All tobakkbruk påvirker babyen i magen – og snus er like farlig som røyking. Her er noen av fordelene ved å unngå tobakk når du er gravid.

Sist oppdatert: 5. mars 2021

Mange kvinner som røyker, tenker at hvis de ikke har sluttet før, så skal de i hvert fall slutte når de blir gravide. Selv om barnet i magen er verdens beste grunn til å slutte, er det mange som opplever at det er vanskeligere enn de hadde trodd. Det kan derfor være lurt å søke hjelp når du skal slutte å røyke.

Det er lettere for deg å slutte dersom partneren din ikke røyker, eller om han slutter sammen med deg. Røykfrihet øker sjansene for et ukomplisert svangerskap og et friskt barn. Husk at røykfrihet også betyr at du ikke utsettes for passiv røyking!

Antallet gravide som røyker daglig i begynnelsen av svangerskapet har gått kraftig ned de siste drøyt 20 årene (1999-2019). Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at tallet i løpet av perioden er redusert fra 23 til drøyt 2 prosent.

Tall for 2019
I 2019* var det 54.407 fødsler i Norge. Her er tallene for dagligrøykere for kvinnene som fødte i 2019:

1034 røykte daglig i starten av svangerskapet (2,1 prosent)
657 røykte daglig i slutten av svangerskapet (1,3 prosent)

Tilsvarende tall for 1999 var 22,7 prosent og 16,0 prosent

Jo yngre kvinnene er når de blir gravide, desto større er sjansen for at de røyker under svangerskapet. Dette gjelder både i i begynnelsen og i slutten av svangerskapet.

* Tall for 2020 er foreløpig ikke publisert.

Kilde: Medisinsk fødselsregister

Folkehelseinstituttet: Stadig færre gravide røyker i svangerskapet

Lytt til podcast om røyking og alkohol i svangerskapet:

Hvorfor gir røykfrihet bedre vekst- og utviklingsmuligheter?
For at barnet skal vokse og utvikle seg normalt, trenger det nok oksygen. Mors blod frakter oksygen til egen kropp og til barnet. Når du røyker stjeler karbonmonoksid plass fra oksygenet i blodet. Dermed får du og barnet hele tiden litt mindre oksygen enn dere skulle hatt. Jo mer du røyker, desto mer plass tar karbonmonoksidet.

Halvparten av karbonmonoksidmengden er forsvunnet etter cirka to timer i din kropp – for barnet tar det rundt sju timer. Dermed har barnet hele tiden mer karbonmonoksid, og dermed mindre oksygen, i blodet enn du har. Nikotinet i tobakken gjør at blodårene trekker seg sammen – også blodårene i livmoren og morkaken. Dermed minskes blodtilførselen til barnet. Sammen med økt konsentrasjon av karbonmonoksid i blodet fører dette til at barnet får redusert tilførsel av både oksygen og næring.

Ved å ikke røyke i svangerskapet reduserer du risikoen for:

 • spontanabort
 • svangerskap utenfor livmoren
 • forliggende morkake og for tidlig løsning av morkaken, som kan føre til
 • blødninger
 • for tidlig vannavgang og blødning, som igjen øker faren for infeksjoner
 • og prematur fødsel
 • at barnet blir født for tidlig
 • at barnet får for lav fødselsvekt
 • at barnet dør i ukene rundt fødselen
 • at barnet kan få astma eller andre luftveislidelser

Ved å ikke røyke når barnet er født, reduserer du risikoen for:

 • krybbedød
 • at barnet kan få atferdsvansker og lese- og skriveproblemer
 • ammeproblemer, for eksempel redusert melkeproduksjon
 • kolikk

Det er aldri for sent å bli røykfri
Det beste for barnet er at du er røykfri i graviditeten og mens du ammer. Men det er aldri for sent å bli røykfri. Undersøkelser viser at røykeslutt alltid har positiv effekt på barnets vekstbetingelser.

Få hjelp til å slutte
Mange jordmødre, helsesøstre og leger har god kunnskap om røykeslutt. De kan gi deg personlig veiledning og nyttig informasjon. Du kan også få gratis råd og oppfølging ved å gå inn på slutta.no. Du kan også laste ned appen «Slutta» som kan gjøre det lettere for deg å slutte med røyk eller snus.

Snus er like farlig
Snusbruk hos kvinner har økt samtidig som antallet som røyker har gått ned. Mange tror at snus er mindre farlig enn røyk, men forskning viser at det sannsynligvis er like farlig for barnet at mor snuser som at hun røyker. Blant annet øker risikoen for leppe-gane-spalte, prematur fødsel, dødfødsel og pustestopp i nyfødtperioden. Snusing påvirker også blodtrykket hos mor.

Mye penger å spare
Så mye kan du spare på å kutte røyken:

 • 5 sigaretter daglig: 1 088 kroner per måned, 13 050 kroner i året.
 • 10 sigaretter daglig: 2 175 kroner per måned, 26 100 kroner i året.
 • 20 sigaretter daglig: 4 350 kroner per måned, 52 200 kroner i året.
 • Røyker partneren din også, er det naturligvis enda mer penger å spare.

*Tallene er basert på en 20-pakning til 145 kroner (cirkapris våren 2021)

Artikkelen ble opprinnelig skrevet til Svangerskapsboken, utgitt av Sandviks. Teksten ble da godkjent av Helsedirektoratet. Oppdateringer senere gjelder tall og statistikk.
Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?