GravidÅ være gravid med tvillinger

Å være gravid med tvillinger

Illustrasjon: iStock
Av Maren Eriksen 79840

Det er stort å finne ut at man venter ikke bare ett, men to barn. Men det påvirker også svangerskapet i stor grad. Her er noe av hva man kan vente.

Den første mistanken
Mange tvillinggravide mistenker at det kan være to tidlig – enten fordi det er tvillinger i familien, at magen vokser uvanlig fort, at plagene er kraftige, eller bare fordi magefølelsen sier det. Men en del har ingen anelse før de kommer til ultralyd.

Tvillingforeningen
Til tross for navnet er Tvillingforeningen en forening for alle som venter eller har flerlinger – altså også for de som får trillinger og firlinger. Foreningen tilbyr svangerskapskurs for tvillingforeldre. Terskelen for kontakt med foreningen er lav.

– De som har hatt assistert befruktning pleier å få ultralyd tidlig, og får dermed god tid til å venne seg til tanken. De fleste som venter tvillinger finner det ut mellom uke 10 og 18, og andelen som finner ut tidlig øker nå som stadig flere tar tidlig ultralyd, sier Ingun Ulven Lie i Tvillingforeningen.

  • Er det noen spesielle tegn jordmødre ser etter i begynnelsen av et svangerskap for å få et lite hint om det er ett eller flere foster i magen? Les jordmor Ragnas svar: Kan det være to?

Det store sjokket
Så snart graviditetstesten er positiv, begynner man å se for seg livet med en baby i hus. Det kan være en stor overgang å justere drømmene til å handle om to babyer.

– For de aller fleste er det først og fremst et gledessjokk å finne ut at man venter tvillinger. Og så kommer bekymringen for hvordan det skal løses rent praktisk. Det er vanlig å ha blandede følelser i svangerskapet, men de fleste opplever at det blir bedre med tiden – når det synker inn hvor stort det faktisk er, sier Ulven Lie.

Så vanlig er flerlinger:
I 2022 var det  i alt 50.858 fødsler. 50.142 av dem var enkeltfødsler, 708 tvillingfødsler og 8 fødsler var trillinger. Sjansen for å få mer enn ett barn var 14,1 av 1000 fødsler.

Slik var kjønnsfordelingen for flerlingfødsler i 2022:

Tvillinger:
2 gutter: 248
1 gutt og 1 jente: 241
2 jenter: 219

Trillinger:
3 jenter: 4
2 jenter og 1 gutt: 1
2 gutter og 1 jente: 3
3 gutter: 0

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Mer og verre plager
Noe av det som kjennetegner et tvillingsvangerskap er mer plager. Tvillinggravide er ofte mer kvalme, og kvalmen varer også lenger. Magen vokser raskere og blir større, beina hovner opp, flere får bekkenløsning, svangerskapsdiabetes eller høyt blodtrykk og det blir fortere tungt å være gravid.

– De fleste tvillinggravide blir sykemeldt – noen tidlig, andre først nærmere termin. Typen yrke spiller naturligvis inn her, i tillegg til den gravides helsetilstand. Tvillinger fødes oftere prematurt, og det er uansett travelt når barna kommer til verden – ingen har noe å tjene på at mor allerede er utslitt ved fødselen, sier Ulven Lie.

Hyppigere kontroller
Tvillinggravide får ekstra oppfølging i form av flere kontroller, og ofte også flere ultralydundersøkelser.

– Det er store lokale forskjeller på hvor hyppige kontroller tvillinggravide får, men min inntrykk er at de aller fleste tvillinggravide føler seg godt ivaretatt, sier Ulven Lie.

Tvillingtyper:

Tvillinger kan være eneggete eller toeggetet. Eneggete tvillinger er genetisk like, mens toeggete tvillinger kan være like forskjellige som søsken ellers.

Toeggete tvillinger har egne morkaker og ytre og indre fostersekker.

Eneggete tvillinger kan ha egen eller felles morkake og indre og ytre fostersekker. 2/3 av eneggete tvillinger har felles morkake og ytre fostersekk, men egen indre fostersekk. 1/3 har eget av alt. Bare 1% har felles av alt.

Kilde: Uke for uke-kalender for deg som venter tvillinger, Tvillingforeningen

Full rulle i magen
Tvillinggravide kan kjenne bevegelser fra barna i magen litt tidligere enn de som venter bare ett barn. Hyppigheten på bevegelser øker naturlig nok også dramatisk.

– Det kan føles som om hele magen bølger seg, og at det aldri blir ro inni der. Det er en god bekreftelse på at alt er bra når man kjenner de små sparke, men det kan bli vanskelig å få sove, sier Ulven Lie.

Fakta om tvillinger:


  • Det er flere enn 75 millioner tvillingpar i verden.

  • Det fødes færrest tvillinger i Asia (cirka 1 av 250 fødsler) og flest i Afrika (ca 1 av 16 fødsler). Yoruba-stammen i Nigeria føder flest tvillinger i verden. Vestlige land ligger på cirka 1 per 60-80 fødsler. Forskjellen skyldes hormonelle faktorer – altså evnen til å løsne mer enn ett egg ved eggløsningen.

  • Arv, alder og ernæring ser også ut til å påvirke tvillinghyppighet.

  • Toeggete tvillinger skyldes først og fremst arv på morens side, men menn kan overføre arv fra sin mor til sine døtre.

  • Eneggete tvillinger er en spontan hendelse, og forekomsten er lik over hele verden.


Kilde: Uke for uke-kalender for deg som venter tvillinger, Tvillingforeningen

Mye praktisk som skal på plass
Da Ingun Ulven Lie selv oppdaget at hun ventet tvillinger, var det bare to måneder igjen til termin. Hun fødte i uke 35 i 1985.

– Det er klart at man raskt tenker praktisk, for det er en stor omstilling å plutselig trenge dobbelt av alt, sier hun.

For eksempel er utvalget av vogner ganske begrenset. Og vognen kan bli en stor investering. En tvillingvogn koster ofte mellom 15 og 20 000 kroner.

– Det er mye som skal på plass når man forbereder seg på å få tvillinger – vogn, senger, bilstoler og så videre, sier Ulven Lie.

Dobbel glede
Det heter at tvillinger er dobbel jobb og dobbel glede. Og det er noe i det, skal vi tro Ulven Lie.

– De fleste tvillinggravide gleder seg veldig, og er stolte. Tvillingforeldre pleier å takle rollen bra, og finner ut av det. Og fedrene kommer som regel mye mer på banen – de deler på det meste og får et godt samarbeid om barna. Vi ser ofte på svangerskapskursene at fedrene virkelig oppdager hvor stort og annerledes det er å skulle få to barn, sier Ulven Lie.

Slutt å si ”Uff da, stakkars deg” til tvillinggravide
Med nyheten om to barn i magen kommer ofte medfølende blikk og kommentarer som ”Huff, hvordan skal dette gå? Nå får dere det virkelig travelt”. Det er sjelden særlig velkomne kommentarer.

– Tvillinggravide er som regel veldig klare over at det kommer til å bli travelt. Men de er først og fremst glade og tenker at de skal klare rollen som tvillingmødre. Slike kommentarer om hvor vanskelig det kommer til å bli, bør vekk. Tenk så fint om man heller kunne si ”Så heldig du er!”.


Bekymringer for tid og kjærlighet til begge
Å få ett barn er en stor omveltning, og mange synes den første tiden er travel og krevende. Når man venter to kan oppgaven virke nesten umulig.

– Mange er bekymret for om de kommer til å ha tid til begge to, og om de kommer til å elske dem like høyt. De er også redd for at det praktiske skal ta all tid, slik at det ikke blir tid til kos, sier Ulven Lie.

De bekymrer seg ikke nødvendigvis uten grunn.

– Tvillinger vil kreve foreldrene nesten hele døgnet. Og tvillingforeldre kjenner nok absolutt på tidsklemma. Det blir aldri tid til å bare sitte og kose, for ett av barna trenger alltid mat, bleieskift og så videre, sier Ulven Lie.

Tvillingfedre kan ta ut noen uker ekstra etter fødselen samtidig som mor er i permisjon, men Tvillingforeningen mener at perioden er altfor kort.

– Enlinger får ha en forelder for seg selv i mange måneder, mens tvillinger bare får det i noen få uker. Resten av tiden må de dele på én forelder. Vi har vært i Stortinget for å forsøke å endre på disse reglene, sier Ulven Lie.

Fødselsforberedelse når man venter to
Som med enlinggravide er også tvillinggravide ulike når det kommer til fødselsforberedelse. Noen leser seg opp på emnet tidlig, mens andre drøyer det så lenge som mulig.

– Noen begynner nok fødselsforberedelsen litt for tidlig. Men vi ser at mange blir beroliget når de får mer kunnskap om hva de kan vente seg, og gjerne også har deltatt på svangerskapskurs, sier Ulven Lie.

Les også:

Økt risiko for komplikasjoner i svangerskap og fødsel
Med to barn i magen øker også risikoen for komplikasjoner, som svangerskapsforgiftning, TTTS (Tvilling til tvilling transfusjonssyndrom) og prematur fødsel. En tvillingfødsel minner heller ikke så mye om en fødsel der det bare skal fødes ett barn.

– Ved en tvillingfødsel er det ikke dempet belysning, musikk og bare én jordmor rolig til stede. Her er det dobbelt av det meste, og gjerne også studenter. Fødslene skjer ved store fødeavdelinger, fordi det er et krav at det finnes barneavdeling der tvillingfødsler skjer. Det blir en mer teknisk og mindre romantisk fødsel. Men det pleier å gå veldig bra, sier Ulven Lie.

I motsetning til ved en enlingefødsel, roer ikke situasjonen seg når babyen er født. For det er ofte når den første tvillingen er født at det blir hektisk.

– Mye kan skje med tvilling nummer to når det plutselig blir mye bedre plass i livmorhulen. Noen kan legge seg på tvers eller i sete, og man må avgjøre om barnet kan fødes vaginalt, eller om det blir hastekeisersnitt, sier Ulven Lie.

Nærmere halvparten fødes prematurt
Det er mulig å gå til termin med tvillinger, men de fleste føder før den tid. Statistisk fødes om lag 40 prosent av tvillinger før 37. uke, men bare 6 prosent vil føde før 32. uke.

Avhengig av hvor prematurt barna kommer til verden, må mange tvillingforeldre belage seg på lenger tid på sykehuset enn de fleste andre foreldre.

– Å få et prematurt barn er også en stor omveltning, og en sårbar tid. Når man får to premature barn blir naturlig nok stresset enda større, sier Ulven Lie.

Kommer barna omtrent til termin, kan de komme hjem så tidlig som tre dager etter fødselen, noe senere ved keisersnitt.

Fosterleie ved fødsel/termin:

Alle tallene er cirka-tall.

I 46 prosent av tilfellene: begge tvillingene ligger i hodeleie

I 38 prosent av tilfellene: én tvilling i hodeleie og én i seteleie

I 14 prosentav tilfellene: begge tvillingene ligger i seteleie

I 1 prosent av tilfellene: én tvilling i hodeleie og én i tverrleie

I 1 prosent av tilfellene: én tvilling i seteleie og én i tverrleie

Kilde: Fødselsboken (2019), Sandviks

De viktige og tøffe første månedene
Den første tiden med tvillinger kan ses på som en unntakstilstand. Det kan være lurt å tenke på den som en investering, og ikke legge andre planer enn å venne seg til de nye rollene som tvillingforeldre.

– Det er travelt. Foreldrene er trøtte. Den første tiden er det vanlig at mellom ni og tolv timer i døgnet går med til måltider. Det er mye knot med to som skal ammes eller gis flaske, alt som skal vaskes, rapes, gulpes … sier Ulven Lie.

Siden mange sendes hjem fra sykehuset før amming er godt etablert, er mange av henvendelsene til Tvillingforeningen fra nybakte tvillingforeldre som føler seg litt hjelpeløse når det kommer til mating av barna.

– En del må få hjelp ved en ammepoliklinikk eller lignende, sier Ulven Lie.

Men hun sier at tre måneders intens innsats pleier å lønne seg.

– Jeg pleier å si at tvillingforeldre bør bruke de første tre månedene på å etablere Familien AS. En fordeling av arbeidsoppgaver og oppbygging av rutiner. Bestemme seg for at barna skal ha mat til faste tider, og innse at det tar litt tid å få det på plass. Barna bryr seg jo ikke om hva klokken er når de er sultne. Men rutinene kommer på plass bare man ikke gir opp, sier Ulven Lie.

Økt risiko for fødselsdepresjon
En svært travel hverdag kan bli en stor påkjenning – særlig når det varer over tid. Og tvillingforeldre har økt risiko for å få fødselsdepresjon.

Forskere ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har benyttet Den norske mor og barn- undersøkelsen til å studere den psykiske helsen til tvillingmødre under graviditeten og i de første årene etter fødselen. De fant at tvillingmødre ikke hadde mer depresjon eller angst under svangerskapet, men at den psykiske helsen ble dårligere over tid. Tvillingmødre hadde 77 prosent større risiko for depresjon fem år etter fødsel enn andre mødre.

Forskerne mente at depresjonen sannsynligvis skyldtes stress, og mener at lengre permisjon for tvillingforeldre er et hensiktsmessig tiltak.

– Det burde vært et bedre hjelpeapparat for tvillingforeldre som sliter, mener hun.

Stor glede og nytte av andre i samme situasjon
Tvillingforeldreforeningens kurs er fordelt på én eller flere samlinger – ofte både før og etter fødselen. De kan være så hyggelige at deltakerne ikke vil gå hjem når treffet slutter.

– Vi ser at tvillingforeldre har stor glede av å være sammen. Det er også seg imellom at de finner den beste støtten, råd og tips, sier Ulven Lie.

Men det er greit å merke seg at kursene på grunn av korona nå foregår online.

Fint om tvillinger

Tvillinger blir ofte generøse. De lærer tidlig å dele alt, både materielle ting og oppmerksomhet. Tvillinger er ofte rause personligheter som ikke er redde for å gi av seg selv i forhold til andre mennesker.

Tvillinger blir ofte omsorgsfulle og støttende. Tvillinger er de første til å gi hverandre omsorg og empati i vanskelige situasjoner. Det lærer dem gode holdninger til andre personer også.

Tvillinger er ofte ettertraktet som venner. Lojale og oppmerksomme er stikkord for tvillinger. Det gjør dem til gode venner.

Tvillinger blir ofte initiativrike. I tvillingforholdet lærer de både å konkurrere og å samarbeide. Det trener dem i et sosialt spill som kan gi dem fordeler senere.

Tvillinger får ofte god selvinnsikt. Gjennom tvillingforholdet lærer de om sider ved sin personlighet og individualitet som gir dem evne til bedre å forstå egne reaksjoner og følelser.

Kilde: Uke for uke-kalender for deg som venter tvillinger, Tvillingforeningen

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: