I Norge har vi tre store adopsjonsorganisasjoner som tilsammen samarbeider med 18 land. Ny statistikk fra SSB viser hvilke land flest nordmenn adopterer fra.

Sist oppdatert: 25. januar 2005

Ulike land har ulike krav til søkere, og man kan derfor ikke velge land helt fritt. De tre adopsjonsorganisasjonene Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn samarbeider med forskjellige land, og gir par som ønsker å adoptere mer informasjon om hvilke muligheter de har, og om de oppfyller kriteriene for det landet de ønsker å adoptere fra. Organisasjonene vil også komme med en anbefaling for valg av land og aldersramme for barnet. Hvilke land organisasjonene har et samarbeid med vil variere noe fra år til år.

Hvilke land kan man adoptere fra?
Nordmenn kan per i dag adoptere barn fra 18 land, fordelt på de tre adopsjonsorganisasjonene. Disse landene er Chile, Colombia, Filippinene, Kina, Madagaskar, Peru, Sri Lanka, Vietnam, Bulgaria, Burkina Faso, Kina, Taiwan, Ungarn, India, Kina, Sør-Afrika, Sør-Korea og Thailand.

Colombia mest populær
Hvilke land det er gjennomført flest adopsjoner fra har variert gjennom tiårene. Kina lå lenge høyt oppe på statistikken, men siden de oppløste ettbarnspolitikken i 2015 har færre jentebarn blitt adoptert fra landet – noe som blant annet har hatt en innvirkning på statistikken. En annen faktor er at landet prioriterer innenlandsadopsjon over utenlandsadopsjon. Flere kinesiske barn har dermed fått en ny familie i Kina de siste årene.

Adopsjonsstatistikken for 2017 viser derimot at flertallet av barna som ble adoptert fra utlandet kom fra Colombia i 2017. Dette er fjerde år på rad at Colombia ligger øverst på statistikken. 486 barn har til sammen blitt adoptert fra landet de ti siste årene, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Sør-Korea er også et populært land, i likhet med Thailand, Filippinene, Ungarn og Sør-Afrika.

Under finner du en oversikt over de fem landene det ble adopert flest barn fra i 2017: 

Økning fra fjoråret
I 2017 var det 378 adopsjoner i Norge. Det er 29 flere enn året før, og oppgangen skyldes at flere stebarn er adoptert, viser tallene fra SSB. Av de 378 adopsjonene var det 127 utenlandsadopsjoner, 181 stebarnsadopsjoner og 60 fosterbarnsadopsjoner. I tillegg forekommer ti adopsjoner i gruppen «andre adopsjoner».

Selv om det er en økning på 29 adopsjoner fra året før, er det fortsatt en stor reduksjon i antall adopsjoner i Norge, melder SSB.

Færre utenlandsadopsjoner
Hvis man ser på adopsjonsstatistikk fra 2008 til 2012, var det et gjennomsnitt på 524 adopsjoner i året. Fra 2013 og frem til i dag har gjennomsnittet vært på cirka 366 adopsjoner i året. Det er hovedsakelig antall utenladsadopsjoner som har sunket. I toppåret 2002 ble det gjennomført 785 utenlandsadopsjoner, mens det i 2017 ble gjennomført 127.

Adopsjonsorganisasjonene

Adopsjonsforum har formidlet adopsjon fra andre land til Norge siden 1986. Ifølge tall fra deres nettside, har totalt over 9400 barn fått familie i Norge gjennom dem. Per dags dato formidler Adopsjonsforum adopsjon fra Chile, Colombia, Filippinene, Kina, Madagaskar, Peru, Sri Lanka og Vietnam. De oppgir på sin nettside at samarbeidet med Kina skal avsluttes og at de for øyeblikket ikke tar inn nye søkere til India på grunn av lang ventetid.

Verdens barn har sin opprinnelse i Norsk Koreaforening, som i 1953 ble startet av deltakere ved det norske feltsykehuset som var stasjonert i Korea under Koreakrigen, skriver de på sin nettside. De fikk bevillig for adopsjonsformidling fra Korea til Norge i 1969. De opplyser at 9104 barn er blitt adoptert via organisasjoenn. Per dags dato formidler Verdens barn adopsjon fra India, Kina, Sør-Afrika, Sør-Korea og Thailand.

InorAdopt ble stiftet i 1981 av en foreldregruppe som selv hadde adoptert barn fra Indonesia. I 1989 fikk organisasjonen tillatelse til å drive adopsjonsformidling fra Brasil, og fikk i årene som fulgte avtaler med flere land. Fra 1990–2016 er 1129 barn blitt adoptert via InorAdopt, ifølge tall fra deres nettside. Per dags dato formidler InorAdopt adopsjon fra Bulgaria, Burkina Faso, Kina, Taiwan og Ungarn.

Kilder: Statistisk Sentralbyrå, Bufdir.no, Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens barn. 

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?  
Neste artikkelHalsbrann (Kardialgi)
DEL