BloggAdvokatbloggenArbeid og svangerskap

Arbeid og svangerskap

Det kan være nødvendig å tilpasse arbeidet i løpet av svangerskapet. Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: advokat Mikael Petersen, Indem advokatfirma 14220

Hovedregelen er at man må arbeide selv om man er gravid, og de aller fleste fortsetter på jobb gjennom hele svangerskapet. Men noen ganger kan det oppstå situasjoner som gjør at det blir nødvendig å tilpasse arbeidet, eller i verste fall å holde seg hjemme.

Å være gravid kan være utfordrende nok i seg selv. Ekstra utfordrende kan det bli når man samtidig må forholde seg til de utfordringene som arbeidslivet bringer med seg. Mange opplever at daglige prøvelser som tidligere gikk fint, blir for mye når man samtidig må slite med kvalme, bekkenløsning, vonde kynnere eller andre komplikasjoner. Da kan det være greit å vite at man har krav på tilrettelegging fra arbeidsgiver. I verste fall kan man også ha krav på fri fra jobb med økonomisk støtte.

Blogginnlegget er skrevet av advokat Mikael Petersen. Foto: Indem advokatfirmaArbeidsgivers skal tilrettelegge når man er gravid
Arbeidsmiljøloven setter opp strenge krav til arbeidsmiljøet som arbeidsgiver må forholde seg til. Blant annet settes det spesielle krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling på jobben i § 4-2. Det settes også særlige krav til tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne i § 4-6. Dette er regler som ofte gjør seg gjeldende når en arbeidstaker er gravid. Da plikter blant annet arbeidsgiver å sørge for at arbeidstakeren ikke blir utsatt for skadelig påvirkning på jobb. Dette må gjøres ved å sørge for nødvendig tilrettelegging på arbeidsplassen, eller eventuelt omplassering.

Viktig med god kommunikasjon
Selv om det ikke er en plikt, velger de fleste å være åpne og informere arbeidsgiver når de er gravide. Dette er som regel helt trygt, siden det er strengt forbudt for en arbeidsgiver å «straffe» noen fordi de er gravid. Mener du at du opplever diskriminering eller represalier på jobb fordi du er gravid, bør du søke hjelp, for eksempel hos en arbeidsrettsadvokat.

Vanligvis er arbeidsgiver klar over sin plikt til å tilrettelegge for den gravide. Samtidig er det ofte den gravide selv som er nærmest til å vite hva som er problematisk og som må tilrettelegges. Dette gjør at kommunikasjon mellom partene er svært viktig, spesielt siden forholdene kan variere veldig fra person til person og fra jobb til jobb. En arbeidsgiver bør være åpen for at en løsning som har fungert for én gravid arbeidstaker tidligere, muligens ikke fungerer like bra for en annen.

Heller ikke alle er like flinke til å ta problemene opp på egen hånd. Gravide som har problemer med å ta opp utfordringer på arbeidsplassen mens de er gravide, eller som føler at arbeidsgiver er lite imøtekommende, bør først søke hjelp av for eksempel lege eller jordmor til å ta saken opp med arbeidsgiver. Disse kan blant annet fylle ut et skjema for tilrettelegging eller omplassering som du kan ta med til arbeidsgiver.

I verste fall – sykemelding
Dersom du blir så dårlig at du føler at du ikke kan jobbe i det hele tatt en periode, bør du ta dette opp med din fastlege. Lette til moderate svangerskapsplager regnes imidlertid som normalt og vil ikke gi rett til sykepenger. Men noen mer alvorlige komplikasjoner under svangerskapet regnes som sykdom på lik linje med andre sykdommer. Dermed gir de også rett til sykepenger. Det er legen og NAV som vurderer hvilke helseplager ved graviditet som kvalifiserer til sykepenger og hvilke som ikke gjør det.

Vanligvis har ikke arbeidsgiver rett på å vite hvorfor du blir sykemeldt. Men dersom du blir sykemeldt på grunn av svangerskapsrelaterte plager, er dette noe du bør opplyse arbeidsgiveren din om. Grunnen til dette er at arbeidsgiver kan søke til NAV om fritak fra plikten til å betale sykepenger ved svangerskapsrelatert sykdom. Da vil arbeidsgiveren din kunne spare penger, samtidig som du selvsagt likevel får sykepengene dine utbetalt fra NAV.

I spesielle tilfeller - svangerskapspenger
Noen arbeidsplasser har et arbeidsmiljø som kan få negativ innvirkning på mor og barn under graviditeten. I så fall kan du bli pålagt å ikke jobbe under svangerskapet. Dette kan for eksempel gjelde dersom du arbeider med farlige kjemiske stoffer, har svært fysisk slitsomt arbeid eller har belastende psykososiale forhold på arbeidsplassen. I slike spesielle tilfeller kan du ha rett til fri fra jobb med økonomisk støtte under svangerskapet etter folketrygdloven § 14-4 (svangerskapspenger).

Dersom du lurer på om jobben din faller inn under denne kategorien, bør du ta det opp med din fastlege. Alternativt kan også Arbeidstilsynet kontaktes, for å ta en vurdering av arbeidsplassen din. Arbeidstilsynet har utarbeidet en egen veiledning om risikoforhold tilknyttet svangerskap og fødsel.

Bloggen er publisert i samarbeid med Indem advokatfirma

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: