Det kan bli dramatisk hvis babyen blir helt slått ut av RS-viruset. Noen ganger kreves det også sykehusinnleggelse. Her er symptomene du bør være på vakt for.

Sist oppdatert: 16. desember 2015

– RS-virustoppen er fra jul til påske, men det er noen tilfeller hele året. Vi overvåker ikke RS-virus, og har derfor ikke tall på hvor mange som er syke til enhver tid, så høysesongen er anslått av erfaring og enkeltstudier, sier overlege Karin Rønning ved Folkehelseinstituttet.

RS-viruset er et forkjølelsesvirus som nesten alle barn kommer i kontakt med tidlig i livet. Ved ettårsalder har sju av ti barn hatt viruset i kroppen, og de aller fleste var under seks måneder gamle da de ble smittet. Men ikke alle blir like syke. Sykdommen kan variere fra forkjølelse til mer alvorlige tilfeller.

– Vi ser bare toppen av isfjellet
De aller fleste som får RS-viruset vet ikke at det er nettopp dette viruset som har gjort dem forkjølet. RS-viruset smitter ved dråpesmitte, og starter som regel som en vanlig forkjølelse med snue og hoste.

Søsken er en vanlig smittekilde, og foreldrene vil ikke kunne merke forskjellen på RS-virus og andre typer forkjølelse.

– Der er de sykeste det tas prøve av, ofte de som blir innlagt på sykehuset eller besøker legevakt eller fastlege. Noen laboratorier publiserer resultater av prøver som tas, men ikke alle. Vi ser bare toppen av isfjellet. Det er mange der hjemme som er syke også, sier Rønning.

Disse barna er mest utsatte for RS-viruset

Premature barn og barn med kronisk hjerte- eller lungesykdom samt immunsvikt er ekstra utsatt for å få alvorlig sykdom som følge av RS-viruset. Enkelte barn i risikogrupper får forebyggende behandling med antistoffsprøyter i RS-sesongen, nettopp for å unngå sykdom. Kilde: Ann Marit Gilje, SUS

Farligst for barn under tre måneder
RS-viruset er farligst for de minste og svakeste barna. Fram til babyen er cirka tre måneder gammel er ikke luftveiene så stive og sterke, og dermed ekstra sårbare for luftveisvirus. I tillegg er ikke barna særlig motstandsdyktige mot virus, fordi immunsystemet ikke er godt nok utviklet enda.

– Det er slimet som er problemet, og kan medføre store pustevansker, sier Rønning.

Vær obs på hvordan babyen puster
Det typiske tegnet på RS-virus er at babyen bruker store deler av kroppen for å puste. Du kan se inndragningene mellom ribbeina og under ribbeinsbuen, og barnet bruker også skuldrene – særlig når det puster inn. Du kan høre at det piper eller hveser i pusten.

– Uansett hva som er årsaken til slike pustevansker, trenger de medisinsk hjelp til å åpne luftveiene. Barn blir fort slitne av å puste på denne måten. Avhengig av hvor sykt barnet er, tar du kontakt med fastlege, legevakt eller nødtelefon. Har barnet store pustevansker, kan det være fornuftig å ringe 113, sier Rønning.

Det er kjipt å være forkjølet, og de fleste barn blir sure og gretne når de er syke. Men ved RS-virus er barnet utilpasset, og må jobbe for å puste.

Slik behandles barna
I noen tilfeller blir det nødvendig å legge barna inn på sykehus og behandle dem for sykdommen der.

Barn som blir lagt inn med RS-virus blir isolert i avdelingen for å unngå smitteoverføring til friske barn. De blir overvåket med tanke på oksygenmetning, puls og pustefrekvens, og det vil i en del tilfeller bli tatt blodprøver – og noen ganger røntgen av lungene. Behandling er støttebehandling, for det finnes ikke behandling rettet spesifikt mot viruset, sier seksjonsoverlege Ann Marit Gilje ved barneavdelingen på Stavanger Universitetssjukehus.

Støttebehandlingen inkluderer hjelp med ernæring, saltvannsinhalasjoner, febernedsettende og oksygenbehandling. De sykeste får høyluftstrømskanyle i nesen for å sørge for en kontinuerlig fuktet og oppvarmet luftstrøm iblandet oksygen. Enkelte barn kan ha behov for mer pustehjelp som CPAP, eller i de alvorligste tilfellene respirator.

– I beste fall kan RS-viruset gi en mild forkjølelse, gjerne med litt hoste. Og sykdommen går over av seg selv. I verste fall kan barnet utvikle akutt lungesvikt og trenge respiratorbehandling, forklarer Gilje.

Sjelden varige skader
De fleste barn hoster i to-tre uker, noen lenger. Men det er sjelden varige skader som følge av RS-sykdom.

– Det er generelt litt økt risiko for utvikling av astma etter å ha hatt alvorlig sykdom av RS-virus i spedbarnsalder, men denne sammenhengen skyldes ulike årsaker som bare delvis er kjent, sier Gilje.

Smitten kan være vanskelig å unngå
Har du en baby som er tre måneder eller yngre, kan det være lurt å begrense besøket litt i disse tider. Det som er en lett forkjølelse for en voksen kan nemlig bli alvorlig for den vesle babyen.

– Men har babyen eldre søsken, kan smitten være vanskelig å unngå, sier Rønning ved Folkehelseinstituttet.

Ann Marit Gilje ved SUS råder foreldre til å unngå å ta med babyen på steder med høyt smittepress nå midt i RS-sesongen.

– Altså steder hvor mange mennesker er samlet på liten plass, sier hun.

Det er også lurt å ta vanlige forholdsregler for å unngå smitte.

– Som med all annen smitteforebygging, er håndhygiene viktig, avslutter Rønning.

Hva synes du om artikkelen?