FamilieGift eller samboer? Dette er dine rettigheter

Gift eller samboer? Dette er dine rettigheter

Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: Forbrukerøkonom Eva Sørmo, Enomi 25123 Sist oppdatert 14.08.23
Når man flytter sammen, er det gjerne ikke hvilke rettigheter man har som samboer man har fremst i hodet. Mange tror dessuten at samboerskap er likestilt med ekteskap, og kan derfor ende opp med å være dårlig stilt etter et eventuelt samboerbrudd.

For å sikre at begge parter har en noenlunde stabil økonomi ved et brudd, er det nødvendig å ta visse forholdsregler. Her skisserer vi noen viktige forskjeller på å være gift eller samboer:

Blogginnlegget er skrevet av forbrukerøkonom Eva Sørmo. Foto: Norsk Familieøkonomi

Eiendeler:

Hvis man er gift, er i utgangspunktet alt man eier felles. Unntak er eiendeler man har med inn i ekteskapet, arv og gaver fra andre enn ektefellen. Man kan tinglyse særeie på eiendeler man ønsker skal unngå felleseie.

Som samboer er utgangspunktet at hver av partene eier det de selv har brakt inn i fellesskapet, samt det den enkelte erverver i samlivet.

Som ektefeller kan man ikke selge, leie ut eller pantsette felles bolig eller innbo, uten den andre ektefellens samtykke. Dette gjelder også der det kun er den ene ektefellen som er oppført som eier av boligen. Man kan heller ikke si opp leieavtale for felles bolig uten at ektefelle samtykker, selv om kun den ene parten står som leietaker av boligen.

Som samboere kan man både selge og pantsette eiendelen som man selv ønsker, uten samtykke fra den andre. Det man eier i felleskap vil være i sameie mellom partene, og man har da kun rett til å selge eller pantsette sin eierandel.

Skatt:

Som gift vil formuesskatten beregnes av ektefellenes samlede nettoformue. Formuen blir delt med én halvpart på hver. Man kan selv endre på dette. Ektefeller kan fritt velge hvem som skal lignes for kapitalinntekter. Man kan også fordele fritt fradrag, som tap ved salg av aksjer og eiendom, dersom man er enig. Pass på å fordele gjeldsrentene slik at det totalt sett blir mest lønnsomt.

Samboere skattlegges for hver sin formue og gjeld. Men man kan spare mye dersom man er oppmerksom på riktig føring av eiendeler og gjeld. Det vil si at når man for eksempel har lån sammen, og banken innrapporterer beløpet på en av låntakerne, må man selv fordele fradraget mellom seg i skattemeldingen. Kapitalinntekt og formue kan ikke fordeles fritt.


Underholdningsplikt:

Som gift har man underholdningsplikt overfor hverandre. Det vil si at man sammen har ansvar for å dekke de utgiftene man har, samt å gjøre det arbeid som kreves for felles hushold. Ekteskapsloven slår fast at arbeid i hjemmet er likestilt med lønnet arbeid når det gjelder å bidra til felles underhold.


I et samboerskap regnes hver av partene som enslige. Man kan regulere sine økonomiske forhold gjennom avtaler. Samboere har ingen underholdningsplikt for hverandre, med mindre de avtaler dette.

Arv:

I tilfeller hvor det er livsarvinger har gjenlevende ektefelle rett til en fjerdedel av arven, men minst fire ganger grunnbeløpet i folketrygden. Gjenlevende ektefelles rett på minstearv går foran livsarvingenes rettigheter.


Som ektefeller kan man sitte i uskiftet bo etter sin ektefelle. Unntaket er dersom avdøde har særkullsbarn. Da må disse i tilfelle samtykke i at gjenlevende ektefelle kan sitte i uskifte.


Samboere med felles barn har rett til arv etter hverandre og kan sitte i uskiftet bo. Men de kan kun arve fire ganger grunnbeløpet etter hverandre. Det vil si 474.480 kroner fra mai 2023.


Dersom man ikke har barn sammen, har man ingen arverett etter hverandre.


For mange er det riktig å være samboere, mens andre ønsker å gifte seg. Uansett hva man velger, er det viktig å være klar over hvilke regler som gjelder og hvordan man kan sikre seg med avtaler, eierforhold osv. Ta kontakt med økonomisk rådgiver dersom du ønsker råd tilpasset din økonomiske situasjon og livssituasjon.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: