GravidKan det være to?

Kan det være to?

Hva om det dukker opp mer enn en baby på ultralydskjermen? Illustrasjonsfoto: iStock
Av Maren Eriksen 117847 Sist oppdatert 13.03.24

Er det noen spesielle tegn jordmødre ser etter i begynnelsen av et svangerskap for å få et lite hint om det er ett eller flere foster i magen? Les jordmor Ragna T. Larsens svar.

Er det tvillinger i familien, virker magen større enn normalt eller har du bare en liten snikende følelse av at det er mer enn én der inne? Mange gravide er innom tanken om tvillinger – enten det er fordi de tror det er det, håper det eller ønsker å unngå det. Men bortsett fra ved kunstig befruktning hvor man kan sette inn to egg, er det lite man kan gjøre fra eller til for å påvirke sjansene for tvillinger. Men vi vet at sjansen øker med mors alder og antallet barn fra før.

– Sjansen for å få tvillinger er rundt 15 av 1000, 1 av 1000 for å få trillinger og 1 av 10 000 for å få firlinger, sier jordmor Ragna T. Larsen ved Mamastork i Stavanger.

Dette kan øke sjansen for å få tvillinger:

– Arv: Det er arvelig tendens til å få toeggede tvillinger.
– Har en kvinne fått toeggede tvillinger én gang, er risikoen for at hun i neste svangerskap på ny skal få toeggede tvillinger dobbelt så stor som ellers i befolkningen.
– Alder: Sannsynligheten for å få tvillinger øker med kvinnens alder, og er høyest i alderen 35-39 år.
– Hyppighet av eneggede tvillinger er nokså lik over hele verden. Men i visse områder i Afrika er hyppigheten av toeggede tvillinger svært høy – opptil 1 av 20 fødsler.

Kilde: Store medisinske leksikon

Les også:

Ultralydvideo: Overraskelse! Det er to!

To eller flere. Tvillinger, eller kanskje trillinger?

En- eller toeggede?

Mer symptomer – og kraftigere
De fleste gravide kjenner tidlig på svangerskapssymptomer som trøtthet, kvalme og økt tissetrang. Når det er flere enn én baby i magen, er sjansene store for at disse symptomene blir mer uttalte.

– Den tidligste mistanken vi får skyldes kraftige symptomer. Kvinnene er helt overveldet av kvalme og trøtthet. Med tvillinger kommer også økt hormonmengde, og derfor blir symptomene kraftigere. De øker for hvert ekstra barn, så det er enda kraftigere med trillinger, sier hun.

Med det nye tilbudet om tidlig ultralyd i uke 11+0 til 13+6 fanger man opp de som venter tvillinger mye tidligere enn før. Selv om en del valgte å gå privat og betalte selv for å få tidlig ultralyd, hendte det at flere gikk helt til den ordinære ultralyden i rundt uke 18 før de fant ut at de ventet mer enn ett barn. En av målsetningene med den tidlige ultralyden er at de som er gravide med to eller flere barn skal få enda bedre oppfølging gjennom svangerskapet. Flerlingesvangerskap er per definisjon risikosvangerskap, og det er viktig å oppdage så tidlig som mulig. Én av årsakene er at det er lettere å avgjøre om tvillinger er en- eller toeggede ved tidlig ultralyd enn senere.

Så vanlig er flerlinger:

I 2023 var det 50.683 enkeltfødsler, 704 tvillingfødsler og 5 var trillingfødsler i Norge. Sjansen for å få mer enn ett barn var 13,8 av 1000 fødsler.

Slik var kjønnsfordelingen for flerlingfødsler i 2023:

Tvillinger:
2 jenter: 243
2 gutter: 245
1 jente og 1 gutt: 216

Trillinger:
3 jenter: 1
3 gutter: 1
2 gutter og 1 jente: 2
2 jenter og 1 gutt: 1

Kilde: Statistisk sentralbyrå 


Lytt til podcast om å være gravid med tvillinger:


Større livmor og to hjertelyder
Generelt går ting raskere med gravide som venter mer enn ett barn. Hormonnivåene stiger raskere, kvinnene legger raskere på seg og livmoren vokser også fortere.

– I uke 12 til 14 kommer livmoren over symfysekanten og vi begynner å måle magen. Når den gravide legger seg på benken ser vi kjapt om den er større enn forventet. Da kan det jo bety at terminen er satt feil, eller at det er flere babyer, sier Larsen.

Når livmoren er over symfysekanten, er det også mulig å høre hjertelyden. Så neste trinn vil være å lytte på magen. Noen ganger kan ett og samme foster har ulik hjertelyd når man leter rundt på magen fordi det er i bevegelse, men to ulike hjertelyder kan vekke mistanken til jordmor.

– Noen ganger hører vi fosterlyd overalt, og da tenker vi ofte at her er det nok to, sier Larsen.

Uansett når et flerlingesvangerskap oppdages, vil den gravide få ekstra oppfølging i svangerskapet. Svangerskapskontrollene finner vanligvis sted på poliklinikk på sykehuset eller hos gynekolog, og inkluderer alltid ultralydundersøkelse. Det er viktig å sjekke at begge (eller alle) fostrene har det fint og at de vokser godt.

Les også:

Hvor tidlig kan jeg høre hjertet slå?

Når kommer magen?

Huskesliste for første trimester

Får lavere blodprosent og mer plager
Blodvolumet i den gravides kropp øker mye i et svangerskap – og enda mer i flerlingesvangerskap. Babyene tar det de trenger, så det er mor som sitter igjen som taperen – med lav blodprosent. Resultatet er at mor blir mer sliten, og ofte er det nødvendig med jerntilskudd.

Det er også vanlig at den gravide opplever mer blodsprengninger i huden, plages mer av åreknuter og hemoroider og merker mer til kynnere og nedpress.

– Generelt kommer plagene tidligere og de rammer hardere, sier Larsen.

En overveldende nyhet
Å få vite at man venter tvillinger, trillinger eller firlinger er for de aller fleste overveldende. Selv om man har vært inne på tanken, vil de fleste trenge litt tid til å venne seg til det.

– Det er overraskelse, glede og bekymring. Men de fleste synes det er veldig kjekt etter hvert. Så, når terminen nærmer seg, blir det ofte mer bekymring for jobben som venter når barna blir født, sier Larsen.

Mye liv i magen
Flerlingegravide kjenner ikke nødvendigvis liv tidligere enn andre gravide, men de vil komme til å kjenne mer liv.

– Ofte tar det litt tid før de vet hvem det er som sparker. Og noen ganger er én mer aktiv enn den andre. I løpet av svangerskapet blir mor kjent med begge to – særlig i tredje trimester. Selv om babyene ligger tett, vil mor kunne merke når de sover og når de er våkne, og bli kjent med rytmen til hvert av barna, sier hun.

Foreldrepengeperiode
Dersom du får tvillinger, forlenges perioden med foreldrepenger i 17 uker med 100 prosent uttak, eller 21 uker med 80 prosent uttak. Det er fellesperioden som utvides, og de ekstra ukene kan tas av mor eller far.

Ved fødsel av tre barn eller flere, gis foreldrene 46 uker ekstra ved 100 prosent uttak og 56 uker ekstra ved 80 prosent uttak. Også her er det fellesperioden som utvides.

Dette betyr at tvillingforeldre totalt har krav på 66/80 uker, og trillingforeldre 95/105 uker. Flerlingepappa kan ta ut de ekstra ukene når som helst i stønadsperioden (også de seks første ukene etter fødselen) – samtidig som mor tar ut foreldrepenger.

Utover dette har man ikke krav på noe ekstra hjelp, men det kan være lurt å ta kontakt med den kommunale helsetjenesten da noen kommuner er behjelpelige med for eksempel avlastning. Vær heller ikke redd for å benytte dere av det nettverket dere har, be gjerne om avlastning og hjelp.

Noen produsenter og leverandører sponser også flerlinger med mat, bleier, klær og utstyr. Ta kontakt med aktuelle selskap i god tid før fødsel, og sørg for å få en skriftlig avtale så dere har noe å vise til når tiden er inne.

Selv om tvillingfødsler er annerledes på mange måter, er det fremdeles mange fellesnevnere, så les deg gjerne opp på fødsel.

Veien videre
I tillegg til tettere oppfølging i svangerskapet, vil de fleste tvillinggravide bli sykemeldt i tredje trimester. Da ønsker man å forebygge prematur fødsel ved at kvinnen er i ro. Det kan også være nødvendig fordi det etter hvert blir vanskeligere å finne gode hvilestillinger, og plagene blir mer uttalte.

– Alle gravide skal ta godt vare på seg selv, men for gravide som venter flere barn, er det veldig fokus på ruging. Det er nødvendig å lytte til kroppen og unngå fysisk aktivitet som gir kynnere. Den ekstra hvilen er en investering i en god start. Hver dag ekstra i livmoren teller, sier Larsen.

De fleste tvillinger blir født rundt uke 36-37, men det går an å gå til termin. Tvillinggravide som går helt til termin, blir satt i gang. Noen ganger skjer dette en uke eller to tidligere hvis det er best for mor. Trillinger blir alltid født prematurt, altså før uke 37.

Vanligste leier ved tvillingfødsel:

• I 46 % av tilfellene ligger begge tvillingene i hodeleie ved fødselen.
• I 38 % av tilfellene ligger en av tvillingene i hodeleie og den andre i seteleie.
• I 14 % av tilfellene ligger begge tvillingene i seteleie.
• I 1 % av tilfellene ligger en av tvillingene i hodeleie og en i tverrleie.
• I 1 % av tilfellene ligger en av tvillingene i seteleie og en i tverrleie

Kilde: Fødselsboken (Sandviks, 2021)

– Flerlinger er ofte mindre i forhold til svangerskapslengden, og veiler mellom 2,5 og 3 kilo ved termin. En tvillinggravid har da fem-seks kilo baby i magen, og det er klart det merkes, sier Larsen.

Hun legger til at det er viktig å vite at svangerskapslengden betyr mer enn fødselsvekten. Babyer født nærmere termin vil som regel kunne være på barselavdelingen, og ikke nyfødtintensivavdelingen.

– De fleste klarer seg fint – de er bare litt små. Utfordringen er ofte at de er litt umodne og kan få gulsott eller sovne når de spiser slik at de ikke får i seg nok. Det er ikke uvanlig at det er nødvendig med litt sondemating i begynnelsen, sier hun.

Med trillinger eller firlinger i magen må de fleste regne med lengre tid på sykehus – ofte også i forkant av fødselen, gjerne fra litt over halvgått svangerskap. Barna er premature og vil som regel ha behov for et opphold på nyfødtintensivavdelingen.

– Alt som gjelder for tvillinger blir bare mer når det er enda flere, sier Larsen.

Nødvendig med avlastning
Det er en stor overgang å bli foreldre til to eller flere på én gang. Det er også en stor og krevende jobb som venter.

Det er smart å tenke praktisk på de første åtte-ti ukene etter fødselen. Kan far være hjemme noen ekstra uker? Er det noen andre som kan hjelpe til? Det er nødvendig med noen ekstra hender sånn at mor kan få være mor. Hun trenge nok søvn slik at melkeproduksjonen kommer i gang, og familien kan få en god start. Å få flere barn på en gang er krevende, men det innebærer også mye glede. Og mye oppmerksomhet når du kommer trillende med den store vognen, sier Larsen.

Tvillingforeningen
Tvillingforeningen er en landsdekkende organisasjon for foreldre til barn født ved flerbarnsfødsler. Tvillingforeningen arbeider for å bedre rettigheter, utvikler kurs, seminarer og materiell til både foreldre og fagpersoner. De arrangerer også tvillingforberedende kurs i flere store byer, og byr på sosiale aktiviteter for medlemmer.

De har hjemmesiden www.tvilling.no.

Les også:

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: