GravidDerfor er ultralyden i uke 17-19

Derfor er ultralyden i uke 17-19

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Maren Eriksen 30782 Sist oppdatert 23.04.09
Det kan virke som en aldri så liten evighet å vente helt til uke 18 med å få en smugtitt på barnet i magen. Men hvorfor er det egentlig akkurat i disse ukene av svangerskapet gravide får tilbud om ultralydundersøkelse?

”Det er flere grunner til det. Først og fremst er det fordi fosteret på dette tidspunktet har blitt så stort at man lett kan undersøke det og se om det utvikler seg riktig, samt få gode og riktige mål av fosterets hode, mage og lårbein. Disse målene gir oss en terminbestemmelse”, forklarer tidligere overlege Harm-Gerd Blaas ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Termin er best å sette i første halvdel av svangerskapet, for da utvikler stort sett alle fostre seg likt. Etter den tid blir det individuelle forskjeller og målene gir en dårligere pekepinn. Det er imidlertid mulig å sette en termin mye tidligere enn i uke 18, for jo tidligere i svangerskapet, jo likere er fostre på samme alder. Ulempen her er at det er lett å måle en millimeter eller to feil, og det kan gi store utslag i termindato. Dermed er det altså uke 18 som passer best.

”I tillegg kommer det etiske perspektivet. Oppdager man noe galt med barnet, kan man fremdeles i henhold til norsk lov be om svangerskapsavbrudd. Grensen går ved 22 ukers svangerskap”, sier Blaas.

Ikke rutineundersøkelse
I motsetning til hva mange tror, er det ikke ultralydundersøkelsen en rutineundersøkelse. Det betyr at undersøkelsen er et tilbud, ikke noe alle må gjennom i svangerskapet. Dere kan selv velge å takke nei til tilbudet. Men bare ca. 2 prosent uteblir fra undersøkelsen. Mye skyldes nok at de fleste foreldre ønsker en bekreftelse på at barnet i magen er friskt og har det bra, samt vår iboende nysgjerrighet på det vi ikke kan se.

En sniktitt og et kryptisk skjema
Mens du ligger på undersøkelsesbenken og titter på ditt ufødte barn på skjermen er det mange spørsmål som fort blir glemt. Men regner med at jordmoren eller legen som utfører undersøkelsen gir dere den informasjonen dere behøver.

Men etterpå mens dere diskuterer om ultralydterminen stemmer overens med mensterminen, eller hvem som hadde tippet riktig om kjønn, fyller jordmoren eller legen ut et skjema som dere får med dere sammen med ultralydbildene. Ofte ofrer man ikke skjemaet en tanke før man tar fram bildene vel hjemme igjen. Og på skjemaet står det viktige opplysninger som ikke alltid er like enkle å tolke. Selv om det ikke er meningen at du selv skal tolke dem, kan det være greit å vite hvilken informasjon dere er gitt.

Her er en kort forklaring:

I tillegg til kort informasjon om mor, er det også felter for om hun røyker. Årsaken er at røyking er en av de faktorene vi tydeligst vet at kan påvirke fosterets vekst (at barnet er mindre enn det skulle vært).

Informasjon om tidligere fødsler er viktig fordi det gir en pekepinn på om man tidligere har født til termin og om barnet var større eller mindre enn gjennomsnittet.

TN 
Denne forkortelsen står for Termin Naegele – oppkalt etter en tysk fødselshjelper på 1800-tallet som beskrev hvordan man nærmest kunne komme fødselsterminen. Du kjenner terminen gjerne best som mensterminen. Denne er egentlig en ganske usikker utregningsmetode. Ultralydterminen gir en bedre pekepinn og fra nå av er det den som gjelder.

TUL
Termin ultralyd står dette for. Ved ultralydundersøkelsen måles hodets diameter, magens diameter og lårbeinets lengde. Det er hodediameteren som bestemmer terminen.

BPD
Forkortelsen står for bi-parietal diameter og er hodediameter målet. Man tar utgangspunkt i et skallebein på hver side av hodet når man måler. Det er nesten som å måle fra øre til øre. Tallet på skjemaet er altså hodets diameter oppgitt i millimeter.

MAD
Her er det magens diameter man måler. Eller riktigere – buken. Forkortelsen står for middels abdominal (buk) diameter. Her måles fosterets buk fra side til side og fra mage til rygg. Gjennomsnittet av disse målingene gir dette middels målet som oppgis i millimeter.

FEMUR
På latin betyr femur lårbein, og det er dette som måles ved ultralydunderøskelsen. Først dannes bein som brusk og så forbeines det gradvis. Kanskje kan du huske å ha sett en tykk hvit strek på skjermen da jordmoren eller legen undersøkte barnet? Det var sannsynligvis lårbeinet.

Organundersøkelse
Til høyre på arket fins det en rubrikk med oversikt over barnets anatomi og om fostervannsmengde. Det kan stå 4K på rubrikken av hjertet – det vil si at jordmoren eller legen som undersøkte har sett alle fire hjertekamrene, men det kan også kun være huket eller krysset av på samme måte som de andre feltene i denne rubrikken. At feltene er huket av betyr at jordmoren eller legen har sett på organet og ikke sett noe galt. Det gir en god pekepinn på at barnet er friskt, men det gir ingen garanti. Man kan ikke se alt ved en ultralydundersøkelse. Hvis ett eller flere felter ikke er huket av, betyr det som regel bare at det var vanskelig å få oversikt over organet på tidspunktet for undersøkelsen. Det kan skyldes noe så enkelt som at barnet lå dumt til eller ikke var samarbeidsvillig under undersøkelsen. I noen tilfeller blir man da bedt om å komme tilbake.

Placenta
Det latinske ordet for morkake er placenta. I denne rubrikken huker jordmor eller lege av for hvor morkaken er plassert i livmoren. Her kommer en kort forklaring av forkortelsene:
Ant.: Står for anterior og betyr at morkaken ligger på livmorens fremre vegg. Mange sier da at morkaken er foranliggende. Det må ikke forveksles med forliggende som betyr at morkaken ligger foran mormunnen. Når morkaken ligger på fremre vegg, ligger den ut mot magen din og kan fungere som en støtdemper for spark – det kan derfor ta litt lenger tid før du kjenner barnets bevegelser tydelig.
Post.: Står for posterior som betyr at morkaken ligger på livmorens bakre vegg – altså mot ryggen din. Dette er den vanligste plasseringen.
Fundus: På latin betyr fundus ”bunnen”, men vi bruker begrepet om toppen på livmoren.
Lat.dxt.: Viser til en latinsk forkortelse som sier at morkaken ligger på høyre side i livmoren.
Lat.sin.: Viser til en latinsk forkortelse som sier at morkaken ligger på venstre side i livmoren.
Dypt sete: Her ligger morkaken langt ned mot indre mormunn (barnets utgang til fødselskanalen), men ikke foran.
Prev.part: Denne forkortelsen står for placenta preaevia partialis som betyr at morkaken ligger ved siden av indre mormunn.
Prev.tot.: Placenta praevia totalis betyr at morkaken ligger helt foran og blokkerer indre mormunn.

Som du selv kan se på skjemaet, er de siste tre rubrikkene merket med et mørkt felt bak. Det betyr at det er behov for oppfølging. I praksis betyr det en ny ultralydundersøkelse rundt uke 30.

Dersom morkaken ligger ved siden av eller foran indre mormunn når fødselen nærmer seg, vil det ikke være tilrådelig å føde vaginalt fordi man risikerer at morkaken kommer først og at barnet dermed ikke får tilført oksygen under fødselen. Dette vet man på forhånd slik at kvinnene dette gjelder, får tilbud om planlagt keisersnitt.

De aller fleste morkaker ”flytter” seg imidlertid bort fra indre mormunn slik at dette ikke blir et problem. Selv om ikke selve morkaken kan flytte på seg, vil livmoren strekkes så mye at morkaken kan følge med oppover og bort fra mormunnen. Dette skjer i nesten alle tilfellene.

Kommentarfeltet
Dette feltet står jordmor eller lege fritt til å bruke. Kanskje har de foretatt noen ekstra undersøkelser de ønsker å si noe om. Ellers bruker mange feltet til å legge inn verdier dersom det er for mye eller for lite fostervann.

Kontroller og vekstestimeringer (%)
Dette feltet tar stor plass på skjemaet, og for de fleste gravide blir det aldri fylt ut. Disse feltene benyttes hovedsakelig dersom man av ulike årsaker har flere ultralydundersøkelser – for eksempel dersom man venter tvillinger. Man har ett ultralydskjema selv om det er to (eller flere) barn i magen. Ved gjentatte ultralydundersøkelser vil det være mulig å si noe om barnets størrelse og om det vokser slik det skal. Avvik vil si om barnet er større eller mindre enn det svangerskapslengden skulle tilsi.

Spør hvis du lurer på noe!
Du har rett til å vite hva som skjer i kroppen din og hva de ulike skjemaene som benyttes i svangerskapet innebærer. Derfor kan du gjerne høre med jordmor eller lege hva skjemadataene betyr og hva de innebærer for deg. Jordmor og/eller lege skal imidlertid alltid fortelle eller henvise deg dersom de finner avvik i undersøkelsene, så hvis du ikke hører noe, er sjansen stor for at alt er som det skal.

En liten ting til slutt: for mange er høydepunktet i ultralydundersøkelsen titten mellom beina på babyen. Er det en liten gutt eller en jente i vente? Dette må dere selv si ifra om at dere ønsker å vite, for det noteres ikke på skjemaet!

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: