Plutselig er ventetiden over, og dere skal endelig bli foreldre. Men hvem er barnet? Hvordan ser det ut? Er det friskt? Og sist men ikke minst: Når kan dere reise for å hente?

Sist oppdatert: 25. januar 2005

Ventetiden kan virke lang for mange. Når forespørselen om dere ønsker å ta imot et barn endelig kommer, er det en stor milepæl. Det er adopsjonsorganisasjonen som tar kontakt med dere. Dette skjer når landet dere ønsker å adoptere fra har kommet med et forslag til barn dere kan adoptere. Dette kalles en tildeling. Sammen med forespørselen kommer det også ofte informasjon om adoptivbarnet.

Opplysninger om barnet
I de fleste tilfellene inneholder informasjonen en beskrivelse av barnet, medisinske opplysninger og barnets livshistorie. Mange mottar også bilde. Hvor mye informasjon man får om barnet på forhånd, avhenger av hvilket land barnet kommer fra. Helserapport og beskrivelse av barnet blir ofte skrevet av en sosialarbeider på barnehjemmet.

All informasjon adopsjonsorganisasjonen mottar om barnet, blir formidlet til dere. Med denne informasjonen kan dere begynne å danne dere et bilde av hvem barnet er på forhånd. Herfra starter forberedelsene til den siste delen av adopsjonsprosessen.

Hentereisen
Når barnet er tildelt og dere har akseptert det som deres adoptivbarn, avtales tid for avreise og møte hos myndighetene i det aktuelle landet gjennom adopsjonsorganisasjonen. Tiden fra tildeling til dere kan hente barnet varierer fra dager til uker og måneder.

I noen land kreves det at begge adoptivforeldrene er til stede i landet gjennom hele adopsjonsprosessen, mens andre krever at begge er til stede kun når selve adopsjonsavgjørelsen treffes. Dette skjer vanligvis ved en domstol.

Siden hentereisen kan variere noe i tid, kan det være at en eller begge foreldrene må ta seg fri fra jobb. Man kan søke om permisjon hos sin arbeidsgiver. Permisjon er en arbeidstakers rett til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Permisjon kan være lønnet – helt eller delvis – eller ulønnet, opplyser arbeidstilsynet. Du kan lese mer om arbeidstakers rettigheter i forhold til permisjon her.

Når hentereisen står for tur er dere inne i den aller siste delen av adopsjonsprosessen. En spennende tid er i vente for store og små. Illustrasjonsfoto: iStock

Hvor lenge er man i det aktuelle landet?
Oppholdstiden varierer sterkt. I enkelte tilfeller kommer barn med eskorte (hovedsakelig fra Etiopia, India og Sør-Korea), men Haag-konvensjonen anbefaler at søkerne ledsager barnet ved overføringen. I de aller fleste landene kreves det at foreldrene oppholder seg i barnets opprinnelsesland ved adopsjonen. Overføringen skal finne sted under trygge og hensiktsmessige forhold.

Hvis dere må oppholde dere i landet over flere uker, kan dere benytte tiden til å bli kjent med barnets kulturelle og religiøse bakgrunn.

Hva skjer i barnets opprinnelsesland?
Adopsjonsforeningenes medarbeidere i landet hjelper dere til å gjennomføre adopsjonen og ordner med offisielle dokumenter. I noen land står domstolene for adopsjonen, andre steder skjer dette administrativt.

Samme rettigheter som biologiske barn
Når dere har adoptert barnet får det samme rettsstilling som egenfødte barn. Samtidig faller rettsforholdet til den opprinnelige slekten til barnet bort. Det vil si at de biologiske foreldrenes foreldre- og forsørgeransvar oppheves. Biologiske foreldre vil heller ikke ha noen rett til samvær med barnet etter adopsjonen.

Når barnet er gammel og modent nok har det rett til å få vite om sin bakgrunn. Det kan komme mange spørsmål fra barnet i etterkant av denne samtalen. Illustrasjonsfoto: iStock

Rett til å vite om adopsjonen
Adoptivforeldre har plikt til å fortelle barnet at det er adoptert når det er forsvarlig å gjøre dette. Foreldrene skal da opplyse om barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn, står det i adopsjonslovens paragraf 38.

Barnet har fra det er 18 år også krav på å få opplyst fra bevillingsmyndigheten hvem de opprinnelige foreldrene er – hvis opplysningene er kjent.

Permisjon
Etter at adoptivforeldre overtar omsorgen for et barn, har de rett på to ukers omsorgspermisjon. Ved adopsjon fra utlandet regnes omsorgsovertakelsen som hovedregel å finne sted når foreldrene kommer til Norge sammen med barnet, og har den daglige omsorgen for det.  Hvis omsorgsovertakelsen skjer under oppholdet i utlandet, kan omsorgsovertakelsen anses for å ha funnet sted fra den dato som fremgår av adopsjonspapirene. NAV kan da yte adopsjonspenger fra det tidspunktet. Den samlede foreldrepengeperioden for adopsjon er henholdsvis 46 og 56 uker med 100 eller 80 prosent dekningsgrad, opplyser NAV.

Hva synes du om artikkelen?  
Neste artikkelHalsbrann (Kardialgi)
DEL