Emilis er lituaisk form av Emil. Guttenavn i Litauen ender normalt på -s. Emil kommer av det romerske etternavnet Aemilius, som betyr konkurrent eller rival. Emil ble først tatt i bruk som fornavn på fransk.

Sist oppdatert: 20. august 2019

Så populært er Emilis:

129 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Emilis i Norge og andre land:

Emiilis kom i brukt i Norge med innvandring fra Litauen rundt år 2000.

De siste 10 årene har mellom 5 og 19 barn i året fått navnet Emilis i Norge. I 2018 var antallet 5.

Emilis er ikke å finne på topplister i land vi gjerne deler navnetrender med, som Sverige, Danmark, England og USA.

Derfor fungerer Emilis godt nå:

Emilis blir helst brukt i familier med litauisk bakgrunn. Navnet har lyder mange foreldre i Norge liker. Det har de tydelig stemte konsonantene m og l, som også i Emil.

Varianter av Emilis:

Amil, Emelian, Emelie, Emil, Emile, Emilian, Emilie, Emilio

Slik uttales Emilis

e-MIIL-is

Navn i samme sjanger som Emilis

Adonis, Aleksandrs, Andris, Andrius, Arina, Aurelia, Boris, Cassius, Christos, Cyprian, Dimitra, Edis, Eleni, Eugenie, Eydis, Freddy, Gabrielis, Kornelis, Lindis, Moris, Raivis, Uldis, Undis, Younis

Du kjenner Emilis fra:

Sjakkspiller Emilis Pileckis, baseballspiller Emilis Guerrero

Jentevariant(er) av Emilis:

Emilia, Emilie, Emilija, Emily

Relaterte lister:

Klassiske navn
Navn som begynner på en vokal
Navn som ender på konsonant
Navn som inneholder populære konsonanter
Navn uten r
Navn uten æ, ø og å

Kilde(r): Navneforsker Ivar Utne

Søk andre navn

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelDarius
Neste artikkelFinley
DEL