GravidEn- eller toeggede?

En- eller toeggede?

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 30558 Sist oppdatert 20.03.23
Det blir tvillinger dersom ett befruktet egg deler seg én gang ekstra, eller om to egg befruktes samtidig. Det finnes to typer tvillinger – eneggede og toeggede. Toeggede er mest vanlig.

Hvordan vet vi om tvillingene våre er eneggede eller toeggede
Det kan være vanskelig å finne utom tvillingene er eneggede eller toeggede før fødselen. Viser ultralyd at det er en gutt og en jente, er det alltid snakk om toeggede tvillinger. Men ellers må man se om tvillingene har samme morkake. Kan man helt sikkert se at de har samme morkake, er tvillingene eneggede.

Men det er skjer også at morkakene til toeggede tvillinger er plassert så tett at de mer eller mindre smelter sammen, så selv tilsynelatende «enkle» morkaker må analyseres nøye for å sjekke om det opprinnelig var to. At det er to morkaker trenger heller ikke automatisk bety at det er toeggede tvillinger. Hos rundt en tredel av eneggede tvillinger deler det befruktede egget seg så tidlig at det utvikles to morkaker.

For å være tilnærmet helt sikker, kan det brukes DNA-tester. Folkehelseinstituttet (FHI) sier at en del tvillinger har tatt DNA-test i forbindelse med studier FHI har gjort. De fleste har fått bekreftet det de allerede visste, men noen har også fått seg en overraskelse. For eksempel ved at tvillinger som trodde de var eneggede, viste seg å være toeggede.

Eneggede tvillinger
Eneggede tvillinger kalles også monozygote (mono=ett, zygote=egg) eller identiske tvillinger. Eneggede tvillinger oppstår ved at ett enkelt befruktet egg deler seg og blir to atskilte fosteranlegg innen 14 dager etter befruktningen. Siden begge barna kommer fra samme eggcelle og sædcelle, har de helt likt arvestoff. Alle egenskapene som er bestemt av arv, som for eksempel blodtype, er derfor helt like. Eneggede tvillinger har alltid samme kjønn.

Hyppigheten av eneggede tvillinger er nokså lik i hele verden, med mellom 3 og 5 per 1000.

Hvor mye de eneggede tvillingene deler av morkake og fosterhinner, avhenger av hvor tidlig delingen av det befruktede egget skjer. Det vanligste er at tvillingene deler ytre fosterhinne (chorion), men ikke indre fosterhinne (amnion).

Eneggede tvillinger – etter når egget deler seg:
– Dersom delingen finner sted før dag 3:
Dichoriale, diamnionale (DCDA) ca 1/3
– Dersom delingen finner sted dag 4-8:
Monochoriale, diamnionale (MCDA), ca 2/3
– Deler seg dag 8-12:
Monochoriale, monoamnionale (MCMA) <1 prosent
– Deler seg dag 13-14:
Siamesiske (sammenvokste) tvillinger

NB! Se forklaringer av DCDA, MCFA og MCMA under annonsen.

Alle tvillinger etter morkaketype
DCDA: – Dette gjelder knapt 80 prosent av alle tvillingsvangerskap. Fostrene har hver sin morkake, men disse kan ligge så tett at de ser ut som én. Fostersekkene er adskilt ved fire-laget skillevegg (det vil si at hver tvilling har to egne hinner rundt seg).
– Alle toeggede tvillinger og cirka 1/3 av eneggede tvillinger er DCDA
– Nesten 9 av 10 tvillinger som er DCDA er toegget

MCDA:
– Dette gjelder cirka 20 prosent av alle tvillingsvangerskap. Fostrene har felles morkake og hver sin fostersekk med tynn, tolaget skillevegg (hver tvilling har egen indre hinne, men de deler den ytre)
– Alle MCDA-tvillinger er eneggede.

MCMA:
– 1/10 000 svangerskap, 5 prosent av monochoreale tvillinger. Felles morkake og felles fostersekk uten skillevegg (tvillingene deler både ytre og indre hinne). Alle MCMA-tvillinger er eneggede.

Kilde:
Veileder i fødselshjelp (2020), Tvillinger

Sjansen for tvillingsvangerskap øker på flere måter:
– assistert befruktning (både at en stimulerer eggløsning, og at en setter inn to embryo. Å sette inn to embryo var vanligere årsak til flerlinger før, nå settes som regel bare ett befruktet egg inn.)
– høyere alder hos mor
– høyere vekt hos mor
– kosthold
– etnisitet
– paritet og hereditet (arvelighet) for tvillinger på mors side

Toeggede tvillinger
Toeggede tvillinger kalles også dizygote (di=to, zygote=egg), og er mye vanligere enn eneggede. Toeggede tvillinger utgjør cirka 70 prosent av tvillingpar, mens eneggede utgjør cirka 30 prosent (i fravær av assistert befruktning).

Ved toeggede tvillinger slipper mor to egg ved eggløsning, og hvert av disse blir befruktet av hver sin eggcelle. Toeggede tvillinger er å regne som søsken unnfanget samtidig, og trenger ikke være likere enn søsken ellers. Det er alltid toeggede tvillinger når barna er av ulikt kjønn, men også tvillinger av samme kjønn kan være toeggede. I omtrent halvparten av toeggede tvillingpar er den ene tvillingen gutt og den andre jente. Det er mulig for toeggede tvillinger å ha forskjellig far, men det skjer veldig sjelden.

Toeggede tvillinger har hver sin morkake og fostersekkene er atskilt.

Det er en arvelig tendens til å få toeggede tvillinger. Kvinner som selv er toeggede tvillinger, og deres søstre, får noe oftere tvillinger enn befolkningen generelt. Dersom en kvinne har fått toeggede tvillinger én gang, er sjansen for at hun i neste svangerskap igjen skal få toeggede tvillinger dobbelt så høy som sannsynligheten i befolkningen generelt.

I visse områder i Afrika er hyppigheten av fødsel av toeggede tvillinger svært høy – opptil én av 20 fødsler.

Ifølge Medisinsk fødselsregister utgjorde flerfødsler 1,41 prosent av alle fødsler i Norge i 2022. Det var 708 tvillingfødsler og 8 trillingfødsler.

Fordel med tidlig ultralyd
Dersom det er mistanke om tvillingsvangerskap, tilbys den gravide ultralyd så fort som mulig. Dette for å finne ut hvor langt på vei den gravide er, om fostrene deler morkake og fosterhinner m.m. Ifølge Veileder i fødselshjelp er det en fordel om dette skjer før uke 14, og det er nyttig å dokumentere dette i Helsekort for gravide og med bilder i journalen. I tillegg planlegges rutine UL i uke 17-19 med grundig gjennomgang av fosterutviklingen og om mulig bestemmelse av navlesnors-festene.

Alle flerlingesvangerskap får ekstra nøye oppfølging.

Fordeling av kjønn ved flerfødsler i Norge i 2022:
Tvillinger:
2 gutter: 248
1 gutt og 1 jente: 241
2 jenter: 219

Trillinger:
3 jente: 4
2 jenter og 1 gutt: 1
2 gutter og 1 jente: 3
3 gutter: 0

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Risiko
Tvillingsvangerskap og trillingsvangerskap er en større påkjenning for den gravide enn vanlige svangerskap.

Det forekommer noe oftere medfødte misdannelser hos tvillinger enn hos barn flest, og dette ser i særlig grad ut til å ramme eneggede tvillinger. Det er 2-3 ganger så mange misdannelser blant eneggede tvillinger som blant ikke-tvillinger.

TTTS: tvilling-tvilling-transfusjonssyndrom
Dette er en syndromet oppstår i 10-15 prosent av MCDA-svangerskap, det vil si svangerskap med eneggede tvillinger som deler morkake. TTTS er en alvorlig komplikasjon. Syndromet utvikles ofte gradvis, men kan komme raskt.

Ved TTTS er det direkte forbindelse mellom sirkulasjonen til de to fostrene i morkaken. TTTS oppstår når det går mer blod til ett foster enn det andre. Den ene tvillingen får mindre sirkulerende blodvolum, liten urinproduksjon og for lite fostervann. Mens den andre tvillingen får for mye væske i blodet, stor urinproduksjon og for mye fostervann. Det blir derfor ulik vekst hos de to tvillingene.

Kilder:
Heiberg, Arvid: tvillinger i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 28. juni 2021 fra https://sml.snl.no/tvillinger
Norsk gynekologisk forening,
Veileder i fødselshjelp (2020)
Folkehelseinstituttet: Om tvillingforskning
Stavanger Universitetssjukehus
tvilling.no

Statistisk sentralbyrå: Fødte

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: