan se, sier hun.

– Vet folk hva de ønsker å få ut av timen når de kommer?
– Det er langt fra alle som vet hva de faktisk kan få vite. Det som går igjen, er at de ønsker å sjekke at «alt er i orden». Ofte er det en del forvirring – for hva kan man egentlig se, og når? Og når kan man ta NIPT? Jeg bruker ofte (litt) tid på informasjon og oppklaring, sier Arnøy.

– Hender det at du tenker at en ultralydundersøkelse du skal gjøre egentlig ikke er nødvendig?
– Ja, det hender. Men da må jeg jo understreke at det er jeg som tenker at det ikke hadde vært nødvendig. Men det er ikke jeg som er gravid, og da er det ikke min mening som betyr mest. Her tror jeg også noe av grunnen er at mange ønsker flere ultralyder enn det offentlige tilbyr. Man ønsker selv å kunne definere sitt behov, og det er jo logisk med tanke på hvor ulike vi er. Men jeg ser jo også at noen gravide er veldig usikre og lett påvirkelige, sier Arnøy.

Påvirkning utenfra kan gjøre gravide usikre

Hun opplever at mange sammenligner seg med andre, og at influensere og bloggere er en stor del av mange gravides hverdag.
– Jeg trenger kanskje ikke si høyt hva jeg tenker om det. Men mange gravide har rett og slett behov for at en fagperson sier at de gjør en god jobb og at dette går bra. Det er skremmende at ikke flere stoler mer på sin egen kropp og tenker at kroppen er god nok som den er, sier Arnøy.

– Jeg tror at mange kunne fått et kjekkere svangerskap om de klarte å legge kontrollen litt til siden, og heller tenke at dette fikser kroppen min! Informasjon er bra, men det kan bli for mye og en trenger ikke å vite om alt som potensielt kan skje. Hormoner og endringer gjør deg så sårbar, så skån deg selv! Det hadde vært fint om gravide stolte mer på seg selv, og ikke sammenlignet seg så mye med andre. At de var mindre engstelige, og ikke trengte å ha svar på alt – helst i går, sier hun.

Som ultralydjordmor i energihovedstaden merker Arnøy at Stavanger er en internasjonal by.
– I mange land rundt oss finnes andre ordninger i forhold til svangerskapsomsorg, og noen har hyppigere undersøkelser. Det kan for eksempel også være helt opplagt å gjøre en ultralyd så tidlig som mulig for å bekrefte at fosteret ligger inni livmoren. I flere land er det privat helsevesen, og ultralyd er ikke en offentlig gratistjeneste. Så da blir det gjerne til at om en planlegger et svangerskap, er flere ultralydundersøkelser en opplagt del av pakken. Dette sprer seg så videre til venner og kollegaer, sier hun.

Samtidig ser Arnøy også hvor viktig en ultralydundersøkelse kan være for de som står i akutte situasjoner, som for eksempel om de får blødninger og tror de er i ferd med å miste barnet.
– Etter et par minutter kan de få bekreftet om det er liv eller ikke. Da er ultralyd et fantastisk verktøy som kan gi et raskt svar, og paret slipper å gå rundt og engste seg over lengre tid. Et svangerskap er mer enn en kropp og en livmor – psyken er også viktig, sier Arnøy.


Frykt etter tidligere opplevelser

Tidligere opplevelser kan øke behovet for å vite hvordan svangerskapet går.
– Noen har tidligere opplevd aborter og svangerskap med dårlig utfall, og kan være livredde med tanken på at de nå er gravide igjen. Jeg har flere ganger erfart at for disse kvinnene og parene kan ultralyd virkelig hjelpe for å komme seg igjennom de første ukene. For mange hjelper det å bare vite at de kan stikke innom hvis de har behov for det, sier Arnøy.


Ulike grunner til at noen velger å ta ultralyd privat

Når Arnøy tar imot kvinner i praksisen sin, ser hun at det kan være mange ulike årsaker til at de velger å ta ultralyd privat.

– Noen synes det er for lenge å vente til uke 12 for å få en bekreftelse på svangerskapet.
– Noen kommer fordi de ikke har vært fornøyde med undersøkelse gjort i det offentlige.
– Noen synes det er for lang tid mellom tidlig ultralyd (uke 11-13) og rutineultralyd (uke 18-20).
– Noen kommer fordi de ønsker svar raskt på at barnet lever, og ikke orker å gå veien via fastlege for å få henvisning. Mange opplever også å bli avvist i det offentlige.
– Noen kommer for å finne ut hvilket kjønn babyen har. Det kan være for tidlig å se kjønn på den tidlige ultralyden, men man kan se kjønnet flere uker før rutineultralyden i uke 18-20. Ifølge Arnøy kan man se kjønn fra rundt uke 13+0.
– Noen kommer for fordi de usikre på hvor langt de egentlig har kommet. Da vil ultralyd raskt og enkelt gi svar.
– Noen er usikre på om de ønsker å beholde barnet, og ønsker å snakke med noen og ha noen å tenke høyt sammen med.
– Det er også noen som kommer til Arnøy for å ta den tidlige eller ordinære ultralyden. Ikke alle er like glade i sykehus, og ønsker å unngå kontroller der hvis de kan. Hun gjør da den samme undersøkelsen som de ville gjort ved sykehuset. Dersom de har time på sykehuset til samme undersøkelse, ber Arnøy dem kansellere denne.

– Ultralyd er et fantastisk hjelpemiddel til å få raske og grundige svar, og dette er de gravide absolutt klar over og benytter seg av. Jeg tror også mange opplever det befriende og trygt å selv kunne velge når og hvis en ønsker informasjon om det som foregår inni kroppen sin, avslutter Arnøy.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: