Kanskje går du med en mistanke om at det er mer enn ett barn i magen. Eller har du allerede sett dem på ultralyd? Antallet tvillingfødsler stiger mot nye høyder. Men hva innebærer det å være gravid med tvillinger? Og hvilke utfordringer vil dere møte når barna er født?

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Beskjeden om at tvillinger er på vei, blir ofte mottatt med skrekkblandet fryd. I dag finner de fleste ut at de venter tvillinger relativt tidlig i svangerskapet, og får dermed bedre tid til å forberede og glede seg til en enorme omveltningen som venter.

Det er en fordel å finne ut at man venter tvillinger på et tidlig tidspunkt. Tvillingsvangerskap er å regne som risikosvangerskap selv om det som regel går bra. Kvinnen får tettere oppfølging, blir vanligvis tilbudt sykemelding fra uke 20, og det foretas flere ultralydundersøkelser for å følge fostrenes vekst. Årsaken er at hyppigheten av for tidlige fødsler og komplikasjoner øker når det er mer enn ett barn i magen.

Et svangerskap regnes å vare rundt 280 dager (40 uker) i gjennomsnitt. Tvillingsvangerskap varer som regel kortere, og regnes ifølge Twins Magazine og National Organization of Mothers of Twins Clubs som fullgåtte etter 258 dager (37 uker). Den vordende tvillingmorens mage vokser mye fortere enn om hun ventet ett barn. I uke 30 er den faktisk like stor som magen til en mor som venter ett barn ved termin.

Hvor vanlig er tvillinger?
Det blir stadig vanligere å få tvillinger her til lands. Det finnes flere mulige årsaker, men sjansen for tvillinger er større hvis kvinnen:

 • har brukt medikamenter for å øke fruktbarheten
 • har gjennomgått prøverørsbehandling
 • har tvillinger eller andre flerlinger fra før
 • selv er tvilling, eller det er tvillinger i familien
 • har født før
 • er over 35 år gammel
 • er høyere og veier mer enn gjennomsnittet
 • blir gravid kort tid etter p-pillebruk
 • er av afrikansk opprinnelse

I 2002 (tall for 2003 foreligger ikke i skrivende stund) ble det født 54 557 barn i Norge. Blant disse var det 1044 par tvillinger og 15 sett trillinger. Flerfødsler forekommer ved  19,4 av 1000 fødsler – flere enn noen gang!

Kjønnsfordelingen blant flerlingene var som følgende:

Tvillinger:

 • 367 av parene var gutt og jente
 • 351 av parene var gutt og gutt
 • 326 av parene var jente og jente.

Trillinger:

 • 6 av settene var to gutter og en jente
 • 5 av settene var tre gutter
 • 3 av settene var tre jenter
 • 1 av settene var to jenter og en gutt

Det var ingen registrerte større flerlingsfødsler i 2002. Årsaken til nedgang i antallet flerlingefødsler utover tvillinger, er endrede retningslinjer for assistert befruktning. Tidligere satt man inn både tre og fire befruktede egg, mens man i dag nøyer seg med ett eller to. Antallet tvillingfødsler er derimot fordoblet de siste 20 årene.

Oslo hadde størst antall flerfødsler i 2002, mens flerfødslene utgjorde en større prosentandel i Rogaland.

Hvordan vet du at du venter tvillinger?
Kanskje lurer du ganske tidlig på om du venter tvillinger. Du merker gjerne svangerskapssymptomene ekstra godt, og synes magen vokser veldig fort. Noen kjenner spark på ulike sider av magen samtidig, mens andre biter seg merke i at symfyse-fundus-målet er høyere enn forventet. De fleste tvillingsvangerskap oppdages likevel ved ultralyd.

Hva er vanishing twin?
Ultralydteknologien har gjort mye for vår kunnskap om tvillingsvangerskap. Blant annet vet vi nå at mange flere svangerskap starter som tvillingsvangerskap, enn dem som ender i tvillingfødsel. Denne tanken ble først introdusert på 1940-tallet, men begrepet ”vanishing twin” ble ikke tatt i bruk før midt på 1980-tallet.

Ved vanishing twin vil det ved ultralydundersøkelse kunne ses to fostervannssekker med eller uten foster tidlig i svangerskapet, men bare én ved en senere undersøkelse. Vanishing twin forekommer som regel mellom fem og ni uker, og ses som regel sammen med blødning. En studie viste det seg at mellom tre og fem prosent av de registrerte svangerskapene, begynte som tvillingsvangerskap, men endte med enlingfødsel.

At ett av fostrene ”forsvinner” trenger ikke å bety dystre utsikter for den gjenværende tvillingen. Faktisk er sjansene store for at svangerskapet fortsetter uten komplikasjoner!

Hva er tvilling til tvilling transfusjonssyndrom?
Tvilling til tvilling transfusjonssyndrom (TTTS), også kalt føtalt transfusjonssyndrom, er en relativt sjelden svangerskapskomplikasjon som kun rammer eneggede tvillinger som deler morkake. I morkaken finnes en felles karforbindelse som gjør det mulig for blod å gå mellom tvillingene. Noen ganger går denne strømmen kun én vei, slik at den ene tvillingen blir mottaker og den andre giver. I noen tilfeller veksler det hvilken tvilling som er mottaker og giver. Den ene får for mye næringsrik blodtilførsel, mens den andre får for lite. Dermed blir den ene stor og den andre liten.

TTTS kan være kronisk eller akutt, og kan være dødelig. Er den kronisk utvikles den gradvis over tid, og tvillingene ser ikke ut som eneggede verken i størrelse eller farge ved fødselen. Akutt TTTS utvikles raskt på grunn av forskjell i blodtrykk hos de to.

Syndromet kan være svært alvorlig, og oppdages gjerne ved at morens mage vokser unormalt fort. Ved ultralyd vil kan se at den ene tvillingen har for mye og den andre for lite fostervann. Oppdages TTTS før forløsning er et aktuelt alternativ, vil man behandle ved å tappe fra fosteret med for mye fostervann. Dette utgjør i seg selv en økt risiko for at fødselen settes i gang, men risikoen ved å la være er mye større!

Hva er selektiv reduksjon?
Dessverre blir det i noen sjeldne tilfeller påvist kromosomavvik eller annen misdannelse hos ett av fostrene. Foreldrene kan da bli nødt til å ta et vanskelig valg. Skal man forsøke å abortere det syke fosteret? Selektiv reduksjon kan gjøres i spesielle omstendigheter, men krever at tvillingene har hver sin morkake. Deler de morkake, er risikoen for det friske fosteret for stort til at inngrepet kan foretas. Ved inngrep foretatt mellom 10 og 12 uker, er risikoen for spontanabort rundt fem prosent. Men det er vanligere at man oppdager avvik senere, og da er risikoen for spontanabort noe høyere.

Hvordan skiller tvillingsvangerskap seg fra enlingesvangerskap?
Tvillingsvangerskap varer som regel tre uker kortere enn om det bare er ett barn i magen. Mye skyldes at magen vokser mye hurtigere når det er to i magen, og plassen for barna blir liten relativt tidlig. Presset på livmorhalsen er også større, slik at risikoen er større for for tidlig fødsel. Svært få tvillingsvangerskap passerer 40 uker.

Det aller viktigste for en tvillinggravid er å sørge for å få nok hvile. Det er slitsomt å ha to voksende barn i magen. Husk at etter 30. uke vil magen din være større enn en enlinggravids mage ti uker senere!

Spis sunt og jevnt – mange små måltider er bra når magesekkens kapasitet er mindre, og kan også hjelpe hvis du er plaget med kvalme eller halsbrann.

Tvillinggravide går også oftere til kontroll, og barnas vekst kontrolleres gjerne ekstra nøye ved hyppige ultralydundersøkelser. Sykemelding tilbys som regel fra uke 20. Det kan være lurt å ta imot tilbudet – du trenger den ekstra hvilen før barna kommer!

Fram til uke 20 vokser tvillinger like mye som enkeltfostre, deretter avtar vektkurven.

Risikoen for svangerskapsforgiftning er ifølge Tvillingforeldreforeningen mellom tre og fire ganger så høy for tvillinggravide, og kan medføre sykehusinnleggelse før fødselen.

Permisjon
På grunn av fare for for tidlig fødsel, og fordi tvillingsvangerskap er tungt for kroppen, anbefales som regel sykemelding fra uke 20-22 av. Permisjonen utvides med fem uker per ekstra barn dersom dere velger permisjon med 100 prosent lønn, eller syv uker med 80 prosent lønn. Dere bestemmer selv hvordan dere ønsker å fordele den ekstra permisjonen.

Mirror twins
Noen ganger er tvillingene avspeilinger av hverandre – både fysisk og psykisk. Kjennetegn kan være på ulik side av kroppen fra den ene tvillingen til den andre. Som regel dreier det seg ikke om dramatiske speilinger av vitale organer, men at det ene barnet er høyrehendt mens det andre er venstrehendt, at nakkevirvlene går i motsatt retning, eller at fingeravtrykket er speilvendt. Det er bare eneggede tvillinger som kan være ”mirror twins”, og man antar at det skyldes tidspunktet for deling av zygoten. Rundt en fjerdedel av alle eneggede tvillinger har noen grad av slik avspeiling.

Tvillingbåndet
Tvillinger får gjerne et unikt bånd seg imellom, og dette er som regel tydeligere hos eneggede tvillinger. Dette båndet viser seg ofte allerede i spebarnsalderen. Tvillingene er ofte svært knyttet til hverandre, slik at atskillelse kan oppleves som vanskelig.

Tvillingers språkutvikling
Studier peker på at tvillinger generelt har noe tregere språkutvikling enn enlinger. En vanlig årsak er at tvillingene utvikler et eget språk som bare de forstår, kalt cryptophasia.

Visste du:

 • at nesten alle tvillingene i Asia er eneggede.
 • at mer enn halvparten av alle trillingsett består av ett enegget tvillingpar og ett enkeltfoster.
 • at fostre utover tvillinger (trillinger, firlinger osv) oftere er jenter.
 • at tvillingdagen i Ohio, USA er verdens største årlige samling av tvillinger.
 • at Elvis hadde en tvillingbror, Jesse Garon, som var dødfødt.
 • at Shakespeare var far til toeggede tvillinger.

Les også: Hva kjennetegner en tvillingfødsel?

Kilder:

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?