Hvor lang tid det tar fra prevensjonsstopp til du igjen er fruktbar, avhenger av hvilken type prevensjon dere brukte. Her skal vi gå gjennom de vanligste typene. Men husk at et par som aldri har brukt prevensjon også kan trenge seks til tolv måneders prøving før alt klaffer!

Publisert: 25. januar 2005

Kondomer, femidomer og pessar
Disse kalles barriere-prevensjonsmidler fordi deres funksjon er å forhindre at sæden når egget. Disse virker ikke inn på kvinnens syklus og har derfor ingen virkning på fruktbarheten. Sjansene for unnfangelse er til stede allerede neste fruktbare periode etter prevensjonsstopp. Noen velger å bruke slike prevensjonsmidler i en overgangsfase (for eksempel etter p-pilleslutt) mens de fører fruktbarhetsskjema, før de begynner å prøve.

Spiral
Spiralen virker ikke inn på syklusen, men hindrer sæd fra å nå egget, og egget i å feste seg. Allerede første fruktbare periode etter at spiralen er fjernet, kan kvinnen bli gravid. Dersom kobber- eller hormonspiral har vært brukt, anbefales bruk av kondomer i en overgangsfase før dere begynner prøvingen, selv om det ikke er påvist noen gevinst ved å gjøre dette.

P-piller
Som regel dreier det seg om kombinasjonspiller med både østrogen og progesteron. Én pille tas daglig, og hindrer eggløsning. P-pillbruk regnes som en relativt reversibel form for prevensjon. Det vil si at p-pillebruken ikke vil ha påvirkning særlig lengre enn den perioden det brukes, og man vil være like fruktbar som tidligere. Glemmes en pille, er også muligheten for å bli gravid til stede. Hun kan derfor bli gravid ved første fruktbare periode etter p-pilleslutt, men det kan ta to til fire uker før syklusen normaliserer seg. Kvinner som prøver å bli gravide etter p-pilleslutt bruker gjennomsnittlig to til tre måneder lengre før de lykkes. Dersom du blir gravid like etter p-pilleslutt, er sjansen for flerlingesvangerskap noe større.

Minipillen og progesteron implantater
Minipillen (som kun inneholder progesteron) tas daglig, og brukes i hovedsak av kvinner som ikke kan bruke kombinasjonspillen av helsemessige årsaker eller som ammer. Minipillen hindrer vanligvis ikke eggløsning, men gjør unnfangelse vanskeligere fordi livmorsekretet blir tykkere slik at passasjen inn i livmoren og opp i egglederne vanskeliggjøres. Minipillen har også innvirkning på syklusen hos mange kvinner, og fører gjerne til et uregelmessig blødningsmønster. Minipillen er mer reversibel enn kombinasjonspillen, fordi den bare utsetter normal fruktbarhet opp til en måned etter pilleslutt.

Progesteroninjeksjoner
Progesteroninjeksjoner skal forhindre unnfangelse i omkring tre måneder etter injeksjonen er gitt. Fordi de inneholder progesteron, virker de på samme måte som minipillen, men virker lengre. Det kan ta mellom åtte og femten måneder å oppnå normal fruktbarhet etter å ha stoppet bruken av slik injeksjon. Denne formen for prevensjon anbefales ikke kvinner som planlegger barn, eller ønsker mindre enn fire års aldersforskjell på barna.

Hva synes du om artikkelen?  
Neste artikkelDe vanligste fødselsdagene i oktober
DEL