Se den store forskjellen på ultralydbildene av fostre som har røykende og ikke-røykende mødre.

Sist oppdatert: 24. mars 2015

De skadelige effektene av røyking under svangerskapet kan ses på ufødte babyers ansiktsbevegelser, mener britiske forskere.

Forskere ved universitetene i Durham og Lancaster i Storbritannia har gjort en pilotstudie hvor funnene deres er med på å styrke eksisterende bevis på at det er skadelig å røyke mens fosteret utvikles i mors mage.

– Mønstrene for fostres ansiktsbevegelser er veldig forskjellige når vi sammenligner fostre hos røykende og ikke-røykende mødre, sier hovedforfatter dr Nadja Reissland ved institutt for psykologi ved Durham University i en pressemelding. Forskningen er publisert i tidsskriftet Acta Paediatrica.

Les også: 
Vil slutte å røyke, men det er så vanskelig

Guro ble røykfri for barnet i magen

Flere munnbevegelser hos fostre med røykende mødre
Gjennom å studere 4-d ultralydbilder, så forskerne at fostre som hadde mødre som røykte, viste en betydelig flere munnbevegelser enn det som er vanlig. Normalt forventes det at antallet bevegelser avtar utover i svangerskapet.

Forskerne sier årsaken til dette kan være at fosterets sentralnervesystem, som styrer bevegelser generelt – og spesielt ansiktsbevegelser, ikke utviklet seg på samme måte som fostre av ikke-røykende mødre.

4-d ultralydbilder som viser sekvenser med bevegelser av to fostre i uke 32. Det øverste har en mor som røyker, det nederste har en ikke-røykende mamma.

Les også:
– Uheldig om gravide rådes til å fortsette å røyke

Røykende gravide får kriminelle barn

Se barnet og magen vokse

Observerte 20 fostre
Forskerne observerte 80 4-d ultralydbilder av 20 fostre, for å vurdere fine munn- og berøringsbevegelser. Bilder ble tatt på fire forskjellige intervaller mellom 24 og 36 uker av svangerskapet.

Fire av fostrene hadde mødre som i gjennomsnitt røykte 14 sigaretter daglig. De 16 andre fostrene hadde mødre som var ikke-røykere. Alle fostrene ble undersøkt klinisk, og var friske da de ble født.

I likhet med andre studier, viste forskningen at mors stress og depresjon har betydelig innvirkning på fosterets bevegelser. Men økningen i munn- og berøringsbevegelser var enda høyere hos babyer med mødre som røykte.

Bedre teknologi avslører nye sammenhenger
– Med teknologi kan vi nå se det som tidligere var skjult, og dette avslører hvordan røykingen påvirker fosterutviklingen på måter vi ikke visste. Dette er enda et bevis på de negative effektene av røyking i svangerskapet, sier medforfatter Brian Francis, som er forsker ved universitetet i Lancaster.

Trenger større studier for å bekrefte funn
Forskerne understreker at dette er en pilotstudie, og at større studier er nødvendig for å bekrefte og forstå mer av sammenhengen mellom mors røyking, stress, depresjon og fosterutvikling. De mener at fremtidige studier også bør se på fars røykevaner.

Hva synes du om artikkelen?