GravidVenter dere tvillinger, eller kanskje trillinger?

Venter dere tvillinger, eller kanskje trillinger?

Tvillinger og trillinger innebærer mye arbeid, men utrolig mye glede også. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Ragnhild Male Hartviksen, hentet fra Spedbarnsboken 2023-2024 17228 Sist oppdatert 21.02.22
Foreldre som får tvillinger eller trillinger er heldige! Ferlingforeldre opplever at de har mye å glede seg over, men de møter også mange utfordringer, både på det praktiske og følelsesmessige planet.

Vil du lytte til dette kapittelet fra Spedbarnsboken i stedet for å lese? 

I Norge blir det født rundt 700 par tvillinger og 10 sett trillinger i året. Barnas ankomst er som regel forbundet med forventing og glede. Cirka halvparten av tvillingene, og de fleste sett trillinger, er født for tidlig. Premature barn medfører mer arbeid for foreldrene, og i noen tilfeller trenger barna også ekstra hjelp over lengre tid.

Barselperioden

Etter fødselen er det et kort opphold på barsel – vanligvis 3-5 dager, noe lenger ved keisersnitt. Tvillingforeldre får ofte familierom hvor også far/partner kan bo sammen med mor og barna. Da kan begge foreldrene bidra i daglig omsorg for de små. Dersom barna er innlagt på nyfødtintensivavdelingen og trenger medisinsk behandling, legges det til rette for at foreldrene kan tilbringe mest mulig tid med barna der.

Er det spørsmål rundt fødselen eller eventuell behandling, be om samtale med jordmor eller lege før hjemreise.

Det er overveldende å bli foreldre til to eller flere, og den første tiden hjemme kan oppleves som krevende. Søk hjelp dersom én eller begge foreldre føler seg nedstemt etter to–tre måneder. Fødselsdepresjon forekommer hyppigere hos tvillingforeldre.

Like glad i begge, og klarer man se forskjell?

Mange flerlingforeldre lurer på om de kan klare å se forskjell på barna, samt bli like glad i begge barna. Klart man kan! Gjennom gjentatte gode samspillserfaringer, amming, lek og kos blir man gradvis kjent med det enkelte barn og knytter individuelle bånd. Gled dere. I noen tilfeller opplever man imidlertid den vonde følelsen av at man kjenner på at man får ett favorittbarn, dette kan veksle mellom barna over tid og kan ha sammensatte årsaker. Skulle dere oppleve dette er Tvillingforeldreforeningen er tilgjengelig på tvilling.no for råd og støtte både for dette og andre flerlingspesifikke utfordringer dere står i gjennom oppveksten.Amming

Fra naturens side er det ingenting i veien for å amme to barn. Melkeproduksjonen reguleres av etterspørselen, og med dobbel etterspørsel blir det som oftest dobbel produksjon. Dette krever mer energi, så mor må sørge for å få i seg ekstra mat og drikke i ammeperioden. Forsøk å få barna inn i en felles rytme for å unngå amming hele tiden.


Be om råd og hjelp av en ammerådgiver på sykehuset før dere reiser hjem. Da er dere bedre rustet ved hjemkomst. Gi barna melk fra begge bryst. Hvis ett av barna har bedre sugeevne, vil det komme begge til gode. Barna vil venne seg til å snu hodet begge veier, og styrker nakke- og halsmuskler.


Mange mødre synes det er fint å amme barna ett om gangen når de blir større og mer nysgjerrige. Benytt anledningen til det når dere kan. Det er viktig at familien lager rutiner de selv synes fungerer godt. Mange må supplere med morsmelkerstatning, gjerne til kveldsmåltidet, allerede i de første ukene. Ikke alle ønsker å amme, og heller ikke alle som ønsker å amme får det til.Den første tiden hjemme

De fleste tvillingfedre/partnere tar ut foreldrepengeperioden når mor og barn kommer hjem fra sykehuset. Da er de to om stell og rutiner den første tiden. Med de nye reglene for foreldrepenger og foreldrepermisjon anbefales mor og far/partner å være hjemme samtidig i de ekstra 17/21 ukene (avhengig av om man velger 80 eller 100 prosent dekningsgrad). Da blir det større ro rundt den nye familiesituasjonen, risikoen for fødselsdepresjon reduseres og begge blir godt kjent med barna.


Ikke legg ambisjonsnivået for høyt! Det viktigste den første tiden er å gi barna nok mat, søvn og kos. Det gir en god start for hele familien. Sørg for å ha nok bleier og klesskift, samt flasker og eventuell morsmelkerstatning i hus. Lag rutiner som gir familien nok søvn. Er man uthvilt, har man overskudd til det meste. Bytt på å ta igjen tapt søvn.


Det kan føles umulig til enhver tid å dekke behovene til to eller flere små barn, og ofte søsken i tillegg. Det er det også. Det viktigste er å gjøre så godt dere kan. Og det er godt nok!Trillinger

Når familien venter trillinger, melder behovet for hjelp seg ganske raskt. Med de nye reglene for foreldrepenger og foreldrepermisjon får trillingforeldre 46/56 uker ekstra (avhengig av om man velger 80 eller 100 prosent dekningsgrad). Mange vil likevel ha behov for et tredje sett hender, og søker hjelp utenom hjemmet. Et godt tips er å ta kontakt med sosionomtjenesten på sykehuset allerede før barna er født. De vil hjelpe dere med å skrive en søknad til kommune eller bydel om støtte.


Det er større risiko for komplikasjoner rundt fødselen, og barna kan ha individuelle ekstrabehov som må følges opp. Det kan dessuten ta lengre tid for trillingforeldre å knytte seg til det enkelte barnet. Dette gjelder særlig dersom ett eller flere av barna trenger medisinsk behandling. Heldigvis går det fint med de aller fleste trillinger, og foreldre og barn kan reise hjem etter noen uker på sykehuset. Da er ofte rutiner og stell innarbeidet, og man har fått god hjelp til å komme i gang med måltidene. Men det er travelt å være foreldre til tre små, og kanskje søsken i tillegg.


Mange trillingmødre ammer, men de fleste gir også mat på flaske. Det er flott om barna får morsmelk, men det er viktig at ambisjonene er realistiske. Godt teamarbeid og gode rutiner for amming, flaskemating, stell og oversikt over hvem som gjør hva er viktig. Foreldrene må legge forholdene til rette for eksterne hjelpere som kommer inn i hjemmet. Med flere voksne går måltidene også raskere og greiere.


Den første tiden hjemme med trillinger oppleves ofte annerledes enn med tvillinger, fordi barna ofte har vært lenge på sykehus og kommer hjem med rutiner. Foreldrene har hatt tid til å bli kjent med barna, og tenkt gjennom hvordan forholdene hjemme bør tilrettelegges.


Trillinger tar mye tid – særlig de første månedene. Men med god innsats i starten, får dere igjen for det senere.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: