Det er litt papirarbeid som må gjøres når fødselen nærmer seg. Har du skjemaskrekk? Babyverden hjelper deg.

Den mest oppdaterte artikkelen vår om fødselspermisjon og foreldrepenger finner du her

Du må fylle ut:

Søknad om foreldrepenger. Den er elektronisk og fylles ut her. Gjelder selv om du får full lønn fra arbeidsgiveren i perioden. Alle som skal søke om foreldrepenger må fylle ut skjemaet. Du kan også søke på papir, bruk da «Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon» – NAV 14-05.09. Søknaden sendes til NAV.

Husk dokumentasjon av termin eller adopsjon fra lege eller jordmor.

Selvstendig næringsdrivende/jordbrukere må fylle ut eget skjema for inntektsdokumentasjon. Ta kontakt med NAV lokalt.

Etter fødselen:
 
Barnetrygden gis som hovedregel automatisk for barn som fødes i Norge. Med mindre annet er avtalt, utbetales den til mor. Men bor du alene med små barn kan du ha rett til utvidet barnetrygd. I så fall må du søke. (Det finnes også noen andre forbehold. Mer om dette finner du på NAV sine nettsider under barnetrygd).
 
Arbeidsgiveren må fylle ut:
 
Blanketten «Inntekts- og skatteopplysninger for arbeidstaker «- NAV 08-30.01.
 
Utbetaler arbeidsgiveren full lønn mens du er i permisjon, holder det å krysse av om dette på inntekts- og skatteopplysningsblanketten.
 
NB! Du må levere søknad om foreldrepenger for at arbeidsgiveren din skal få refundert beløpet.
Frist:
 
Du bør sende søknaden senest fire uker før permisjonsstart. Foreldrepenger utbetales ikke for lengre tid tilbake enn tre måneder før tidspunktet du søker. Søker du senere blir beløpet tilsvarende redusert.
 
Variabler:

 

Har du ikke rett til foreldrepenger, kan du søke om engangsstønad.

 

Er du frilanser eller selvstendig næringsdrivende beregnes foreldrepengene ut fra gjennomsnittsinntekten av de tre siste årene som er ferdig lignet. Foreldrepengene utgjør da 100 prosent av inntekstgrunnlaget.

 Ved adopsjon beregnes foreldrepengene på samme måte som ved fødsel, men permisjonstiden er tre uker kortere (tiden før termin er trukket vekk).

 

Ved fleksibelt uttak av foreldrepenger (se ”gradert uttak”) må du gjøre en skriftlig avtale med din arbeidsgiver. Er du frilanser eller selvstendig næringsdrivende kan du gjøre tilsvarende avtale med NAV. Skjema for begge tilfeller ligger på NAV sine sider. Avtalen sender du til ditt lokale NAV-kontor i god tid før du begynner i arbeid.

 

Tips:

 

Nav har laget en foreldrepengeveileder hvor du krysser av for alternativene som passer for deg, og beregner hvor mye du vil få utbetalt. 

 

Hva er G?

 

Grunnbeløpet (G) brukes blant annet ved beregning av foreldrepenger. Folketrygdens grunnbeløp fastsettes hvert år av Stortinget, vanligvis i juni, med tilbakevirkende kraft fra 1. mai. Foreldrepenger refunderes opp til 6G. Noen arbeidsgivere dekker resten, om du tjener mer enn dette. I 2016 er grunnbeløpet 92 576 kroner. 6G er dermed 555.456 kr.
Oversikt over grunnbeløpet år for år.

 

Chat med NAV:

På NAVs nettsider kan du chatte med dem hvis du har spørsmål om utfylling av skjemaene, eller om dine muligheter og rettigheter. 

 


Hva synes du om artikkelen?  
DEL
Forrige artikkelDerfor er ultralyden i uke 17-19
Neste artikkelDe flaue tingene rundt fødsel