Hvor mange svangerskapskontroller skal du på, og hva er det egentlig som skjer på kontrollene? Her er oversikten!

Når du oppdager at du er gravid, dukker det opp nye tanker og problemstillinger. Du har kanskje spørsmål du ønsker å diskutere, og tema du gjerne vil ha mer kunnskap om. Det finnes mye god informasjon om svangerskap i bøker og på internett, men dette kan ikke erstatte god svangerskapsomsorg.

Gravide har ifølge loven krav på oppfølging i svangerskapet. Formålet er å kunne gi individuelle og kunnskapsbaserte anbefalinger og råd, avdekke eventuelle komplikasjoner og forberede til foreldrerollen.

Friske gravide som forventes å ha normale svangerskap tilbys åtte kontroller, ultralyd inkludert. Du kan velge om du vil gå til jordmor eller lege, eller en kombinasjon.

Kontrollene er fordelt omtrent slik utover svangerskapet:

 1. kontroll: 8.–12. uke
 2. ultralydkontroll: 17.–19. uke
 3. kontroll: 24. uke
 4. kontroll: 28. uke
 5. kontroll: 32. uke
 6. kontroll: 36. uke
 7. kontroll: 38. uke
 8. kontroll: 40. uke

Dersom det avdekkes forhold som trenger ekstra oppfølging, eller oppstår komplikasjoner, tilbys du flere kontroller eller blir henvist til oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Passerer du termindato uten å ha født, henvises du til videre kontroller på fødepoliklinikken (overtidskontroller).

Det offentlige tilbudet er gratis. Du kan også velge å gå til privat gynekolog eller jordmor, men da må du betale selv.

Ved første kontroll skal jordmor eller lege:

 • fylle ut helsekort for gravide
 • informere deg om ulike rutineundersøkelser og prøver
 • informere om og henvise til ultralyd som tilbys i 17.-19. uke
 • informere om og eventuelt henvise til utvidet fosterdiagnostikk dersom du er over 38 år
 • regne ut kroppsmasseindeks
 • måle blodtrykk (gjøres ved hver kontroll)
 • rekvirere blodprøver for å bestemme blodtype og antistoffer, blodprosent/hemoglobin, røde hunder, HIV og syfilis
 • rekvirere prøver på hepatitt B og hepatitt C dersom det er behov
 • sjekke urinprøver av morgenurin for protein og glukose (gjøres ved hver kontroll)

På senere kontroller vil jordmor eller lege:

 • måle livmorens størrelse (Symfyse-Fundus-mål)
 • spørre om du har kjent liv
 • lytte etter fosterlyd (fosterets hjerteslag)
 • sjekke om du har hevelser i beina
 • ta opp ulike temaer til samtale

Emner jordmor og lege vil snakke med deg om:
I tillegg til å fylle ut papirer og ta prøver, anbefaler retningslinjer for svangerskapsomsorgen at jordmor og lege tar opp følgende temaer:

 • kommunens tilbud om svangerskapsomsorg
 • vanlige plager og endringer som skjer i forbindelse med svangerskapet
 • livssituasjon
 • din helsetilstand og eventuelle arvelige sykdommer i familien
 • kosthold, trening, røyking, snus og alkohol
 • arbeidssituasjon i forhold til graviditet
 • tidligere svangerskap og fødsler
 • stønadsmuligheter, rettigheter og plikter
 • ulike fødetilbud der du bor
 • fødselen, det å få barn og forberedelser til barseltid og amming
 • partners rolle under fødselen

Jordmor eller lege skal også ta opp temaer som kan vanskelige å snakke om:

Eksempler på dette er:

 • tristhet utover det som er vanlig
 • psykiske plager eller depresjon
 • vold, fysisk og psykisk trakassering og (seksuelle) overgrep
 • spiseforstyrrelser
 • bekymringer, redsel for å føde eller sykehusskrekk

Du har også mulighet til å ta opp temaer som du og/eller partneren din er opptatt av.

Ved behov er det også mulig å henvise deg til eksperter som for eksempel ernæringsfysiolog, psykolog eller psykiater for å få mer hjelp.

Noen kommuner tilbyr også en tidlig livsstilssamtale hos jordmor (1-2 uker etter positiv graviditetstest).

Husk at du har rett til medvirkning og informert valg. Alle prøver og undersøkelser er frivillige. Det skal dokumenteres i journalen din hvilken oppfølging du har fått, og hvilke valg som er gjort.

Hva synes du om artikkelen?