GravidDette kan du forvente deg av svangerskapskontrollene

Dette kan du forvente deg av svangerskapskontrollene

Etter hvert vil jordmor eller lege også sjekke fosterets leie. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 67481 Sist oppdatert 11.10.22

Hvor mange svangerskapskontroller skal du på, og hva er det egentlig som skjer på kontrollene? Her er oversikten.

Når du oppdager at du er gravid, dukker det opp nye tanker og problemstillinger. Du har kanskje spørsmål du ønsker å diskutere, og tema du gjerne vil ha mer kunnskap om. Det finnes mye god informasjon om svangerskap i bøker og på internett, men dette kan ikke erstatte god svangerskapsomsorg.

Gravide har ifølge loven krav på oppfølging i svangerskapet. Formålet er å kunne gi individuelle og kunnskapsbaserte anbefalinger og råd, avdekke eventuelle komplikasjoner og forberede til foreldrerollen.

Ifølge retningslinjer for svangerskapsomsorgen bør kvinnen selv velge om hun vil gå til jordmor eller lege – eller begge.

Av hensyn til kvinnen er det en fordel å bli fulgt opp av samme person (eller noen få) for å få en trygg relasjon til helsepersonellet. Særlig med tanke på sensitive temaer som tas opp i konsultasjonene. Det blir påpekt at gravide skal oppleve lave terskler for kontakt med helsetjenesten. Den gravide og hennes partner skal vite hvem som har ansvaret for henne i svangerskap, fødsel og barseltid, og hvem de kan kontakte når det oppstår behov for hjelp.

Det er en sterk anbefaling at alle kvinner følger et basisprogram med ni konsultasjoner inkludert fosterdiagnostikk (tidlig ultralyd i uke 11+0 til 13+6, og NIPT for gravide som er 35 år eller eldre ved termin eller har annen indikasjon). Dersom det er behov for ekstra oppfølging, bør gravide få tilbud utover basisprogrammet. Jordmor og fastlege gjør fortløpende vurdering av kvinnens behov for oppfølging i samarbeid med kvinnen. Dersom det avdekkes forhold som trenger ekstra oppfølging, eller oppstår komplikasjoner, tilbys du flere kontroller eller blir henvist til oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Kontrollene er fordelt omtrent slik utover svangerskapet. Husk at dette er veiledende, og at det kan legges opp annerledes for deg. Klikk på den kontrollen du vil lese mer om, og du kommer direkte til den.

1. kontroll: 6-12 uker
2. kontroll: uke 11-13, tidlig ultralyd
3. kontroll: uke 17–19, ultralydkontroll
4. kontroll: uke 24
5. kontroll: uke 28
6. kontroll: uke 32
7. kontroll: uke 36
8. kontroll: uke 38
9. kontroll: uke 40

Passerer du termindato uten å ha født, henvises du til videre kontroll hos spesialisthelsetjenesten.

Det offentlige tilbudet er gratis. Du kan også velge å gå til privat gynekolog eller jordmor, men da må du betale selv.

1. kontroll – ved 6-12 uker:


Det anbefales at gravide bør få tilbud om første konsultasjon så snart som mulig, og senest en uke etter at hun henvender seg til fastlege eller jordmor. Hensikten med den første samtalen tidlig i svangerskapet er å finne ut hvilket behov den gravide har for veiledning, støtte og for å oppmuntre til sunne levevaner.

Anbefalte undersøkelser og prøver:
Blodtrykk
Urin-protein
Hepatitt B
HIV
Syfilis
Hemoglobin
S-Ferritin
Blodtype og immunisering og blodtypeantistoff

Ved behov kan det være nødvendig med tilleggsundersøkelser, for eksempel røde hunder, toksoplasmose, klamydia, hepatitt C.

Rådgivning og samtale:
«Hva er viktig for deg?»

Levevaner:
Fysisk aktivitet
Kosthold og kosttilskudd, folat
Legemidler
Alkohol
Røyk og snus
Illegale rusmidler
Psykisk helse
Vold og overgrep
Arbeid og miljø

Tilbake til innholdsoversikt

2. kontroll – Tidlig ultralyd uke 11+0 til 13+6:


Tilbud om fosterdiagnostikk. Alle gravide får tilbud om tidlig ultralyd i den offentlige helsetjenesten. NIPT for trisomi 13, 18 og 21 er tillatt for alle gravide. Gravide som er 35 år eller eldre ved termin eller har annen indikasjon vil få tilbud om NIPT gjennom den offentlige helsetjenesten. Gravide som ikke får tilbud om NIPT gjennom den offentlige helsetjenesten, kan få tilbud om NIPT i godkjente private virksomheter mot betaling.

Ultralydundersøkelse i uke 11+0 til 13+6 og NIPT til alle som er 35 år eller eldre ved termin ble innført fra 1. januar 2022. Tilbud om ultralydundersøkelse i uke 11+0 til 13+6 til alle gravide innføres i løpet av 2022.

Tilbake til innholdsoversikt

3. kontroll – rutineultralyd 17-19 uker:


Ultralyd for terminfastsettelse, organundersøkelse, identifisere flerlinger og morkakens plassering.

Tilbake til innholdsoversikt

4. kontroll – 24 uker:


Anbefalte undersøkelser og kontroller:
Blodtrykk, U-protein (urinprotein)
Vekt
Måling av symfyse-fundusmål (SF-mål)
Kjenner liv, og lytte til hjertelyden til fosteret

Anbefalte tilleggsundersøkelser ved behov:
Glukosebelastning til gravide med risiko for svangerskapsdiabetes
Blodprøve av Rh-D negative gravide til føtal RHD-typing

Fram mot fødsel er dette tema som kan bli tatt i rådgivning og samtale på konsultasjonene:
Svangerskapsomsorgen i kommunen
Farskapserklæring/Medmorskap
Tilbud om fødsels-/ foreldreforberedende kurs
Fødested og fødsel
Fosteraktivitet
Amming, spedbarnsernæring
Barseltid i sykehus og hjemme; hjemmebesøk av jordmor og helsesøster
Etterkontroll hos jordmor eller lege
Tilknytning til barnet
Oppfølging i helsestasjonen

Tilbake til innholdsoversikt

5. kontroll – 28 uker:


Anbefalte undersøkelser og kontroller:
Blodtrykk, U-protein (urinprotein)
Vekt
Måling av symfyse-fundusmål (SF-mål)
Kjenner liv, og lytte til hjertelyden til fosteret
Hemoglobin
Gi informasjon om normal søvn og gunstig liggestilling (legge seg å sover i sideleie)

Anbefalte tilleggsundersøkelser ved behov:
Gi anti-D profylakse til gravide med RhD-positivt foster

Tilbake til innholdsoversikt

6. kontroll – 32 uker:


Anbefalte undersøkelser og kontroller:
Blodtrykk, U-protein (urinprotein)
Vekt
Måling av symfyse-fundusmål (SF-mål)
Kjenner liv, og lytte til hjertelyden til fosteret

Rådgivning og samtale:
Samtale om amming, inkludert anbefalinger om spedbarnsernæring, hva som kan forventes av et Mor-barn-vennlig sykehus: hud-mot-hud kontakt, slik at barnet får komme tidlig til brystet, og tidlig tegn på sult, praktisk/konkret informasjon om godt sugetak og god ammestilling, samt betydningen av å være sammen med barnet hele døgnet.

Tilbake til innholdsoversikt

7. kontroll – 36 uker:


Anbefalte undersøkelser og kontroller:
Blodtrykk, U-protein (urinprotein)
Vekt
Måling av symfyse-fundusmål (SF-mål)
Kjenner liv, og lytte til hjertelyden til fosteret

Anbefalte tilleggsundersøkelser ved behov:
Henvise til ultralydundersøkelse ved mistanke om seteleie eller tverrleie

Rådgivning og samtale:
Spørre om bruk av tobakk og alkohol
Samtale om fødsel og barseltid

Tilbake til innholdsoversikt

8. kontroll – 38 uker:


Anbefalte undersøkelser og kontroller:
Blodtrykk, U-protein (urinprotein)
Vekt
Måling av symfyse-fundusmål (SF-mål)
Kjenner liv, og lytte til hjertelyden til fosteret

Anbefalte tilleggsundersøkelser ved behov:
Henvise til ultralydundersøkelse ved mistanke om seteleie eller tverrleie

Rådgivning og samtale:
Samtale om fødsel og barseltid

Tilbake til innholdsoversikt

9. kontroll – 40 uker:


Anbefalte undersøkelser og kontroller:
Blodtrykk, U-protein (urinprotein)
Vekt
Måling av symfyse-fundusmål (SF-mål)
Kjenner liv, og lytte til hjertelyden til fosteret

Anbefalte tilleggsundersøkelser ved behov:
Henvise til ultralydundersøkelse ved mistanke om seteleie eller tverrleie
Henvise til spesialisthelsetjenesten for overtidsvurdering

I retningslinjer for svangerskapsomsorgen er det er sterk anbefaling at alle gravide bør tilbud om en konsultasjon i spesialisthelsetjenesten 7-9 dager over ultralydtermin (dag 289-291), eller nærmeste virkedag som er praktisk gjennomførbar for kvinnen og tjenesten. Da blir det gjort en klinisk vurdering med blant annet ultralydundersøkelse, inkludert føtometri (vurdere asymmetri, tilvekstvurdering) og fostervannsmegnde, og CTG-undersøkelse. Ved denne konsultasjonen bør det legges en plan for videre oppfølging.

Det bør tilstrebes at alle igangsettelser av fødsler er påbegynt senest dag 294. Det påpekes at kvinnens ønsker bør vektlegges i den totale vurderingen.

Tilbake til innholdsoversikt

Retningslinjene sier også at helsepersonell individuelt skal vurdere kvinner med tilstander som kan ha behov for henvisning til spesialist eller fødepoliklinikk:
Alvorlig astma/allergi
Alder eldre enn 38 år
Autoimmun sykdom
Arvelig sykdom i familien
Diabetes type 1 og 2, svangerskapsdiabetes
Erfaring med vol
Epilepsi
Flerlinger
Fedmeoperert
Hematologisk sykdom (blodsykdommer)
HIV eller hepatitt B-infeksjon
Hjerte-/karsykdom
Herpes genitalis
Hyperemesis
Kroppsmasseindeks (KMI) under 18,5 eller over 35
Kjønnslemlestelse
Skadelig bruk av legemidler
Misbruk av alkohol og/eller illegale stoffer
Nyresykdom
Psykiske lidelser
Sosiale faktorer
Stoffskiftesykdom

Tidligere hendelser i forbindelse med svangerskap, fødsel og/eller barseltid:
Blødning etter fødselen
Foster med sykdom og utviklingsavvik
Fødselsdepresjon
Intrauterin (inne i livmoren) fosterdød
Preeklampsi (svangerskapsforgiftning), HELLP-syndrom, eklampsi (kramper)
Fødsel før termin
RhD-immunisering, andre irregulære antistoffer
Spontanaborter (habituelle/gjentatte)
Tidligere keisersnitt
Traumatisk fødselsopplevelse
Utfordrende amming
Vekstavvik (stort eller lite barn)

Gravide med behov for tilleggskonsultasjoner:
Bruk av røyk, snus alkohol og illegale stoffer
Gravide med erfaring med vold og overgrep
Gravide med sterk bekymring knyttet til fødsel og/eller samspill med partner
Gravide med tegn på lett depresjon, nedstemthet eller andre psykiske lidelser
Svangerskapsdiabetes
Utsatte familier med behov for støtte eller veiledning
Ønske om endring av levevaner

Kilder:
Helsedirektoratet: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen
Helsedirektoratet: Oversikt over anbefalt innhold i svangerskapsomsorgen

 

Podcast: Hva skjer på svangerskapskontrollene?
Gjest: jordmor Annett Hegen Michelsen


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: