BloggAdvokatbloggenSvangerskapskontroller i arbeidstiden

Svangerskapskontroller i arbeidstiden

Retten for gravide arbeidstakere til svangerskapskontroll er lovbestemt. Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: advokatfullmektig Desiré Askerøi, Indem advokatfirma 39436
Som gravid har du rett til å gå til svangerskapskontroll. Men har du rett til å få fri fra jobb, og hva med lønn?
Blogginnlegget er skrevet av advokatfullmektig Desiré Askerøi. Foto: Indem advokatfirma

Rett til fri og lønn

Retten for gravide arbeidstakere til svangerskapskontroll er lovbestemt. Svangerskapskontroll er frivillig og gratis. For gravide arbeidstakere som ønsker å benytte seg av dette tilbudet gir arbeidsmiljøloven rett til fritak fra jobb.

Gravide har imidlertid en plikt til å forsøke å legge slike undersøkelser til utenom arbeidstiden. Det innebærer at du av hensyn til arbeidsgiver først må forsøke å gjennomføre svangerskapskontrollene utenom jobb. Men hvor langt må du strekke deg? Loven krever bare rimelighet – du har rett til fri dersom svangerskapskontrollene ikke med rimelighet kan skje utenfor arbeidstiden.

Ikke bare har gravide rett til fri i forbindelse med svangerskapskontroller så lenge disse ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden, det er også lovbestemt at du da har rett på lønn.

Svangerskapskontrollene

Formålet med kontrollene er oppfølgning av den gravide gjennom svangerskapet. Ved kontrollene gjennom svangerskapet skal lege eller jordmor foreta undersøkelser, samt gi informasjon og veiledning til deg og din ledsager, dersom du har noen med deg.

Den første svangerskapskontrollen foretas vanligvis i uke 6-12. Ved denne kontrollen vil du bli undersøkt samt informert om ultralydundersøkelsene som tilbys i uke 11-13 og 17-20. I tillegg vil du få et helsekort som du må ha med deg til de andre kontrollene og ved fødsel. Gravide over 35 år eller som fyller 35 år før fødsel vil også bli orientert om deres rett til utvidet fosterdiagnostikk, og eventuell henvist til dette.

Fra og med svangerskapskontrollen i uke 24 blir sf-målet (symfyse-fundusmålet) kontrollert. Sf-målet måler veksten av livmoren og barnet. Jordmor eller lege vil også lytte til fosterets hjertelyd fra denne kontrollen.

Videre er det vanligvis svangerskapskontroller i uke 28, 32 og 36. Fra uke 36 begynner forberedelsene på fødsel med blant annet undersøkelse av hvordan barnet ligger i livmoren; med andre ord om barnet ligger i hode- eller seteleie.

De siste svangerskapskontrollene blir foretatt i henholdsvis uke 38, 40 og 41. Jordmor eller lege vil på ny foreta undersøkelse av hvordan barnet ligger i livmoren, samt sjekke blodtrykk, vekt, sf-mål, hjertelyd og ta urinprøve.

Den aller siste svangerskapskontrollen finner bare sted hvis du går over termin. Har du ikke født innen uke 41 får sykehuset ansvaret for den videre oppfølgningen av deg i den siste tiden av svangerskapet.

Kilder:
https://helsenorge.no/gravid/svangerskapskontroller

Bloggen er publisert i samarbeid med Indem advokatfirma


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: