BloggBør du spare i barnets eller foreldres navn?

Bør du spare i barnets eller foreldres navn?

Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: Forbrukerøkonom Eva Sørmo, Enomi 6280 Sist oppdatert 21.02.23
Litt startkapital i et aksjefond eller på en sparekonto vil være et kjærkomment tilskudd når barnet blir eldre. Men hvordan sparer en smartest – i barnets navn, eller foreldrenes?

Blogginnlegget er skrevet av forbrukerøkonom Eva Sørmo. Foto: Norsk familieøkonomiFordelen med å spare i barnets navn er at det er garantert at pengene går til barnet. En ulempe kan være at barnet ved 18 år fritt kan disponere pengene. Noe som i seg selv kan være en risiko da mange 18-åringer ikke er like fornuftig i forhold til egen økonomi. Man må og merke seg at man ved større formue (467.697 kr for enslig søker per 2023) kan få avkortning i stipend fra Lånekassen.

Når man snakker om formue benyttes ofte «Grunnbeløpet i folketrygden» (forkortes vanligvis til G). Grunnbeløpet benyttes som grunnlag for å beregne norske trygde- og pensjonsytelser og reguleres årlig. Fra 1. mai 2022 tilsvarer G 111.477 kroner.

Når kommer overformynderiet inn?
Mindreåriges formue over 2G skal forvaltes av statsforvalteren (tidligere kalt fylkesmannen). Det finnes likevel måter å unngå dette. Man kan skrive et gavebrev hvor det framkommer at disse midlene ikke skal være underlagt statsforvalteren. Det er viktig at denne bestemmelsen er skriftlig og datert. Bestemmelsen må være gitt senest samtidig med at gaven gis eller fremgå av et testamente.

Fordeler og ulemper ved å spare i foreldrenes navn
Sparer man i foreldrenes navn har dere full kontroll og kan bestemme hva pengene skal brukes til, og man unngår at statsforvalteren overtar kontrollen over formue over 2 G.

Ulempen er at beløpet kun kan stå i på den ene av foreldrene og dermed disponeres av denne. Dette kan skape utfordringer ved blant annet samlivsbrudd og dødsfall fordi midlene vil inngå i boet. Sparer du på bankkonto og den av foreldrene som eier kontoen dør, inngår pengene i pliktdelsarven der barna vil arve to tredjedeler. Du kan kun skrive testamente på det som er utover dette.

Ved samlivsbrudd er det enklere, da holder det for foreldrene å bli enige på forhånd om at pengene skal holdes utenfor skilsmisseoppgjøret. Pass på å ha dette skriftlig. Utfordringen kan da bli at den ene av foreldrene har tilgang til barnas sparing. Da kan det mange ganger være mer fornuftig at foreldrene sparer til barna hver for seg.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: