Tv, pc, nettbrett, mobiltelefoner … det er skjermer over alt. Og mange barn elsker dem. Men hvor mye tid er det greit at de bruker på skjerm? De fleste land har nasjonale retningslinjer på området, men ikke Norge.

– Det er nesten bare Norge som ikke har råd til foreldre om hvor mye skjermtid som er greit for barna. Både Sverige og Finland har slike råd. Utviklingen har gått så fort, at man ikke har hatt tid til å tenke over hvor mye tid man bruker på skjerm. Men nå er tiden inne for å stoppe opp og justere – tenke over om dette er slik vi vil ha det, sier lege og familieterapeut Melanie Ekholdt Huynh.

Skru av lyden!
Når du bruker tid sammen med barnet – ha fokus på å se det, høre det, elske det – og vær helt til stede. Et pling eller en vibrasjon kan være nok til å trekke deg ut av øyeblikket. Skru av, legg bort. Vi er for nysgjerrige til å klare å la være å sjekke når vi vet det er noe der.

Hun henviser til Canadas retningslinjer, og mener de også bør formidles til norske foreldre. I disse retningslinjene heter det at barn under to år ikke bør ha noe skjermtid i det hele tatt. For barn i alderen to til fire år bør skjermtiden begrenses til maks én time til dagen, helst mindre. For barn over fem år bør skjermtiden ikke overstige to timer daglig.

– Jeg synes ikke barn under tre år skal se på skjerm i det hele tatt. Det er ingen holdepunkter for at de får noe ut av det. For barn i alderen tre til fem år vil jeg si 30 til 60 minutter til dagen, avhengig av barnet, sier Ekholdt Huynh.

Informasjon framfor å telle minutter
Medietilsynet Trygg bruk oppfordrer foreldre til å involvere seg i barnas mediebruk, skaffe seg informasjon og tenke på hva barna gjør heller enn antall minutter.
Her er en veileder for småbarnsforeldre som har blitt utviklet av flere aktører sammen, blant andre Redd Barna, Medietilsynet, Forbrukerombudet og Barnevakten.

Se på helheten – ikke bare skjermtiden
Barnevakten er en foreldreorganisasjon som formidler fakta, ressurser og råd gir råd om barn og medier. Rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen erfarer at en del foreldre ønsker kunnskap og veiledning om de yngste og skjermtidHun ønsker velkommen klare råd og retningslinjer fra fagpersoner og myndigheter.

Skjermfrie dager
Det kan være lurt å ha skjermfrie dager. Det behøver ikke å være de samme for alle familiemedlemmene. På travle dager med mye fritidsaktiviteter, kan det være både naturlig og enkelt å være helt skjermfri.

– Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Jeg vil kaste ballen tilbake til foreldrene: Døgnet har 24 timer. Trekk fra tid til søvn, barnehage, spising og tid sammen. Når alt er trukket fra, ser du hvor mye det er igjen av dagen. Da kan du avgjøre hvor mye av den tiden du synes er greit å bruke til mediekonsum, sier Tonheim Tønnesen.

I tillegg anbefaler Barnevakten at den siste timen før soving er skjermfri. Det betyr i praksis skjermfrie dager for mange barnehagebarn. Men skjerm og skjerm er ikke alltid det samme.

– Det er stor forskjell på et fengslende spill, barne-tv eller film med høyt tempo og masse lyd, og en koselig barne-tv stund med kveldsmat og ro, sier hun.

Tonheim Tønnesen skjønner at mange foreldre synes det er vanskelig å vite hvordan skjermtiden bør begrenses, men mener kunnskap om skjermbruk er nøkkelen.

Skjermfritt minst én time før leggetid
Barnehagebarn skal tidlig i seng, og barne-tv er ofte tett opp mot leggetid. Ett tips er å benytte mulighetene som ligger i opptaksfunksjoner, filmer, nettbrett og andre tjenester. I dag er det jo ikke nødvendig å vente på barne-tv. Kanskje passer det best for hele familien at barne-tv er unnagjort før middag, og at dere heller kan pusle, lese eller leke rolig sammen før leggetid?

– Uten kunnskap kan man lett bli for hysterisk eller kanskje likegyldig til barnets skjermbruk. Dagens samfunn krever at foreldre investerer tid i å sette seg inn i både gleder og utfordringer knyttet til barns skjermbruk. Da blir det også lettere å sette balanserte og sunne rammer rundt barns mediebruk, sier hun.

Du er den viktigste rollemodellen for ditt barn
Rune Johan Krumsvik er professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen, og har skrevet mye om barns digitale dannelse. Han mener at vi må være åpne for at barn i dag kan lære på andre måter enn tidligere, men at vi foreløpig vet for lite om hvordan barn lærer via skjerm.

Krumsvik skrev denne kronikken om digital dannelse i 2007. I kronikken «Digital dannelse og skjermtid» gir Krumsvik fra 2012 råd om at barn under to år ikke bør bruke skjerm, og at treåringen bør ha mindre enn én time skjermtid til dagen. Rundt én time er også rådet til barn opp til sju år – noe mer i helger og ferier. Nå sier han imidlertid at det er vanskelig å være veldig presis når det gjelder anbefalinger av skjermtid, fordi både barnehage, SFO og skolen har mer skjermtid som en del av opplæringen. I tillegg får stadig yngre barn mobiltelefon som må regnes med i skjermtiden. Derfor må man ta med også denne skjermtiden dersom man skal gi daglige anbefalinger.

– Foreldre er oftest de som vet mest om sine egne barns behov, og det er selvsagt viktig at man ser på disse rådene som noen ”triggere” å reflektere rundt enn som veldig styrende for barnets skjermtid. Som ved annen oppdragelse er selvsagt sunn fornuft og foreldres egne tanker om hva som er fornuftig for barnet sitt det viktigste. Det betyr at foreldre må være gode rollemodeller for barns mediebruk. Både ved å stimulere til fornuftig bruk, men også være tydelig på grensesetting når det er nødvendig. Det de lærer i tidlige barneår, vil de ta med seg videre i oppveksten, sier Krumsvik.

Trenger barnet nettbrett?
Still deg selv spørsmålet – trenger barnet mitt egentlig nettbrett? (/telefon, tv-spill eller andre digitale verktøy)

Les også:
Apper barn kan lære av 

Kjøreregler i sosiale medier

Slik går du fram for å stanse muligheten for videre kjøp i apper

Vær bevisst hva barnet bruker skjermtiden på
Hva læringsutbyttet blir kommer helt an på hva barnet gjør i bruken av skjerm. Det sier deg selv at barn lærer mer av å legge puslepill eller lærings-app’er på nettbrettet, enn å se morsomme YouTube-klipp.

Barn elsker skjermer
Det er ingen hemmelighet at mange barn elsker skjermer. Både Ekholdt Huynh, Tonheim Tønnesen og Krumsvik er skjønt enige om at skjermene har en enorm tiltrekningskraft på små barn. De tror mye skyldes den umiddelbare responsen, og belønningen barnet får blant annet i app’er. Noen av app’ene er nyttige og lærerike, men slett ikke alle. I beste fall vil barnet lære noe – i verste fall blir nettbrettet en dårlig barnevakt. De mener også at barnet lærer langt mer ved å være sammen med foreldrene sine.

– Mye tyder på at det i aldersgruppen to til tre år er spesielt gunstig med høytlesning for barnet, både i barnehage og hjemme. Dette ser ut til å bety mye for barns språklæring. Også for eldre barn bør høytlesning, sangleker, fysisk aktivitet og motorisk stimulering gjennom inne- og utelek og turer få mest plass i hverdagen. Skjermtiden bør begrenses til barne-tv og noe nettbrett- eller pc-aktiviteter. For man ser tendenser til nakke/ryggproblem med overdreven skjermtid hos barn, sier Krumsvik.

Barn bør ikke bruke skjerm alene
Barnets skjermbruk bør foregå i husets fellesrom – for eksempel stue eller kjøkken, og foreldrene bør være til stede.

Barn lærer best ansikt til ansikt
Ekholdt Huynh er tydelig på at barn lærer best av foreldrene sine ansikt til ansikt. Hvis begges øyne er rettet mot en skjerm, mister man denne kontakten, og hun mener det blir vanskeligere for barnet å lære.

– Barnet tolker foreldrenes ansiktsuttrykk og lærer. De trenger å bli kjent med den reelle, fysiske verdenen før den virtuelle. For små barn er selv hjemmet spenning nok i seg selv. Det er mye der de fortsatt trenger å undersøke. Når barnet som liten er blitt godt kjent med den fysiske «offline» verdenen, vil det som litt eldre vil det være lettere å finne en balanse mellom livet online og offline, sier hun.

Hun har forståelse for at foreldre bruker skjerm som barnevakt – slik at de selv kan få en pause. Men mener man ikke skal overvurdere hva barnet lærer av mediebruken.

– Barns hjerneutvikling er størst de første tre årene, for da dannes 80 prosent av hjernebanene. Det er utrolig hvor foranderlig hjernen er. Den blir dermed mest påvirket av det barnet gjør mest av. Og barn lærer mest ansikt til ansikt. Miljø har en stor påvirkning på barns hjerne. I min jobb ser jeg at skjermbruk kan føre til spillavhengighet, sosial angst, fysisk asymmetri, overvekt, konsentrasjonsvansker og emosjonelle vansker. Bruker barn for mye tid foran skjermen, får de ikke øvd seg nok på å være sammen med andre. Det er ansiktskontakt vi er laget for, sier hun.

Test ditt barns skjermbruk

Tenk på den siste måneden:

1. Antall minutter barnet i snitt bruker på skjerm per dag.

2. Antall minutter barnet gråter når skjermen slås av.

3. Verdi fra 0 til 10 på søvnproblemer (0 er ingenting)

4. Verdi fra 0 til 10 på matproblemer (0 er ingenting)

5. Verdi fra 0 til 10 på språkvansker (0 er ingenting)

6. Verdi fra 0 til 10 på motoriske vansker (0 er ingenting)

Jo lavere sum du ender opp med, jo bedre utgangspunkt har barnet ditt for en sunn kropp, god lek alene og med andre, god språkutvikling og god konsentrasjon.

Gjelder barn i alderen 0 til 6 år.

Kilde: Melanie Ekholdt Huynh

Ekholdt Huynh forklarer at barn ikke nødvendigvis klarer å overføre det de eventuelt lærer via skjerm til det virkelige liv. Og at vi kanskje overvurderer nytten av at barn skal lære skjermbruk tidlig.

– Selv apekatter kan lære seg å bruke en iPad. Barnet kan lære slik skjermbruk etter hvert.

Hennes råd for læring er å la barna lære selvregulering – å forstå og håndtere egne følelser. Hun mener det er viktigere enn tall- og bokstavøving.

– Lær barna å takle krav og stress først, så det akademiske. Det er det som avgjør om barnet opplever suksess senere i livet, mener hun.

Ta utgangspunkt i familiens yngste
Minstemann blir alltid bare med på lasset. Dilter etter og gjør som resten av familien. Det betyr gjerne at barnet får gjøre ting mye tidligere enn søsken. Det mener Ekholdt Huynh er feil.

– En ettårings hjerne er mye mer påvirkelig enn en seksårings. Mediebruken bør tilrettelegges ut fra den minstes behov. Ta utgangspunkt i den minstes tempo. Det er ikke enkelt, men det er viktig, sier hun.

Eldre barns skjermtid kan gjerne foregå etter at minstemann er i seng. Det gjelder også foreldrenes skjermtid.

Les også:
Du ødelegger ikke barna dine om du gjør dette

iPad’en er gull verdt for barna!

Barn blir sjalu på mobilen

Lær barnet å ta pause uten skjerm
Tidligere slappet barn av med for eksempel lek eller høytlesning. I dag tyr mange til en skjerm. Melanie Ekholdt Huynh mener vi er i ferd med å glemme hvordan vi kan ta en pause uten å bruke en skjerm. Trenger du inspirasjon til hvordan barnet kan ha pause uten skjerm, råder Ekholdt Huynh deg til å høre med besteforeldre, barnehage eller helsestasjon.

Ta tilbake hverdagsøyeblikkene
Hva gjør du når du kjeder deg? Tonheim Tønnesen fra Barnevakten mener hverdagsøyeblikkene er i ferd med å forsvinne, og at all kjedsomhet blir borte i diverse skjermer. Hun mener vi er i ferd med å miste noe viktig.

– Tidligere stod barna og ventet spent i vinduet på at besteforeldrene skulle komme på besøk. Nå fylles kanskje tiden heller med å spille litt eller se på YouTube. Vi har kanskje mistet litt av hverdagsøyeblikkene hvor det ikke skjer noe spesielt. Det å bare kunne være rundt hverandre, småprate, bearbeide inntrykk og tulle litt. Det er noe vi nesten må minnes på, for det er så lett for både barn og voksne å bare sige ned bak en skjerm, sier hun.

Hun anbefaler skjermfrie måltider. Å snakke sammen rundt middagsbordet er både koselig og viktig for både barn og voksne.

– Med lange dager i barnehagen er ettermiddagene viktige for de verdifulle båndene som skal knyttes mellom foreldre og barn og søsken imellom. Man trenger tid for å få tilhørighet sammen, sier Tonheim Tønnesen.

Gjem bort!
Ut av syne, ut av sinn. Lukk nettbrett, fjernkontroller, mobiltelefoner og lignende inn i et skap, en boks eller noe annet som fjerner det fra synsfeltet når de ikke skal brukes. Det er mye lettere å unngå å falle for fristelsen om man ikke ser dem.

Prøv en uke uten!
Er barnet ditt hekta på skjerm? Da kan det være lurt med en ukes digital avvenning – eller mer.

– Våg å skrue av, logge av. Prøv deg fram i en uke. Det er tøft de første to-tre dagene, men det blir bedre. Er det fortsatt vanskelig etter en uke eller to, kan dere søke hjelp hos helsesøster eller be om råd i barnehagen. Skru av skjermen! Det er en handling som bare tar noen sekunder. Se hvor mye spennende som da skjer, oppfordrer Ekholdt Huynh.

Det kan være hardt i starten, så det kan være lurt å legge listen lavt denne uken. Velge enkle middager, eller rett og slett legge denne første uken til en ferie. Men Ekholdt Huynh mener det ikke er nødvendig med en erstatning, for barnet vil fort oppdage magien i andre ting i hjemmet.

Ha leker i alle rom
Hva gjør barn når de kjeder seg? Spør etter iPad’en? Har du leker i alle rom, vil et barn som kjeder seg som oftest trekkes mot lekene. Å bygge klosser på kjøkkenet mens foreldrene lager middag, er sunnere for barnet enn å sitte bak en skjerm.

– Hjemme hos oss ligger det en bunke hvite ark og en penn ved siden av printeren. Det er som oftest nok, sier hun.

Ekholdt Huynh understreker at barn naturlig er interesserte i det meste. Og etter to-tre dager vil de fleste få øynene opp for alt det spennende de ikke så bak skjermen.

– Barns hjerner trenger variert stimuli og barns genuine nysgjerrighet gjør at de vil fatte interesse for det meste, for eksempel matlaging eller eldre søskens lek, sier hun.

Ekholdt Huynh understreker at det er viktig at familien snakker om den digitale avvenningen på forhånd, slik at alle er enige om når og hvordan det skal gjøres. Uken bør også evalueres i etterkant. Kanskje blir mediebruken endret for hele familien?

For strenge råd?
Ekholdt Huynh forstår at hun kan virke veldig streng.
– Ja, jeg er streng, fordi jeg her velger å se på barnets behov. Selvsagt ser også jeg at foreldre trenger å lage middag eller ha en liten pause. Men et barn i alderen 0-3 år har ikke behov for å se på en skjerm. Det har behov for å bli sett, påpeker hun.

Ekholdt Huyhn tror foreldre misforstår litt.
– Vi tror at barna er interessert i skjermen fordi vi synes det som skjer på er spennende. Men barna er interessert i det vi holder på med.  Og mobiler og nettbrett har jo alt: musikk, historier og bevegelser. Men barnet kan være like interessert i av- og på-knappen, sier hun.

Går bra med alle – men vær bevisst
At det vil gå bra også med de minste barna som bruker tid foran skjermen, er ikke Huynh i tvil om.
– Det vil gå greit. Men du må bare være klar over om det er dine eller barnets behov som blir tilfredsstilt. Jeg ønsker at foreldre skal bruke litt tid til å reflektere over egen skjermbruk. Det er viktig å ha ulempene bevisst for seg. Skjermbruk fører til mindre fysisk aktivitet. Hvis skjermbruk tidlig blir en vane, kan barnet senere få problemer med å slappe av uten en skjerm. Skjermen blir en slags smokk. Spør dere hvilken familie dere ønsker å være, og hvor stor del av familielivet skjermen skal ha, sier Ekholdt Huynh.

Hun tror barna vil ha mer igjen for å lese en fysisk bok sammen, leke, gå ut og være med andre mennesker.
– Det blir en annen kontakt mellom mennesker som kommuniserer sammen tredimensjonalt. Det blir en annen dynamikk, sier hun. Og refererer til nevropsykolog Bruce Perry, som snakker om at for mye skjermbruk kan gjør oss fattigere på relasjoner. Hun anbefaler også boken ”The big disconnect”, som kom ut i 2014.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?