Podcastpodcast om graviditetGravid med tvillinger – slik er det

Gravid med tvillinger – slik er det

Et svangerskap med tvillinger eller flere er helt annerledes enn å være gravid med ett barn. Illustrasjonsfoto: iStock
Podcast: Janet Molde Hollund 2438 Sist oppdatert 03.10.22
Det finnes masse informasjon om svangerskap og fødsel, og du kan følge med på hva som skjer fra uke til uke. Som oftest handler det om de som blir gravide med ett barn. Men hvert år er det flere hundre i Norge som får vite at de ikke bare venter ett barn – men to. Og en sjelden gang tre eller flere. Hvordan er det å ha flere barn i magen samtidig?

Journalist Janet Molde Hollund på Babyverden har i denne episoden fått besøk av Solveig Thorarinsdottir, som er overlege ved Stavanger Universitetssjukehus. Sammen med to andre leger har hun også skrevet boken «Gravid».

Overlege Solveig Thorarinsdottir
Overlege Solveig Thorarinsdottir

Lytt til episoden her:

Under reklamen finner du en skriftlig versjon av det som blir sagt i podcasten. Det er en ren avskrivning av samtalen.

Noen blir altså gravide med flere barn samtidig. Når er det vanligst å finne ut at man har mer enn ett barn i magen?
Nå er det flere og flere som går og får en tidlig ultralyd. Og med endringen av bioteknologiloven så fikk man jo også rett til en 12-ukers ultralyd som etter hvert implementeres i de fleste avdelinger. Men så er det også kvinner som går rundt og føler seg litt store i magen, har kanskje mer svangerskapskvalme, har en mistanke om det.

Så det er altså på en ultralyd at mange får bekreftet at det er to?
Det stemmer.

Pleier de å ha en anelse på forhånd? Du sier noen føler seg litt store?
Ja, det har jo litt å gjøre med hvordan magen vokser, stor vektøkning hos mor, at de kanskje har mer svangerskapskvalme, at de har mer plager enn da de var gravide med én. Hvis de har vært gravide tidligere så føler de kanskje at dette svangerskapet er helt annerledes enn det forrige. Så det er nok en del kvinner som går og kjenner på en viss mistanke.

Når vi nå skal snakke om det å få to, og til og med kanskje flere barn, er det kanskje greit å si noe om hvordan det blir mer enn ett foster? Vi har jo også en- og toegga tvillinger?
Kortfattet så har vi to måter å dele inn tvillinger inn på – etter hvordan vi klassifiserer dem. Det vanligste er å si om de er en- eller toeggede. Men på føden så klassifiserer vi dem etter om de deler morkake, om de deler fostersekk – eller om de ikke deler noe.

De som ikke deler noe, er de vi kaller dicholriale og diamnioale. Chorion er morkake og amnion fostersekk, for å si det veldig enkelt. Og de tvillingene som ikke deler noe, de har hver sin morkake og hver sin fostersekk.

De som deler morkake, men har hver sin fostersekk, de er monochoriale – det vil si at de har en morkake, men to fostersekker – altså diamnioale.

Så er det de som deler morkake og fostersekk. Det er veldig sjeldne tvillinger, og dette er også høyrisikosvangerskap. Men det kan vi komme tilbake til senere. Men de deler altså alt.

Hva er mest vanlig, hva ser du oftest?
Jeg synes vi oftest ser de som ikke deler noen ting. Det er de jeg oftest kommer borti på vakt. Det er i prinsippet de det er minst risiko med.

Så vanlige er de ulike typene tvillinger:
Knappe 80 prosent av alle tvillingesvangerskap er dichoriale, diamniolale – deler altså ikke hverken morkake eller fostersekk.
Alle toeggede og cirka 1/3 av eneggede tvillinger er av denne typen.

Rundt 20 prosent av alle tvillingesvangerskap er monochoriale, diamnioale. De deler altså morkake, men har hver sin fostersekk.
Alle tvillinger av denne typen er eneggede.

1 av 10.000, cirka 5 prosent av monochoriale tvillinger, deler både morkake og fostersekk.
Alle tvillinger av denne typen er eneggede.

Kilde: Veileder i fødselshjelp, Norsk gynekologisk forening

Er det mest av eneggede eller toeggede tvillinger, eller finner man ikke alltid ut av det?
Jo, man finner ut av det. Nå som flere og flere kommer til tidlig ultralyd, så kan vi se de tidlige tegnene på hva de deler, om det er en- eller toegga. Og selvfølgelig når de kommer ut, om de ligner på hverandre eller ikke. Så har vi dette med kjønn. Er det gutt- og jente, så er de toegga.

Et svangerskap med ett barn og et tvillingsvangerskap – er de veldig forskjellige?
Ja! Det er det korte svaret.

Tvillingsvangerskap er jo per definisjon et høyrisikosvangerskap på grunn av bakgrunnsrisikoen med denne type svangerskap. To barn i magen medfører en høyere sjanse for komplikasjoner, både hos mor og de barna hun bærer på. Og det gjør jo at det kreves en helt annen oppfølging fra helsevesenet, men i tillegg så er det en større belastning for kroppen til mor å skulle bære fram to eller flere babyer.

Så sånn sett er det bra at det nå er innført tidlig ultralyd til alle, slik at en nå kan gi oppfølging på en bedre måte?
Ja. Man oppdager tvillingene tidligere enn man kanskje ville gjort ved rutineultralyd i uke 18, og man har bedre forutsetninger for å tilby en tettere oppfølging.

Er det vanlig å bli dårligere når man venter to barn?
Ja, det er det. Det er ofte en høyere utskilling av svangerskapshormonet HCG i blodet, som man også har sett har vært forbundet med mer svangerskapskvalme. Man ser også at tvillinggravide har en større belastning på hjertet til mor, de får ofte mer ødemer og har rett og slett mer av de vanlige svangerskapsplagene – på en sterkere måte.

Du sier at tvillinggravide får en helt annen oppfølging. Hvilken oppfølging får man om man venter to – eller enda flere?
I utgangspunktet er det ganske likt fra primærhelsetjenesten (jordmor og fastlege, journalistisk anmerkning) sin side. Men der jeg jobber, på Stavanger Universitetssjukehus, så ser vi dem annenhver uke fra uke 22 – slik et også står i nasjonale retningslinjer. Av og til må vi se de oftere, men det avhenger veldig risikoprofilen hos mor, om de deler morkake eller ikke, hvordan de vokser. Men basisoppfølgingen er annenhver uke. Og de ukene de ikke er på fødepoliklinikken, er du gjerne hos fastlege eller jordmor i kommunen.

Så her kobler en altså inn flere fagfolk enn bare jordmor og fastlege ganske tidlig?
Ja.

Vi snakket oppfølging. Så hvor tett oppfølging man får avhenger altså hvilket risikobilde man har?
Ja, det gjør man. Man ser på hvert enkelt svangerskap, og så har vi nasjonale retningslinjer om hvordan vi skal opptre ut fra svangerskapet du har.

Du sa tidligere at tvillingsvangerskap blir regnet som risikosvangerskap. Noen innebærer mer risiko enn andre. Er det blant annet TTTS, altså tvilling-tvilling transfusjonssyndrom, du tenker på?
Ja, TTTS er bare én av komplikasjonene som kan oppstå i et tvillingsvangerskap. Det er heldigvis en sjelden komplikasjon, men det kan oppstå hos tvillinger som deler morkake. Søsken er jo ikke alltid flinke til å dele. Så av og til ser vi at blodkarene i morkaken er slik at den ene tvillingen tar mer blod enn den andre, blir større, tisser mer, får mer fostervann rundt seg i fostersekken sin, mens den andre blir blodfattig, liten av vekst og har lite fostervann. Så når vi ser at det er forskjell i vekst, og forskjell i fostervannsmengde hos den gravide, så kan det være et alvorlig tegn som må følges opp nøye.

Heldigvis er dette, som sagt, en veldig sjelden komplikasjon. Men den er nok bakgrunnen for at vi har såpass mange kontroller for å avdekke dette tidlig. Noen ganger kan dette gå over helt av seg selv, mens vi andre ganger må sende dem til fostermedisinske avdelinger i utlandet, primært Stockholm eller København, for å få brent de aktuelle blodkarene – slik at transfusjonen stopper.

Så selv om dette kan være alvorlig, så er det noe man kan gjøre med det?
Absolutt. Medisinen har kommet såpass langt der at vi ser det er mye lavere dødelighet, og man det at man tar dette tidlig nå gjør at det går bra med de aller fleste.

Men nå tok vi et eksempel på en komplikasjon som gjerne er en av de vanskeligste?
Ja. Jeg tror ikke at man som tvillinggravid skal gå og tenke på disse alvorlige komplikasjonene. Man får en ekstremt god oppfølging i det norske helsevesenet. Det er selvsagt viktig å være på vakt dersom man blir veldig stor i magen, eller får litt vandig utflod og føler mye trykk og press. Da skal du selvfølgelig ta kontakt. Men igjen, dette er ikke den vanligste komplikasjonen, men den kan forekomme i tvillingsvangerskap.

Men selv om barna ikke deler morkake, hender det at de vokser ulikt?
Ja, det hender at barna vokser ulikt. Vi kan se at det er forskjell i vekst på tvillinger.

Er det noen forskjell på om du har svangerskap med to gutter, to jenter eller en av hvert kjønn?
Nei, det vil jeg ikke si. Det er noen som sier at en blir dårligere med to jenter, men jeg vet ikke om vi har noe veldig godt medisinsk belegg for å kunne si det. Det er vel noen studier som viser at man kan ha noe høyere mengde svangerskapshormoner med jentefoster, men jeg har ikke gravd meg så dypt ned i akkurat den problemstillingen.

Kan en regne med at en ikke klarer å stå så lenge i jobb når man er gravid med tvillinger?
Det er veldig individuelt. Noen kvinner føler seg spreke hele svangerskapet, slik det også er for noen av dem som venter ett barn. Men med tvillinger så tilbys man sykmelding fra uke 28, rett og slett fordi det er en stor belastning å gå gravid med to foster. Vi ser også at de som har en veldig tung fysisk jobb, eller har en jobb som kan være utfordrende å utføre med stor mage, de får nok sykmelding eller svangerskapspenger tidligere.

Så lurer vi jo på – hvor lenge kan man regne med å gå gravid før barna blir født? Er det vanlig at de fødes tidligere når det er to?
Ja. Tvillinggravide har en høyere risiko prematur fødsel. Og så går de aldri til termin, for vi har godt medisinsk belegg for å sette de i gang før termin.

Hvor lenge før er vanlig?
Tvillingene med høyest risiko forløser man med keisersnitt mellom uke 32 og 34. Det er selvfølgelig veldig sjelden. De som deler morkake setter vi i gang mellom uke 36 og 37, og de som ikke deler noen ting får lov til å gå helt til uke 38 eller 39. Men når det er sagt, så vurderes hvert tvillingsvangerskap for seg. Og ser vi at det er veksthemming på den ene tvillingen, at det er tegn som gjør at de må forløses tidligere, så gjør vi det.

Så det er mye større grad av planlegging når man venter tvillinger?
Ja, det kan du si. Det er nok mer som skal planlegges og følges opp i et tvillingsvangerskap enn når du har bare ett barn i magen.

Så det hender ikke at folk går over termin når de venter to?
Det har jeg aldri hørt vært borti. Dette blir jo alltid en vurdering. Dersom en kvinne hadde ønsket å gå ut svangerskapslengden, og det var medisinsk forsvarlig, kunne man vel kanskje avtalt noe. Men jeg har aldri opplevd at noen ønsker å gå til termin med tvillinger. Og så har vi ganske godt medisinsk belegg for at praksisen med igangsettelse av tvillingfødsel er god. Og vi skal jo gjøre ting som er medisinsk forsvarlig og forsket på, så dette har vi godt belegg for å gjøre.

Men det hender kanskje at de kommer enda tidligere til verden? Kanskje starter fødselen spontant enda tidligere enn man ønsker?
Ja, og det kan skje oftere for de som får tvillinger, det er en økt risiko for for tidlig fødsel.

Hvor lenge prøver man å holde igjen dersom fødselen starter for tidlig?
Det er akkurat det samme som for de som venter ett barn. Før uke 34 gir vi riehemmende midler og lungemodningssprøyter. Etter uke 34 så lar vi det gå sin gang.

Vi har snakket en del om å få to barn, fordi dette er vanligst. I 2021 var det rundt 800 tvillingfødsler. Men det er også noen som får tre, og til og med fire på én gang. Har du vært borti noen sånne svangerskap?
Jeg har vært borti en tvillinggravid, og stått i gangen på ett trillingkeisersnitt. Men utover det så er dette veldig sjelden.

Hvordan er det å få tre barn på én gang?
Det innbiller jeg meg må være enda en risikofaktor og enda mer komplekst. Jeg har nesten for lite erfaring til å uttale meg om det. Det er sjelden vi ser trillinger. Men det er alltid noen i året.

Ja, jeg mener statistikken viser at det er i underkant av 10, men kanskje mellom 6 og 9 i året?
Ja, i Norge? Og så fordeler jo dette seg på de respektive fødeavdelingene, så vi ser dette ekstremt sjelden.

Så vanlig er flerlinger:
I 2021 var det 54.628 enkeltfødsler, 770 tvillingfødsler og 4 var trillingfødsler i Norge. Sjansen for å få mer enn ett barn var 14,0 av 1000 fødsler.

Slik var kjønnsfordelingen for flerlingfødsler i 2021:

Tvillinger:
2 jenter: 247
2 gutter: 255
1 jente og 1 gutt: 247

Trillinger:
3 gutter: 3
2 gutter og 1 jente: 1

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Hvis noen av de som hører på denne episoden, og har to i magen, har du noe du vil si til dem? De er sikkert spente, kanskje er det også litt skummelt og overveldende?
Jeg vil egentlig si at man alltid klarer mer enn man tror. Og så er det en ekstrem glede for de som er en del av et tvillingpar å vokse opp. Selv om det er tøft for mor i svangerskapet, og kanskje tøft når man føder – og de første årene, så tror jeg at sluttsummen er noe man må tenke på hele tiden. Spesielt om det innimellom blir tunge stunder. For tenk den ekstreme gleden barna har av hverandre.

Men det er klart at det å gå gravid med tvillinger, føde tvillinger, og oppdra tvillinger, er en prøvelse for ethvert parforhold. Tvillingmammaer, og for så vidt også pappaer, trenger støtte og hjelp den første tiden. De må ikke være redde for å be om hjelp, tror jeg. Vi må huske på at vi ikke skal gjøre dette alene. Har man folk rundt seg, er det viktig å involvere dem. Og huske på å snakke sammen og ta vare på parforholdet oppi det hele. Det tror jeg er helt essensielt for samarbeidet videre.

Så kan man kanskje også tenke at man får så god oppfølging gjennom svangerskapsomsorgen, at dette ikke er noe man skal være redd for?
Nei, man skal ikke være redd. Vi synes at det er trygt å føde barn i Norge, og den oppfølgingen vi gir er ekstremt godt gjennomtenkt og medisinsk forsket på. Så er det jo veldig lav terskel for kvinner med to barn i magen til å ta kontakt med fødeavdelingen sin – når som helst på døgnet. Det må man ikke glemme. Vi er her for å hjelpe!

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: