Sist oppdatert: 28. januar 2005

Hva er keisersnitt?
Ved keisersnitt forløses barnet ved operasjon. Livmoren åpnes gjennom kvinnens mage, og barnet hentes ut. Keisersnitt kalles også ”sectio”.

Bakgrunn om keisersnitt
Navnet ”keisersnitt” stammer fra myten om at Julius Cæsar ble forløst på denne måten. Man mener likevel dette umulig kan ha skjedd ettersom Cæsars mor levde i flere år etter hans fødsel, mens man på denne tiden ikke klarte å redde kvinnen ved keisersnitt. Mer sannsynlig er det at ordet stammer fra det latinske ordet for å skjære; ”caedere”. På latin heter operasjonen ”sectio caesera”.

Det første kjente keisersnittet i Norge ble utført i 1843 av legen Lars Thalian Backer. En tvillinggravid hadde ligget med kraftige rier i fem døgn. Begge barna var døde da de omsider ble tatt ut. Moren døde to dager senere. Seks år senere ble det første keisersnittet med levende barn som resultat utført. Og første gang også moren overlevde et keisersnitt var i 1890. I dag regnes risikoen for dødsfall ved keisersnitt ikke å være særlig høyere enn ved vanlig fødsel (0,44 per 1000 fødsler).

Hvor vanlig er keisersnitt?
I Norge forløses omtrent 15% av barna med keisersnitt, og tallet er stigende. Tidsskriftet ”Dagens Medisin” skriver at antallet keisersnitt har økt med 25% fra 1998 til 2002. Til sammenlikning ble kun 2% av barna født med keisersnitt i Norge i 1968.

Ifølge Medisinsk Fødselsregister ble flest barn født ved keisersnitt i Oppland (16,4) i år 2000, færrest i Rogaland (8,9%). Landsgjennomsnittet var da 13%. Året etter lå Rogaland fremdeles i bunn, mens Telemark hadde høyest prosentandel keisersnitt (17,6%).

Det foretas flest keisersnitt på de store spesialavdelingene. Dette skyldes spesielt at de mindre fødestuene flytter gravide med komplikasjoner eller andre sykdommer til steder med høyere ekspertise. Det er som regel tilknyttet barneavdeling til slike spesialavdelinger, og barnelege er som oftest til stede under inngrepet.

Én av årsakene til at stadig flere fødes ved keisersnitt, er at kvinnene selv ønsker det, og får ønsket oppfylt.

Hva er haste-keisersnitt?
Et akutt eller hurtig keisersnitt kan føles traumatisk fordi alt skjer så fort. Det kan ta få minutter fra avgjørelsen tas til barnet er ute.

Haste-keisersnitt er en nødoperasjon for å redde barnet. Da har man liten tid til forklaring, det gjelder å handle så raskt som mulig.

Det vanligste er at det blir bestemt å foreta haste-keisersnitt underveis i fødselsforløpet. Avgjørelsen tas som regel av en fødselslege, og det er liten tid til å gi informasjon.

Hva er planlagt keisersnitt?
Et planlagt keisersnitt er noe helt annet enn et akutt. Kvinnen vet på forhånd at barnet vil bli født ved keisersnitt, og får tid til å forberede seg på det som skal skje. Hun får som regel epiduralbedøvelse og er våken under fødselen. Barnets far eller en annen person kan være tilstede under fødselen om hun ønsker.

Les også:

Hva synes du om artikkelen?