BloggØkonomibloggenSkal dere utsette permisjonen? Ikke glem å søke!

Skal dere utsette permisjonen? Ikke glem å søke!

Økonomibloggen: Forbrukerøkonom Eva Sørmo 10260 Sist oppdatert 22.06.21
Skal ikke fedrekvoten tas umiddelbart etter mors permisjon, men utsettes noen dager, uker eller måneder? Er det andre justeringer dere ønsker å gjøre med tanke på permisjon med foreldrepenger? Glipper fristene kan dere gå glipp av mye permisjonstid og penger!

Søk innen frist!

Det er viktig at man merker seg søknadsfrister dersom man vil gjøre endringer. Du kan vente med å ta ut kvoten din til barnet blir større, men dette må du søke om. NAV må da ha mottatt søknaden din innen siste dag i fellesperioden. Denne datoen finner du i mors vedtaksbrev om foreldrepenger. Husk at dersom du søker for sent mister du dager! Søker du fem dager for sent, betyr det at du mister fem dager av kvoten din.

Mistet selv noen dager

For noen år siden adopterte vi en liten jente. Å adoptere et barn er en krevende prosess, fordi det er mye å sette seg inn i, selv om det likevel har vært en fantastisk opplevelse. Jeg tok ut full permisjon for å kunne være hjemme i starten. Etter noen måneder begynte hun på skolen, og da ønsket jeg å jobbe mens hun var på skolen, slik at jeg kunne trekke permisjonen ut i tid. Dette fungerte fint, helt til jeg byttet jobb. Jeg begynte i ny jobb og fikk tilpasset en deltidsstilling i starten, slik at jeg kunne komme tidligere hjem på ettermiddagene.

Da jeg hadde levert siste søknad om endring til NAV, glemte jeg å se på dato for siste permisjonsdag. Dette medførte at jeg ikke fikk med meg at jeg hadde dager til gode, og glemte dermed å søke utsettelse av resterende permisjonsdager innen fristen. Dette resulterte i at jeg mistet flere dager av min foreldrekvote.

Sett deg inn i reglene

Det er viktig å sette seg inn i reglene for foreldrepenger og å være oppmerksom på endringer. Fedre- og mødrekvoten for foreldre med barn som er nå 15 uker ved 100 prosent uttak og 19 uker ved 80 prosent uttak.

For å ha rett til fedrekvote, må mor ha opparbeidet rett til foreldrepenger og ikke ha mottatt engangsstønad.


Foreldrepengeperioden

Foreldrepengeperioden består av fedrekvoten, mødrekvoten og fellesperioden. Fellesperioden er de resterende ukene når mors tre uker før termin, mødrekvoten og fedrekvoten er trukket fra. Fellesperiodens lengde varierer ut fra om du velger 80 prosent eller 100 prosent uttak av foreldrepenger. Ved 100 prosent uttak er fellesperioden 16 uker, ved 80 prosent 18 uker.

Dersom dere ikke benytter deg av fedrekvoten, mister dere disse ukene. Unntaket er hvis mor ønsker å få fedrekvoten overført til seg, fordi far er for syk til å ta seg av barnet.

VIKTIG: Nye regler gjelder for barn født 1. oktober 2021 eller senere:
Får du barn 1. oktober 2021 eller senere, gjelder nye regler for utsettelse av foreldrepenger. Fra denne datoen trenger du ikke lenger søke om du ønsker opphold i foreldrepengene dine, eller hvis dere ønsker opphold mellom mor og far/medmor sitt uttak av foreldrepenger.


Her kan du lese hele artikkelen om lovendringen.

Hilsen Eva

Norsk familieøkonomi

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: