BabyLek og læringBalanse – derfor er det så viktig for barnet

Balanse – derfor er det så viktig for barnet

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Karine Næss Frafjord 8986
Har du barn med maur i rumpa? Aktive barn om beveger seg mye utvikler kontinuerlig balansesansen sin. Og det har de masse igjen for!

Barn skal være mye i bevegelse. Jo mer aktive barna er, jo mer trener de opp viktige sanser.

– De minste kan danses med, snurres med, de kan henge og huske å rulle rundt. Dette er morsomt for både foreldre og barn, og samtidig grunnleggende for barnas læring! Det sier Anne Berg som er daglig leder ved Motorikksenteret i Trondheim. Hun oppfordrer foreldre å legge forholdene til rette for at barna er mye i bevegelse fra de er små.

Sans i system
Balansesansen, eller den vestibulære sansen er egentlig ingen sans, men et av våre viktigste sansesystem. Systemet er avgjørende for samspillet mellom alle sansene. Balansen kan ha betydning for både språkutvikling, vårt forhold til rom og retning, muskelutviklingen og i neste omgang personlighetsutvikling. Den er også viktig fordi det ikke finnes noen erstatning for manglende balanse.

– Et barn med dårlig syn kan få briller, og et barn med dårlig hørsel kan få høreapparat. Men et barn med dårlig balanse må rett og slett bare trene. God balanse kommer ikke av seg selv, og her må foreldrene bidra til å legge til rette for et godt grunnlag, sier Anne Berg.

– Vi trenger en god hørsel for å lære å snakke. Vi trenger godt syn for å kunne lese. Vi trenger sterke muskler for å holde oss oppe. Og siden balansesansen sørger for at alle sansene fungerer  sammen i en helhet, kan man si at jo bedre balansesans man har, jo større sjanser er det for at utviklingen går i en positiv retning, sier hun.

Bevegelig væske
Men hvorfor er bevegelse så viktig? Når vi er i bevegelse, modnes hjernen. I det indre øre aktiveres en væske hver gang vi rører på oss på en eller annen måte. I det indre øre finnes to organer. Det ene registrerer vårt forhold til tyngdekraften, og hva som er opp og hva som er ned. Vi kan registre om hodet er oppreist, skråstilt eller horisontalt. Det andre organet registrerer bevegelse. Hver gang vi beveger hodet vil væsken strømme forbi sansehår som gjør at de registrerer bevegelsen. Dette gjelder bevegelse i alle retninger, og om vi beveger oss fortere eller saktere.

– Jo mer denne væsken er i aktivitet, dess bedre, fordi det bidrar til utvikling av balansesansen, sier Anne Berg. Den er best i aktivitet når barnet for eksempel ruller, snurrer, vugger eller husker.

Allerede fra barnet ligger i mors liv blir balansen stimulert. Kvinner som er aktive under svangerskapet, bidrar til at barnet snurrer rundt i fostervannet. Signaler fra det indre øre sendes til hjernen og bidrar til at hjernen modnes, og utvikler barnets balanse. Og det bør man fortsette med fra barnet er nyfødt, nemlig å sørge for at denne væsken alltid er mest mulig i bevegelse.

– Før, da barn brukte de gammeldagse tøybleiene, kom ofte denne balansestimuleringen automatisk. Tenk bare når barna måtte snues og vendes flere ganger når mange lag med tøystykker skulle på plass. Nå bør foreldrene være oppmerksomme på å vugge, rulle og snurre barna, forteller Berg.

Store konsekvenser
Barn trenger balanse hele tiden i hverdagen, både når de står, går, løper og hopper. Barn som har manglende balanse kan ha problemer med å kle på seg sokker, sko eller bukser hvis de ikke greier å stå på det ene beinet.

Det vil også være umulig å spille fotball. De må faktisk kunne stå på det ene beinet for å kunne sparke med det andre. De må ha god balanse for å kunne sykle uten støttehjul, løpe hurtig, klatre i trær og å sitte rolig på stolen.

Barn med dårlig balanse har problemer med å ferdes i ulendt terreng. De snubler lett og bruker mye mer energi enn andre barn. De blir derfor fortere slitne, og greier ikke alltid å henge med i leiken.

– Barn med dårlig balanse sliter ofte på flere områder, for eksempel med både konsentrasjon, språkutvikling og lese- og skriveinnlæring. Dette fordi balansesansen har en viktig funksjon i forhold til å få alle sanser til å fungere godt sammen. Utviklingsspiralen har en tendens til i større grad å peke nedover. Men denne tendensen er det heldigvis mulig å snu. Trening kan bidra til endring i positiv retning på flere områder, sier Berg.

Nyttig lek
Så fremt man tar hensyn til barnets dagsform, kan man gjerne leke intenst med barna. Jo mer rulling, husking, rokking og vugging, dess bedre er det for balansetreningen. I starten er det viktig å være forsiktig med å støtte hodet, men vi kan likevel vugge og huske og ride, ride ranke. Senere kan leken bli mer ekstrem.

Barn leker ofte ”helikopterleken” hvor de snurrer rundt og rundt i vilt tempo helt til de blir så svimle at de faller i bakken.

– Dette er fin trening for balansen, men sørg for at omgivelsene er sikret slik at barna ikke slår seg, sier Berg.

Andre enkle leker som fremmer balansen, kan være ”pølse-lompe-leken” :

– Legg et teppe på gulvet. Rull barnet inn i teppet, slik at barnet ruller rundt 3-4 ganger. Smør på ketchup, sennep, løk og salat og alt dere kommer på mens dere prikker og stryker barnet på kroppen. Rull barnet ut igjen. Dersom dere er to voksne kan dere legge barnet opp i teppet og vugge fra side til side. Syng gjerne en sang om at barnet vugger. Stupe kråke, leke ”dyttelek” og rulle som en tømmerstokk er også super balansestimulering, sier Anne Berg.

Ut på tur!
Barn som leker mye i naturen og beveger seg i ulent terreng får god balansetrening. Forskning har vist at lek ute i naturen har en bedre effekt på motorisk utvikling enn lek i bymiljø. Andre studier har også vist at aktiviteter i friluft er viktig for barna både når det gjelder læring, utvikling, helse og trivsel.

Også trampoline gir super trening, så fremt den er sikret på en forsvarlig måte.

– Barn som hopper og spretter stimulerer mange sanser. De får den aller beste balansetreningen når de stuper kråke, tar salto og snurrer rundt!

Svensk forskning slår fast at barn som hopper opp og ned får bedre balanse, kroppsoppfatning, koordinasjon og rytmefølelse. I tillegg får de økt selvoppfatning, bedre tidsoppfattelse og bedre evne til problemløsning. Og så har de det veldig gøy!

– Men hva med engstelige foreldre som synes barnas akrobatikk på trampolinen ser litt vel skummel ut?

– De får bare snu seg vekk, ler Anne Berg.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: