Hvor mange svangerskapskontroller skal du på, og hva er det egentlig som skjer på kontrollene? Her er oversikten!

Sist oppdatert: 10. mars 2016

Når du oppdager at du er gravid, dukker det opp nye tanker og problemstillinger. Du har kanskje spørsmål du ønsker å diskutere, og tema du gjerne vil ha mer kunnskap om. Det finnes mye god informasjon om svangerskap i bøker og på internett, men dette kan ikke erstatte god svangerskapsomsorg.

Gravide har ifølge loven krav på oppfølging i svangerskapet. Formålet er å kunne gi individuelle og kunnskapsbaserte anbefalinger og råd, avdekke eventuelle komplikasjoner og forberede til foreldrerollen.

Friske gravide som forventes å ha normale svangerskap tilbys åtte kontroller, ultralyd inkludert. Du kan velge om du vil gå til jordmor eller lege, eller en kombinasjon.

Kontrollene er fordelt omtrent slik utover svangerskapet:

 1. kontroll: 8.–12. uke
 2. ultralydkontroll: 17.–19. uke
 3. kontroll: 24. uke
 4. kontroll: 28. uke
 5. kontroll: 32. uke
 6. kontroll: 36. uke
 7. kontroll: 38. uke
 8. kontroll: 40. uke

Dersom det avdekkes forhold som trenger ekstra oppfølging, eller oppstår komplikasjoner, tilbys du flere kontroller eller blir henvist til oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Passerer du termindato uten å ha født, henvises du til videre kontroller på fødepoliklinikken (overtidskontroller).

Det offentlige tilbudet er gratis. Du kan også velge å gå til privat gynekolog eller jordmor, men da må du betale selv.

Ved første kontroll skal jordmor eller lege:

 • fylle ut helsekort for gravide
 • informere deg om ulike rutineundersøkelser og prøver
 • informere om og henvise til ultralyd som tilbys i 17.-19. uke
 • informere om og eventuelt henvise til utvidet fosterdiagnostikk dersom du er over 38 år
 • regne ut kroppsmasseindeks
 • måle blodtrykk (gjøres ved hver kontroll)
 • rekvirere blodprøver for å bestemme blodtype og antistoffer, blodprosent/hemoglobin, røde hunder, HIV og syfilis
 • rekvirere prøver på hepatitt B og hepatitt C dersom det er behov
 • sjekke urinprøver av morgenurin for protein og glukose (gjøres ved hver kontroll)

På senere kontroller vil jordmor eller lege:

 • måle livmorens størrelse (Symfyse-Fundus-mål)
 • spørre om du har kjent liv
 • lytte etter fosterlyd (fosterets hjerteslag)
 • sjekke om du har hevelser i beina
 • ta opp ulike temaer til samtale

Emner jordmor og lege vil snakke med deg om:
I tillegg til å fylle ut papirer og ta prøver, anbefaler retningslinjer for svangerskapsomsorgen at jordmor og lege tar opp følgende temaer:

 • kommunens tilbud om svangerskapsomsorg
 • vanlige plager og endringer som skjer i forbindelse med svangerskapet
 • livssituasjon
 • din helsetilstand og eventuelle arvelige sykdommer i familien
 • kosthold, trening, røyking, snus og alkohol
 • arbeidssituasjon i forhold til graviditet
 • tidligere svangerskap og fødsler
 • stønadsmuligheter, rettigheter og plikter
 • ulike fødetilbud der du bor
 • fødselen, det å få barn og forberedelser til barseltid og amming
 • partners rolle under fødselen

Jordmor eller lege skal også ta opp temaer som kan vanskelige å snakke om:

Eksempler på dette er:

 • tristhet utover det som er vanlig
 • psykiske plager eller depresjon
 • vold, fysisk og psykisk trakassering og (seksuelle) overgrep
 • spiseforstyrrelser
 • bekymringer, redsel for å føde eller sykehusskrekk

Du har også mulighet til å ta opp temaer som du og/eller partneren din er opptatt av.

Ved behov er det også mulig å henvise deg til eksperter som for eksempel ernæringsfysiolog, psykolog eller psykiater for å få mer hjelp.

Noen kommuner tilbyr også en tidlig livsstilssamtale hos jordmor (1-2 uker etter positiv graviditetstest).

Husk at du har rett til medvirkning og informert valg. Alle prøver og undersøkelser er frivillige. Det skal dokumenteres i journalen din hvilken oppfølging du har fått, og hvilke valg som er gjort.

Podcast: Hva skjer på svangerskapskontrollene?
Gjest: jordmor Annett Hegen Michelsen

Hva synes du om artikkelen?