Det blir tvillinger dersom ett egg deler seg én gang ekstra, eller om to egg befruktes samtidig. Det finnes to typer tvillinger – eneggede og toeggede. Toeggede er mest vanlig.

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Hvordan vet vi om tvillingene våre er eneggede eller toeggede?
Det kan være vanskelig å finne ut om tvillingene er eneggede eller toeggede før fødselen, men dersom det ved ultralyd viser seg å være en gutt og en jente, er det alltid snakk om toeggede tvillinger. Toeggede tvillinger deler aldri morkake, men det kan være vanskelig å se om det er én felles eller to som ligger tett ved siden av hverandre, så dette regnes ikke som et sikkert tegn. Dersom tvillingene deler indre fostervannshinne (amnion) og/eller ytre fostervannshinne (chorion), er det eneggede tvillinger. Men både eneggede og toeggede tvillinger kan ha hver sine.

Det finnes flere metoder for å finne ut om tvillingene er eneggede eller toeggede etter fødselen, men den sikreste metoden er ved DNA-testing.

Husk at tvillingene ikke trenger å være eneggede selv om de ligner på hverandre. Toeggede tvillinger ligner ofte mindre og mindre på hverandre etter hvert som de blir eldre, mens man gjerne opplever en motsatt utvikling blant eneggede.

Eneggede tvillinger
Eneggede tvillinger kalles også monozygote (mono=ett, zygote=egg) eller identiske tvillinger. Det finnes ikke noen regel for hvem som blir gravide med eneggede tvillinger, men hyppigheten varierer noe fra verdensdel til verdensdel. Blant annet fødes det flere eneggede tvillinger i Afrika, og færre i Asia. Her regnes det at eneggede tvillinger forekommer i fire av 1000 svangerskap.

Ett egg befruktes av én sædcelle og danner én zygote, men deler seg spontant helt i to før det fester seg i livmoren. Tvillingene er genetiske kopier av hverandre og er alltid av samme kjønn. Zygoten kan dele seg når som helst mellom én og 14 dager etter unnfangelsen. Det vanligste er mellom fire og åtte dager. Hvorvidt tvillingene deler morkake og ytre og indre fosterhinne, avhenger av tidspunktet for delingen av zygoten, og får betydning for den videre utviklingen.

  • Finner delingen sted mellom én og tre dager etter unnfangelsen, vil tvillingene få hver sin morkake, ytre og indre fosterhinne.
  • Finner delingen sted mellom fire og åtte dager etter unnfangelsen, vil tvillingene som regel dele morkake og ytre fosterhinne, men ha hver sin indre fosterhinne.
  • Finner delingen sted mellom åtte og 14 dager etter unnfangelsen, vil tvillingene dele morkake og begge fosterhinnene.
  • Finner delingen sted senere, blir resultatet siamesiske tvillinger (som er svært uvanlig i vår del av verden).

Toeggede tvillinger
Det er vanligere med toeggede tvillinger enn med eneggede. Hyppigheten avhenger mye av faktorene nevnt tidligere, men du kan få toeggede tvillinger selv om du ikke kjenner deg igjen i beskrivelsen. Toeggede tvillinger kalles også dizygote (di=to, zygote=egg).

Toeggede tvillinger kan unnfanges dersom to egg løsner ved eggløsning, og blir befruktet av hver sin sædcelle. Hver av tvillingene vil ha sin egen morkake, chorion og amnion (fosterhinnene). Toeggede tvillinger er å regne som søsken unnfanget samtidig, og er ikke likere enn søsken ellers. Dersom tvillingene er av ulike kjønn, er de helt sikkert toeggede, men også tvillinger av samme kjønn kan være toeggede.

Hva synes du om artikkelen?