FødselKan man velge keisersnitt?

Kan man velge keisersnitt?

Det må være medisinsk grunn for at en kvinne kan få innvilget ønsket om keisersnitt. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 20085 Sist oppdatert 15.02.23
Det kan være ulike årsaker til at en kvinne ønsker keisersnitt framfor en vaginal fødsel. Likevel er det ikke en rettighet å få innvilget keisersnitt.

Når det gjelder retten til å velge keisersnitt, er hverken praksis eller lovgivning i Norge basert på at kvinner har rett til å velge keisersnitt. Gravide kan ikke kreve å få keisersnitt. Keisersnitt er et kirurgisk inngrep, og det er høyere risiko for komplikasjoner hos mor og barn – enten umiddelbart eller på lengre sikt. Det er derfor en forutsetning at det er en medisinsk årsak til keisersnitt.

I Norge har vi sett en utvikling hvor stadig flere kvinner ønsker keisersnitt. Én av grunnen til at noen ønsker keisersnitt er fødselsangst. Det er fort gjort å tenke at et keisersnitt virker så kontrollert, mens en fødsel er noe en ikke kan kontrollere selv. I virkeligheten er det omvendt. Likevel regnes keisersnitt utført i Norge som et trygt.
Det er viktig å skille mellom normal redsel og spenning foran en fødsel, og en angst som helt overskygger tilværelsen for kvinnen. Kvinner med fødselsangst bør henvises tidlig i svangerskapet slik at mest mulig kan bearbeides før fødselen.

Hvorfor blir det foretatt keisersnitt?
En undersøkelse fra 2003 fant sju hovedgrunner til at det ble foretatt keisersnitt:
1. Fosteret var stresset (21,9 prosent)
2. Manglende framgang i fødselen (20,7 prosent)
3. Tidligere keisersnitt (8,9 prosent)
4. Tverrleie etter 34 uker svangerskap eller mer (8,4 prosent)
5. Mors ønske (7,6 prosent)
6. Svangerskapsforgiftning (6,2 prosent)
7. Mislykka igangsetting (4 prosent)

64,3 prosent av disse keisersnittene var hasteoperasjoner.

Hvor finner vi bestemmelsene i lovverket?
Loven om medbestemmelse er nedfelt i Pasient- og brukerrettighetsloven §3-1.

Helsepersonelloven § 4 sier at lege har siste ord ved samarbeid mellom flere helsepersonell.

Lytt til podcast om hvordan du kan takle fødselsangst:


 

Hva er grunnene til at noen kvinner ønsker keisersnitt?
En studie gjort ved St. Olavs hospital viste at av de som ønsket keisersnitt var årsakene:

– Tidligere traumatisk fødselsopplevelse (71,5 prosent)
– Seksuelt misbruk (8,5 prosent)
– Psykisk lidelse (9 prosent)
– Somatisk lidelse (2,5 prosent)
– Kosmetisk grunn (0,5 prosent)
– Annet (1 prosent)
– Barndomsbestemmelse (6 prosent)

Av de som hadde tidligere traumatisk fødselsopplevelse var smerte, tap av kontroll og redsel for barnet blant de hyppigste årsakene til ønske om keisersnitt. Øverst på listen over hvorfor fødselen var traumatisk, sto akutt keisersnitt.

Også en annen undersøkelse viste at kvinner som ønsket keisersnitt, gjorde dette som følge av en tidligere dårlig fødselsopplevelse.

Studien ved St. Olavs hospital viste også at mange av de som hadde tidligere traumatisk fødselsopplevelse snudde i ønsket om å få keisersnitt etter at de hadde pratet med jordmor i psykososialt team.

Hvor mange keisersnitt i Norge?
I 2022 var 16,1 prosent av alle fødsler i Norge keisersnitt. Av disse var 31,2 prosent planlagte og 68,8 prosent hastekeisersnitt.

Kilder:
Fødselsboken 2021
Lovdata.no – Lov om pasient- og brukerrettigheter, Lov om helsepersonell 
Årsaker til selvvalgt keisersnitt, artikkel i Sykepleien 
Indications for cesarian sections in Norway

 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: