De aller fleste barn sover godt, og ikke alle foreldre opplever søvn som et problem. Men hver tredje til fjerde familie vil oppleve at barnet deres har vanskelig for å tilpasse seg et søvnmønster. Gjelder dette ditt barn, er det viktig å gjøre noe med det. Her får du gode tips og råd.

Hva skjer når man sover?
Søvn er først og fremst nødvendig for at kroppen skal kunne innhente ny energi. Når man sover, synker stoffskiftet, hjertet slår langsommere, og man puster roligere.

Man skiller mellom lett og dyp søvn. Ved dyp søvn går kropp og hjerne på sparebluss, og sanseorganene er nesten helt avstengt fra å motta inntrykk. I den lette søvnen, også kalt drømmesøvnen eller REM, hviler kroppen, men nerve­systemet er i full aktivitet. Man er derfor mer var for lyder og våkner lettere. Barn trenger mer av den lette søvnen enn voksne fordi de skal bearbeide så mange nye inntrykk. I denne søvnfasen kan barnet gjøre grimaser og lage lyder, smile og ha rykninger. Noen foreldre tror at barnet er i ferd med å våkne, og tar barnet opp. Lar man imidlertid barnet være i fred, faller det ofte til ro igjen. Jo yngre barnet er, jo oftere skifter det mellom lett og dyp søvn. Hos spedbarn er 50–60 prosent av søvnen drømme­søvn!

Konsekvenser av for lite søvn

Alle foreldre opplever og tåler en våkenatt iblant, for eksempel på grunn av sykdom eller tannfrembrudd hos barnet. Barnets søvnmønster forandrer seg dessuten i takt med barnets utvikling. Mangel på søvn over lengre tid kan der­imot få konsekvenser for hele familien. Barnet kan bli urolig og overaktivt, få dårlig appetitt, være grinete og utilpass. Foreldrene vil oppleve at mangel på overskudd gir kort lunte, noe som medfører dårligere samspill med barnet. Dette kan også gå utover parforholdet.

Hvor mye bør et spedbarn sove?

0–3 måneder:
1–3 timer mellom hvert måltid (inkl. natt). Noen sover hele natten, dvs. 5–6 timer sammenhengende.

3–6 måneder:
3–4 ganger per dag, kan også være mye våkent. Sover hele natten, dvs. 5–6 timer sammenhengende.

6–12 måneder:
1–3 timer 2 ganger daglig, 10–12 timer om natten.

1–2½ år:
1–3 timer i løpet av dagen, 11–12 timer om natten.

Hvordan innøve gode sovevaner?

0–3 måneder

Det er ofte vanskelig å påvirke døgnrytmen den første tiden, fordi barnet fortsatt følger rytmen det hadde i mors mage. Det er mange grunner til at et spedbarn kan være urolig: komplisert fødsel, ammeproblemer, magesmerter (kolikk), barnet er for varmt eller for kaldt, foreldrene er stresset (barn er utrolig vare for kroppsspråk), eller kanskje det rett og slett er for mye uro rundt barnet? Tommelfingerregelen er at hvis spedbarnet sover mindre enn 8–9 timer per døgn, bør en oppsøke barnelege for å utelukke at det er noe som plager det.

Gode råd:

 • Sett av mye tid til å bli kjent med hverandre.
 • Unngå for mye uro og forflytting av barnet.
 • Legg gjerne barnet på et korthåret lammeskinn når det skal sove (bør kunne vaskes på 30 grader).
 • Barnet skal sove på rygg, det minsker faren for krybbe­død.
 • Barnet sover best når det er mørkt og kjølig i rommet (rundt 17–18 grader).
 • Det er bedre med mange korte lurer enn at barnet blir overtrett.
 • Unngå å ta barnet opp med én gang du hører et lite knyst.
 • Ikke la barnet ligge og gråte i mer enn 2–3 minutter før du tar det opp og gir trøst.
 • Ved magesmerter kan det hjelpe med babymassasje.
 • Før leggetid kan du gjerne bade barnet i en badebøtte med godt og varmt vann (rundt 38 grader). Da blir barnet sittende i loddrett stilling med beina opp mot magen, noe som virker beroligende og avslappende.
 • Unngå for mye stimuli og at barnet blir overtrett.
 • Ikke gjør nattammingen til en kosestund. La belysningen være dempet, og skift bleie kun hvis det er helt nødvendig. Gjør det i så fall på soverommet.
 • Pass på at barnet får rape.
 • Legg gjerne barnet tilbake i egen seng når ammestunden er over. Sam­soving er også forsvarlig så lenge det skjer i sikre omgivelser, det vil si at dere foreldre ikke røyker og ikke er påvirket av alkohol, andre rusmidler eller sløvende medikamenter. I tillegg bør barnet ha egen dyne.
 • Sørg for nok søvn og hvile selv. Stresshormonet adrenalin hemmer oksytocin som regulerer utdrivningsrefleksen og får morsmelken til å strømme ut av brystet.

3–6 måneder

Mange foreldre opplever at rutinene endrer seg når barnet blir tre måneder gammelt, og det blir lettere med faste spise- og sovetider. Tiden er inne for en mer strukturert hverdag.

Nå er som regel magesmertene/kolikken over. Barnet spiser mer til hvert måltid, og det kan gå alt fra 3–4 timer mellom måltidene, lengre om natten (5–6 timer), dersom barnet er friskt og legger nok på seg. Alle barn har behov for en viss mengde ernæring per døgn, og får de for lite mat i løpet av dagen, vil de ta det igjen om natten. Derfor kan det være lurt å gi litt ekstra påfyll når det nærmer seg leggetid.

Gode råd:

 • Unngå å la barnet sovne ved brystet eller med flaske.
 • Venn barnet gradvis til å finne søvnen selv, uten stimuli som byssing, rugging, sang, musikk, lyd av støvsuger, kjøre i bil osv.
 • Sørg for at barnets samværsbehov dekkes i løpet av dagen.
 • Ha et fast leggeritual og legg barnet til fast tid hver kveld.
 • På besøk bør du legge barnet i vogn/reiseseng til vanlig tid, slik at det ikke blir overtrett eller overstimulert.

6–9 måneder

Nå kan barnet lære å sove 11–12 timer om natten samt 2–3 ganger på dagtid. Obs! Ikke legg ettermiddagsluren for sent på dagen, den bør være unnagjort før kl. 16. Er barnet veldig trett, er det bedre å legge det før kl. 19 enn å holde det våkent og risikere at det blir overtrett. Det er i den første tredjedelen av natten barnet har den dypeste søvnen, og det er den som gir mest overskudd til neste dag.

Noen barn er plaget av forstoppelse i over­gangen til fast føde, og dette kan virke inn på nattesøvnen. Hvis du har litt sviskesaft i maten til barnet, kan det regulere magen. Når barnet spiser to grøt-/middagsmåltider per dag, kan du kutte ut nattmåltidet, eventuelt tilby litt vann i en overgangsfase. Husk at barnet kan venne seg til å få vann også.

Gode råd:

 • Prøv å legge barnet før kl. 19. Er barnet stuptrett kl. 18.30, er det ingen grunn til å holde det oppe lenger.
 • Husk at barnet ikke vet forskjell på søndag og mandag morgen! Rutinene bør derfor også følges i helgen – kanskje dere foreldre kan bytte på å stå opp med barnet?
 • Noen barn sover godt i sengen på dagtid også. Hvis ikke kan barnet gjerne sove ute i vognen, hvis dere bor slik at det er mulig. Alternativt kan barnet sove i en reiseseng på et annet rom enn der det sover om natten. Vinduet kan gjerne være åpent. Her må man prøve seg frem.

9–12 måneder

Barn på dette alderstrinnet trenger kanskje to lurer, alt etter lurens lengde, pluss 11–12 timers søvn om natten.

Barn kan være veldig vare for mors og fars lyder og lukter, så dersom barnet er mye våkent om natten, kan dere prøve dette:

 • Plasser sprinkelsengen så langt unna foreldresengen som mulig, men ikke i trekk fra vinduet.
 • La barnet fortsatt ligge på et lammeskinn, hvis det bruker det. Dersom barnet reiser seg i sengen, kan det bruke nattpose (ermeløs pose som dekker fra skuldrene og ned). Da blir det straks litt vanskeligere å reise seg, og barnet holder seg varmt selv om det legger seg oppå dynen.
 • Dersom barnet reiser seg opp, og du går inn og legger det ned hver gang, kan dette bli en kamp om hvem som holder ut lengst. På et tidspunkt må du bryte dette mønsteret ved å be barnet legge seg ned selv.
 • Noen sovner kanskje på magen eller på tvers. Vent da i 30–40 minutter før du går inn og legger barnet på rygg. Da er det mindre sjanse for at det våkner.
 • Du bestemmer når det er morgen – små barn kan ikke klokken. Marker morgen ved å skru på lyset, og gå på badet før du gir barnet mat. Vær tydelig og konsekvent.

Soving på dagtid

Nyfødte sover mye hele døgnet. Den beste tiden å innøve gode sovevaner på er mellom tre og seks måneder – dersom barnet er friskt. Noen barn sover kun 30–40 minutter om gangen på dagtid i perioder. Da er det viktig at de får mange nok slike lurer, slik at det blir nok søvn i løpet av dagen. For å snu på søvnmønsteret kan du prøve trilletur, bilkjøring eller annet som får barnet til å sove. Etter hvert må du trappe ned stimuleringen, slik at barnet lærer å finne søvnen selv.

Når barnet nærmer seg ni måneder gammelt, kan det være tid for å gå over fra tre til to hviler. Unngå at barnet hviler for sent på ettermiddagen – da kan det bli vanskelig å legge det. For lite søvn på dagen kan gjøre barnet trett lenge før leggetid, og kanskje også overtrett og lys våkent ved leggetid. Sover barnet greit på natten, spiller det ofte liten rolle hvordan dagsovingen er. Men merker du at nattesøvnen påvirkes, kan det være på tide å regulere dagsovingen.

Grip tak i søvnproblemer

Hvis du har fulgt rådene over, og barnet likevel har vanskelig for å sovne, eller hvis det våkner flere ganger om natten, er det viktig å gripe tak i det. Særlig hvis det oppleves som et problem. De fleste barn er tilpasningsdyktige bare kroppsspråket og signalene dere gir er tydelige slik at barnet forstår hva dere mener. Det fins flere sove­metoder. Velg en strategi som passer for dere og som dere klarer å gjennomføre.

Kontakt gjerne helsestasjonen eller fastlegen for å få rettledning til å finne det opplegget som passer best for dere. Det fins også søvnsentre som gir informasjon og veiledning.

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelGratulerer med kvinnedagen!
Neste artikkelTiden etter fødselen
DEL