BloggAdvokatbloggenBarn har rett til et røykfritt miljø

Barn har rett til et røykfritt miljø

Loven fastsetter at ansvaret for at barnet ikke utsettes for passiv røyking, påligger den som er ansvarlig for barnet til enhver tid. Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: Cathrine Semb Skaarbrevik, Advokatfirmaet Bjønnes og Steen AS 2186 Sist oppdatert 08.05.20
Tobakkskadeloven slår fast at barn har rett til et røykfritt miljø. Denne loven gjelder uavhengig av hvor barnet befinner seg.

Det vil faktisk si at den også gjelder på besøk, for eksempel hos besteforeldre, slektninger eller venner. Du kan derfor, med loven i hånden, be bestefar om å stumpe røyken når du er på besøk med barnebarnet hans.

Cathrine Semb Skaarbrevik
Blogginnlegget er skrevet av advokat Cathrine Semb Skaarbrevik.

Hva er et røykfritt miljø?
Barnehager og skoler har et totalt forbud mot røyking, på både inne- og uteområdene. Dette gjør at barna får et helt røykfritt miljø, hvor de ikke eksponeres for verken passiv røyking eller tredjehåndsrøyking.

Passiv røyking er å puste inn luft med tobakksrøyk. Dette er spesielt skadelig for barn, siden kroppene deres er i stadig utvikling.

Tredjehåndsrøyking er når tobakksrøyken fester seg på overflater innendørs. Ved tredjehåndsrøyking utløses flere av de samme stoffene man utsettes for ved aktiv og passiv røyking. Hvorvidt denne type påvirkning er skadelig er mer usikkert.

Loven gir ikke en nærmere definisjon av hvor den nedre grensen for et røykfritt miljø går, men Folkehelseinstituttet opplyser følgende på sine nettsider om tredjehåndsrøyking:

«Generelt bør røyking innendørs hvor barn skal oppholde seg, frarådes slik at man unngår unødvendig eksponering for potensielt helseskadelige stoffer fra tredjehåndsrøyking. I en slik totalvurdering veier denne unødvendige eksponeringen av barn tungt, selv om en eventuell helserisiko må ansees som svært liten i forhold til den man finner ved direkte eksponering for passiv røyking.»

Hvem har ansvaret?
Loven fastsetter at ansvaret for at barnet ikke utsettes for passiv røyking, påligger den som er ansvarlig for barnet til enhver tid. Dette kan for eksempel være foreldre, besteforeldre, barnehageansatte, skoleansatte o.l. Brudd på bestemmelsen er ikke underlagt straff eller sanksjoner, men loven er ment å være en sterk oppfordring til å beskytte de mest sårbare av oss.

Kan bli forbud mot røyking på lekeplasser og i private biler med barn til stede
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et brev med forslag om endringer i tobakksskadeloven med forskrifter, med høringsfrist 22.09.21.

Formålet bak forslagene er særlig å redusere tobakks- og nikotinprodukters tiltrekning på og tilgjengelighet for barn og unge og å beskytte befolkningen, og særlig barn, mot passiv røyking.

Ett av forslagene er forbud mot røyking på holdeplasser, utendørs idrettsområder, lekeplasser og i private biler med barn til stede. Ifølge VG foreslår departementet at politiet, Statens vegvesen og Tolletaten bør kunne ilegge gebyr ved brudd på røykeforbudet i private kjøretøy med barn til stede.

Videre foreslås det at gebyr kan ilegges både føreren av kjøretøyet (uavhengig av om denne røyker) og passasjerer over 18 år som røyker i kjøretøyet når barn er til stede. Gebyr for røyking med barn i bilen foreslås til 2500 kroner – på størrelse med gebyr for å droppe bilbelte.

Bloggen er publisert i samarbeid med Advokatfirmaet Bjønness og Steen

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: