Ingenting er bedre enn et sovende lite barn på brystet. Noen sverger til å sove sammen med barnet hver natt. Andre trenger sengen for seg selv for å få god søvn. Temaet samsoving skaper mye diskusjon på Babyverdens forum. Hva er egentlig best – for barnet?

Helsesøster Maria Otter i samtale med Babyverdens redaktør Karine Næss Frafjord.

Hva synes du om artikkelen?