De fleste barn som blir adoptert kommer fra barnehjem og/eller fosterhjem hvor de har tilbrakt kortere eller lengre tid av sitt liv.

Sist oppdatert: 25. januar 2005

Barnas helsetilstand kan variere sterkt, og vil aldri kunne garanteres. Noen barn kan ha varig skade på grunn av omsorgssvikt, under- eller feilernæring og manglende stimulering. Det er ikke uvanlig med et stort antall barn til et lite antall pleiere ved barne- eller fosterhjem – noe som kan påvirke barnets utvikling. Av den grunn vil de fleste barna ha en forsinket utvikling sammenlignet med norske barn på samme alder.

Årsakene til at barna havner på barnehjem eller i fosterhjem er mange, men vanligvis er det snakk om dårlige sosiale forhold, foreldres rusmisbruk, at noen får så mange barn at de ikke klarer å ta seg av alle, skilsmisse, eller unge, ugifte mødre som ikke ønsker eller klarer å ta seg av barnet.

Det er viktig å være oppmerksom på at barna som regel har et utseende som skiller dem fra norske barn. Enkelte trekk og hudfarge kan vise sterkere i senere generasjoner.

I noen tilfeller mangler det opplysninger om barnets alder, og fødselsdato blir bare anslått. Det kan senere vise seg at barnet er eldre eller yngre enn først antatt. Usikkerhet om barnets utvikling og tilpasning vil alltid være til stede.

Man må også være oppmerksom på at det kan være sparsommelig med informasjon om barnet før det kom til barnehjemmet

Mange ønsker å adoptere et lite barn. Man antar da at overgangen til en ny familie vil gå lettere, og man kan unngå de største språkvanskene. På den annen side er det større muligheter til å konstatere sykdommer eller forsinket utvikling ettersom barnet blir eldre. Sannsynligvis frigjøres også flere barn over to år for adopsjon.

Mange tror at flere barn til enhver tid venter på å bli adoptert. Faktum er derimot at svært få barn frigjøres for adopsjon, og man må av den grunn ofte vente en stund. Mange av barna man tror er hjemløse, har en tilhørighet ett eller annet sted, og kan derfor ikke lovlig frigis til adopsjon.

Kilde: Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA)

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?  
Neste artikkelHalsbrann (Kardialgi)
DEL