Kåre

Kåre ble særlig myr brukt i tidsrommet rundt 1930. Illustrasjonsfoto: iStock