Dere og barnet er endelig hjemme i Norge, og den siste delen av adopsjonsprosessen over. Men hva skjer nå?

Sist oppdatert: 25. januar 2005

Som nybakte foreldre er det viktig å bruke god tid på å bli kjent med barnet, og la barnet bli kjent med dere. Men innimellom kos og lek er det også en del praktiske ting som må ordnes etter dere har kommet hjem. Først og fremst må dere melde barnet innflyttet til Norge slik at det kan få et personnummer.

Etter hentereisen
Når dere kommer tilbake til Norge må dere melde barnet innflyttet til Norge. Dere må da fylle ut og sende inn skjemaet «Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet» til Folkeregisteret. Barnet vil deretter bli tildelt et personnummer.

Registreres i folkeregisteret
Videre må adopsjonen og barnets navn registreres og sendes til Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir). Dette må gjøres slik at barnet blir registrert i Folkeregisteret, og dere blir registrert som foreldrene til barnet.

Engangsstøtte
Når dere kommer hjem kan dere søke om engangsstøtte. Dette er en økonomisk ytelse som gis til adoptivforeldre. Per dags dato er engangsstøtten ved adopsjon på 92 576 kr per barn. Dere får automatisk tilsendt informasjon om ordningen, og et eget søknadsskjema når barnet har kommet til Norge. Skjemaet sendes til regionskontoret til Bufdir som er nærmest der dere bor. Det er også de som utbetaler støtten.

Foreldrepenger
Etter at dere overtar omsorgen for et barn, har dere rett på to ukers omsorgspermisjon. Ved adopsjon fra utlandet regnes omsorgsovertakelsen som hovedregel å finne sted når foreldrene kommer til Norge sammen med barnet, og har den daglige omsorgen for det.  Hvis omsorgsovertakelsen skjer under oppholdet i utlandet, kan omsorgsovertakelsen anses for å ha funnet sted fra den dato som fremgår av adopsjonspapirene. NAV kan da yte adopsjonspenger fra det tidspunktet.

Den samlede foreldrepengeperioden for adopsjon er henholdsvis 46 og 56 uker med 100 eller 80 prosent lønn, opplyser NAV. Du finner mer om støtteordninger for adoptivforeldre på NAV sine nettsider.

Engangsstønad
Hvis du ikke har rett på foreldrepenger kan du få engangsstønad (ikke samme som engangsstøtte). Den er per 2018 på 63140kr. Dersom du ikke har vært i arbeid og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til, kan du få engangsstønad. Dette gjelder når du føder eller adopterer barn under 15 år. Du kan også ønske engangsstønad istedenfor foreldrepenger.

Helseundersøkelse
Når dere har kommet tilbake til Norge er det viktig at dere kontakter helsetjenesten så fort det er mulig, slik at barnet kan få nødvendig helsesjekk. Dette er viktig for å opprette en trygg og god relasjon til fastlegen og helsestasjonen, for å sjekke barnets helsetilstand og for at dere som foreldre kan få gode råd angående vaksiner og lignende.

Helsedirektoratet har utarbeidet et rundskriv spesielt rettet mot adopterte barn som kommer til Norge, og hvilke helsetilbud disse barna skal få ved ankomst til Norge. Du finner rundskrivet i sin helhet her.

Kilder: Bufdir, Regjeringen.no, NAV.no, Arbeidstilsynet. 

Hva synes du om artikkelen?  
Neste artikkelHalsbrann (Kardialgi)
DEL